Utveckla, nyttja och förmedla kunskap Verksamheter

Alkalisilikareaktion – skador på betongkonstruktioner
Besiktning
Provning
Materialanalys
Forskning
ASR-skador på betong i form av sprickbildning
- Försämrad beständighet, fukt, frost, skadliga ämnen, karbonatisering.
- Försämring av täckskiktets armeringsskyddande egenskaper vid närvaro
av klorider.
- Försämrad hållfasthet.
- Expansion av konstruktionsdelar, volyminstabilitet.
Alkalireaktiv ballast
ASR ?
- Behov av övervakning av konstruktionen
- Behov av åtgärder
- Val av reparationsmetod
Bedömningar av skaderisker och prognostisering av framtida skador
på konstruktioner - Jan Trägårdh och Mariusz Kalinowski
Metoden innehåller följande analyser:
1) Strukturanalys av betongen i tunnslip med avseende på förekomst och grad av ASR.
2) Petrografisk analys av betongens ballast enligt provningsmetod Rilem AAR-1.
3) Analys av kemisk sammansättning hos cementpasta, Na2O-ekvivalenta alkalihalt.
4) Laboratorieprovning av expansion enligt CBI-Metod nr 1
Uppskattning av storleken hos residual fri expansion i betongen orsakad av ASR baseras på
CBIs databank för olika typer och halter av bergarter.
Storleken hos expansionen korrigeras med en faktor som beror på Na2O-ekvivalenta alkalihalten.
Sprickbildning i betongen
Sänkning av betongens tryckhållfasthet, draghållfasthet och elasticitetsmodulen
Bedömningarna är gjorda med antagandet att RF i betongen är konstant över 80 %.
Inga bedömningar avseende konstruktionens bärförmåga ingår eller den inspända betongens expansion
görs.
Metoder
-
Okulär besiktning av konstruktionen i fält
-
Mätning av sprickbredder på konstruktionens yta med mätlupp
-
Betongpetrografisk analys i planslip och tunnslip
-
Kvantitativ petrografisk analys av ballast i planslip och tunnslip
-
Mikrostrukturanalys i SEM (kemisk analys, alkalihalt)
Okulär granskning
Planslip
Strukturanalys i tunnslip
Området i bilden är 4 mm brett.
SEM
Analys nr
Oxid
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
SO3
K2O
CaO
Fe2O3
Total
1
(vikt%)
1,3
0,2
0,9
61,8
0,2
9,8
25,3
0,6
100
2
(vikt%)
2,5
0,3
0,0
71,1
0,0
12,3
13,4
0,4
100
3
(vikt%)
2,5
0,0
0,2
74,0
0,3
11,1
11,8
0,2
100
4
(vikt%)
3,2
0,4
0,6
69,7
0,3
10,7
14,8
0,4
100
ASR-relaterad forskning på CBI
Reaktionens fuktberoende, RF tröskelvärden - Anders Selander
Funktionsprovning av ballast, RILEM AAR-1, 2, 3 - Karin Appelquist
ASR i betong med ballast från Mellansverige - Mariusz Kalinowski
Alkalisilikareaktion – skador på betongkonstruktioner
Besiktning
Provning
Materialanalys
Forskning