ULTRALJUDSBEHANDLING AV VÄVNAD Ultraljud har många

ULTRALJUDSBEHANDLING AV VÄVNAD
Ultraljud har många medicinska tillämpningar. Vid avbildningar såsom vid
fosterdiagnostik och blodflödesmätningar används låga nivåer som inte påverkar
vävnad. Vid behandlingar såsom njurstenskrossning, hemostasis och
diatermering av tumörer används högre effekter vilket påverkar kroppens
vävnader. Förutom effekten varieras frekvensen, samt tiderna för
bestrålningsintervallen och pauserna emellan. Dessa parametrar täcker var för
sig flera storleksordningar, och tillsammans ger de fyra en stor parameterrymd.
Om man desutom tar hänsyn till att olika vävnader kan interagera olika, och att
det finns kopplingar till en mängd biologiska reaktioner, inses att det behövs
ordentliga undersökningar för hur celler reagerar på ultraljud.
I detta projektet skall undersökas hur vävnad reagerar på uppvärming genom
ultraljud med medelhöga och höga effekter. Vi kopplar alltså en cellanalys till
vämeutvecklingen, och är därmed medvetna om att vi inte mäter sjäva
temperaturen utan en konsekvens därav.
Vi vill kontrollera hur stort inflytandet värmeutvecklingen har, och framför allt, hur
den varierar genom olika former av ultraljud, olika akustisk effekt, olika
frekvenser och olika tidsrymder. Tiden hos pulståg och kontinuerliga perioder och
tidsintervallen mellan dem och de enkla pulserna kommer att varieras liksom
akustisk effekt och frekvens.
Vävnadsproverna kommer, efter
att ha utsatts för ultraljud, att
analyseras på histopatologiska lab
vid Blekingesjukhuset.
Kontinuerliga tolkningar av, och
diskussioner mellan, de akustiska
och medicinska experterna är av
högsta värde för projektets
fortskridande.
External financial support:
Blekinge Forskningsråd
Main applicant: C. Hedberg
STA participants: K. Haller, C. Hedberg.
Projektpartner: Patolog Lennart Mellblom, histopatologen Blekingesjukhuset