Motion om offentlig utsmyckning i Boo med

advertisement
KFKS 2010/326-310
Motion om offentlig utsmyckning i Boo med betoning på
planteringsanläggningar och blomsterutsmyckning
Nacka kommuns medelmåttliga intresse i offentligt utsmyckning har flera
gånger diskuterats på ett kritiskt sätt i Kommunfullmäktige.
Men när det gäller plantering och blomsterutsmyckning är det på sin plats
med en komplimang till de ansvariga för arbetet kring Nackas centrala
delar.
Särskild för blomsterarrangemangen vid rondeller kring Forum.
Även infarten till Saltsjöbaden med dess japaninspirerade och kvällsbelysta
arrangemang är en fröjd för ögat.
Tyvärr måste dock konstateras att Boodelen är eftersatt.
Visserligen har en rondellplantering med ett bättre begagnat fågelskulptur
och några blomlådor kring Orminge tillkommit, men långt ifrån i samma
kvalitet som i central Nacka.
Förslag:
1. Att en utredning igångsätts som studerar lämpliga ställen i olika delar i
Boo där planteringsanläggningar och blomsterarrangemang är lämpliga.
Särskild där många invånare passerar, t.ex vid infarten från motorvägen
och vid de större hållplatserna för kollektivt trafik.
Nacka 2010-06-11
Johan Wouters, Svenska Pensionärers Intresseparti SPI.
Download