Motion

advertisement
SOCIALDEMOKRATERNA I NACKA KOMMUNFULLMÄKTIGE
2007-01-25
Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Öhbom Ekdahl ang. konkurrensvillkoren
mellan företag som erhåller ersättning från Nacka kommun
Ett företag i Nacka som tillhandahåller städning, omvårdnad och ledsagning inom hemtjänsten är
försatt i blockad av Kommunal eftersom företaget inte vill teckna kollektivavtal. Företaget är
”auktoriserat” av Nacka kommun, och därmed är företagets inkomster pengar från Nacka kommun och
alltså i förlängningen från oss alla som bor i Nacka.
De försäkringar som normalt ingår i avtalspaketet, som är kopplat till kollektivavtalet, handlar om
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstegruppliv (ersättning vid dödsfall till efterlevande) ,
pensionsförsäkring (ofta med en del som man får placera själv), premiebefrielseförsäkring (att
premierna betalas in även då man är sjuk eller föräldraledig) och omställningsförsäkring (olika stöd vid
omställning, när man blir friställd vid t ex.).
Ett skäl för en arbetsgivare att inte teckna kollektivavtal kan vara att vederbörande inte vill betala för
den trygghet som de anställda får om kollektivavtal tillämpas.
Det innebär att företag, inom samma verksamhetsområde, som ser mer till personalens trygghet,
hamnar i en konkurrensnackdel. De har högre kostnader än de som inte tecknar ordentliga
försäkringar för sin personal.
Jag vill därför fråga dig, Eva Öhbom Ekdahl,
1) anser Du att det är rimligt att kommunens skattepengar går till företag som inte ser till att dess
personal har trygga arbetsförhållanden?
2) anser Du att det är förenligt med Nackas konkurrenspolicy att företag som inte tecknar
ordentliga försäkringar för sina anställda kan konkurrera ut mer seriösa företag?
3) kan Du tänkta Dig att i Nacka kommuns auktorisationsregler skriva in tydligare krav på de
företag som kommunen ”auktoriserar”?
Gunnel Nyman Gräff (s)
Per-David Wennberg (s)
Download