Fakta om
Nacka
Tredje störst i Stockholms län
En del av Storstockholm
Landarealen:
96 km2
30 600
35 400
18 500
11 500
Befolkningsprognos
94 400
90 108
2010
2011
2013
140 000
2030
91 900
88 100
2009
100 000
2016
Stora stadsbyggnadsprojekt pågår
• Tät och blandad stad på västra Sicklaön
• Tunnelbana till Nacka
• Kvarnholmsförbindelse
• Utveckling av Nackas lokala centrum i
Boo, Älta och Fisksätra
• Ny Skurubro
Bostadsbyggandet 2004-2014
Många nya bostäder planeras
Inkomst och utbildning
Nacka
Stockholms län
Medelinkomst
2012
(kronor per år)
387 400
331 400
Eftergymnasial
utbildning 2013
55 %
49 %
Arbete
Förvärvsarbetande 2012
Nacka
Stockholms
län
20-64 år
82,2 %
78,5 %
Öppet
arbetslösa 2014
Nacka
Stockholms
län
16-64 år
3,7 %
5,1 %
Många pendlar till och från arbete
Inpendling*
20 500
Utpendling *
32 400
Nettopendling*
-11 800
* Personer per dag
Arbetar i
kommunen:
34 700
Bor och arbetar i
kommunen:
14 200
Företagsbranscher
Bransch
2012
2013
2014
Antal företag, totalt
10 204
10 193
10 520
Juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik
2 909
2 833
2 925
Handel
1 041
1 023
1 033
Information och kommunikation
856
839
846
Byggverksamhet
844
836
875
Kultur, nöje och fritid
759
762
767
Vård och omsorg
603
614
623
Service, annan
508
494
486
Branschtillhörighet okänd
436
477
495
Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster, andra stödtjänster
376
399
401
Fastighet
375
384
422
Utbildning
324
341
354
Tillverkning
342
332
347
Så här används skattepengarna