Motion till Nacka Kommunfullmäktige
Bilaga. Brev från Rädda Barnen
”Tjejverkstan” i kommunen
Den 25 september fick kommunstyrelsen i Nacka ett brev från Rädda Barnen. I brevet vill
Rädda Barnen belysa ungdomars situation i Nacka och i synnerhet unga tjejernas (vid ålder
15-20).
Enligt en kartläggning som en projektledare på Rädda Barnen har gjort ser man tydligt att det
finns ett stort behov av en ”egen” träffpunkt där tjejer kan umgås, samtala och få stöd och
driva egna projekt.
De av oss som var med i seminariet ”Unga tjejers psykiska ohälsa” (25 april 2007) som
arrangerades av kommunen, kommer nog ihåg informationen man fick om hur unga tjejer mår
allt sämre, lider av olika psykiska besvär samt ibland går så långt som att de begår självmord.
I enlighet med Rädda Barnens krav som finns i det bifogade brevet:
Vänsterpartiet yrkar
att kommunen tar ett samlat grepp om situationen för unga tjejer i Nacka och inrättar en
tjejverkstan inom ramen för ett ”Ungdomens Hus”, i förslagsvis Dieselverkstan.
Nacka 2007-10-05
Hediye Güzel
Rolf Wasteson