BST Dörrtelefon Användarhandbok

advertisement
Business Series Terminal
Dörrtelefon
Användarhandbok
Om dörrtelefonen Business Series Terminal
BST-dörrtelefonen (Business Series Terminal) används som
interntelefon för att kontrollera vem som kommer in i byggnaden. När
samtalsknappen trycks in på BST-dörrtelefon rings en eller flera
telefoner upp, och/eller en distinkt ringsignal skickas till telefoner i ett
definierat sökningsområde.
Ett internt samtal från någon telefon i systemet till BST-dörrtelefon
skapar ett tvåvägssamtal.
Dessutom kan en dörröppnare installeras så att du kan styra lås på
dörrar och grindar. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer
information.
✙
Samtalsknapp
✙
1
Så här besvarar du BST-dörrtelefon
När samtalsknappen på BST-dörrtelefon trycks ned, ringer en eller flera
telefoner och namnet på BST-dörrtelefon visas i telefonens display.
Om du har mer än en BST-dörrtelefon i systemet kan de programmeras
separat så att de ringer upp valfri telefon.
Dörrklockan
Om BST-dörrtelefon-samtalet inte besvaras inom det inställda antalet
ringsignaler, hörs en sökarton och en distinkt dörrklocksignal.
Obs! BST-dörrtelefon kan också programmeras så att den skickar
dörrklocksignalen utan att ringa.
Om du har mer än en BST-dörrtelefon i systemet kan de programmeras
separat så varje BST-dörrtelefon skickar en unik dörrklocksignal.
Svara
Ett BST-dörrtelefon-samtal kan besvaras på samma sätt som andra
interna samtal på displaytelefonen. Lyft bara luren eller tryck på
högtalarknappen.
Svara på dörrklocksignalen från BST-dörrtelefon eller inled
kommunikation genom att ringa ett samtal till motsvarande
BST-dörrtelefon. Tryck på internsamtalsknappen och slå
anknytningsnumret för BST-dörrtelefon eller tryck på en knapp
för internt snabbnummer som tilldelats BST-dörrtelefon.
Obs! Mer information om hur du programmerar interna snabbnummer
finns i Användarhandboken för telefonen.
2
BST-dörrtelefon svarar omedelbart på samtalet (utan att ringa) så att
du kan prata med och höra besökaren.
I displayen visas:
<Dörrtelefonens namn>
ÖPPNA
SLUT
Obs! Displayknapparna ÖPPNA och SLUT visas bara på telefoner med
två displayrader (T7316E, T7316, M7310 eller M7324) när
BST-dörrtelefon är programmerad att aktivera en dörröppnare (DOC).
Tryck på avsluta-knappen när du har pratat färdigt med besökaren
(® eller ®) eller lägg på luren.
Låsa upp porten eller dörren
Du kan låsa upp dörren om BST-dörrtelefon är programmerad att
aktivera en dörröppnare (DOC).
När kommunikationen har etablerats kan du öppna dörren med
den ensiffriga koden eller genom att trycka på ÖPPNA om du har någon
av telefonerna T7316E, T7316, M7310 eller M7324. Fråga
systemadministratören om ensiffriga koder.
I displayen visas kort:
Dörren öppnas
Avsluta kommunikationen med BST-dörrtelefon genom att trycka på
avsluta-knappen (® eller ®) displayknappen SLUT eller genom att
lägga på luren.
3
Andra funktioner
Du kan använda BST-dörrtelefon som en övervakningsenhet. Om du
ringer upp BST-dörrtelefon från någon telefon kan du höra ljud nära
BST-dörrtelefon genom telefonens högtalare.
Dörrtelefonövervakning med telefonerna M7324, M7310
och M7208:
1. Tryck på © och slå anknytningsnumret till BST-dörrtelefon.
2. Tryck på © igen för att stänga av mikrofonen.
I displayen visas: Mikrofon AV
3. Tryck på ® för att avsluta övervakningssessionen.
Dörrtelefonövervakning på en T7316E-, T7316- och
T7208-telefon:
1. Tryck på högtalarknappen och slå anknytningsnumret till
BST-dörrtelefon
2. Tryck på © för att stänga av mikrofonen.
3. Tryck på ® för att avsluta övervakningssessionen.
4
www.nortelnetworks.com
P0605698_01
Download