Prima Formula 6 FACIT Rep 1

Prima Formula 6
FACIT Rep 1
Sidan 89-92
R1
a A: 1
B: 0
C: 1
D: 3
b liksidiga triangeln D
R2
a Femhörningen I
b De fem vinklarna har inte samma storlek.
R3
a 1 st
b 1 st
c 8008 (även 0880 har två symmetrilinjer, men talet är egentligen
inte fyrsiffrigt)
R4
a 1 st
b 1 st
c 1 st (vågrät)
d 2 st
R5
a 180º
b 90º
c 15º
d 60º
R6
Det vågräta avståndet ska vara samma. Det är det här, alltså är linjerna
parallella, även om ditt öga kan lockas tro något annat. Du kan förlänga
de lodräta linjerna och se att de aldrig möts.
Sidan 90
R7
aL bM
cN
dK
R8
a 75º
b 45º
c 35º
R9
a Vinkeln är större än 90º (rät vinkel) b 120º (180º - 60º )
R10 a 5 cm2
b 5 cm2
c 4 cm2
R11 Höjden 8 mm måste göras till 0,8 cm.
Eller 5 cm = 50 mm. Area (mm2) = 50 ∙ 8 = 400. Och 400 mm2 = 4 cm2
R12 a höjden = 4 cm och arean = 20 cm2
b höjden = 5 cm och arean = 20 cm2
c Kvadraten, med sidan 4,5 cm, har störst area. Arean = 20,25 cm2
Sidan 91
R13 a tresidiga pyramiden
b rätblocket
c kuben
d fyrsidiga pyramiden
e prismat (tresidigt)
R14 B = begränsningsyta
H = hörn
K = kant
a 6 B, 8 H och 12 K
b 5B, 6 H och 9 K
c 4 B, 4H och 6 K
(Du kan kolla dina svar med formeln B + H – K = 2)
Får kopieras! © Bo Sjöström, Jacob Sjöström och Gleerups Utbildning AB
R15
a
blå
grön
grå (vit)
b
grå(vit)
gul
blå
gul
röd
R16 a K, för att det är mest kubiskt
b K:27 cm3 L: 24 cm3 M: 12 cm3
c 54 cm2
R17 8 dagar
Sidan 92
R18 a 25 000 cm3
b 25 dm3
c 25 liter
R19 1000 ml < 15 dl < 2 l < 250 cl < 3 dm3 < 1 m3
R20 200 g < 2,5 hg < 2000 g < 3 kg < 0,5 ton < 1000 kg
R21 a 4 m
b 40 m
c 40 000 m = 40 km = 4 mil
d 200 km = 20 mil
R22 a 2 cm
b 4 cm
c 8 cm
d 12 cm
e 40 cm = 4 dm
2
R23 a 4 cm
b 16 cm2
c 64 cm2
d 144 cm2
e 1600 cm2 = 16 dm2
R24 a 8 cm3
b 64 cm3
c 512 cm3
d 1728 cm3 = 1,728 dm3
e 64 000 cm3 = 64 dm3
R25 a Rita figuren i naturlig storlek. Kontrollera att rektangeln är 12 cm
bred och 4 cm hög. Kontrollera även att triangeln är 8 cm hög.
b 12 cm, 10 cm och 10 cm
c 40 cm
d 96 cm2
Får kopieras! © Bo Sjöström, Jacob Sjöström och Gleerups Utbildning AB