Kein Folientitel - TRANSPORT LEARNING

Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
DEFINITION AV TRAVEL AWARENESS
•
Transportinformation och reklamkampanjer kan påverka
människors medvetenhet, attityder och resvanor - och stimulera
cykling, gång och användandet av kollektivtrafik.
•
Tre generella typer av kampanjer kan urskiljas:
•
Allmänna medvetenhetandehöjande kampanjer
•
Kampanjer riktade till särskilda grupper och områden
•
Individanpassade kampanjer
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
FÖRÄNDRINGENS 7 SKEDEN
Följande bilder visar en modell som illustrerar elementen i „the
Stages of Change Model“, som utvecklats som en del av INPHORMM-projektet
(de så kallade 5 ‘A’:na’) och delar av „the Theory of Planned Behaviour“.
Modellen med Förändringens 7 skeden (the 7 stages of change) har utvecklats
i TAPESTRY-projektet.
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 1
1. Medvetenhet om problemet
Medveten om problemet med
trafikstockningar?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 1
1. Medvetenhet
Awareness ofom
problem
problemet
Medveten
Aware
of the
omissue
problemet
of traffic
med
congestion?
trafikstockningar?
Tapestry Steg 2
2. Acceptera ansvar
Accepterar personligt /
gemensamt ansvar?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 3
3. Insikt om valmöjligheter
Medveten om uthålliga
transportsätt?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 3
3. Insikt om valmöjligheter
Medveten om uthålliga
transportsätt?
Tapestry Steg 4
4. Utvärdering av valmöjligheter
Finns det ett fullgott alternativ?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 5
5. Göra ett val
Avser att göra en förändring
av beteende?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 5
5. Göra ett val
Avser att göra en förändring
av beteende?
Tapestry Steg 6
6. Experimenterande beteende
Provar nya transportalternativ?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
Tapestry Steg 7
7. Invant beteende
Långsiktig övergång till
uthålliga transportsätt?
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
BUDSKAP
•
Använd argument som de flesta kan hålla med
om.
•
Gör det önskvärda beteendet speciellt på
något sätt.
•
Använd positiva budskap och en ickeauktoritär ton.
•
För platsbaserade kampanjer – använd
budskap som är relevanta för de viktigaste
angelägenheterna för platsen (t.ex. barnens
hälsa och säkerhet vid skolor och anställdas
hälsa och “produktivitet” vid arbetsplatser).
•
För individanpassade kampanjer, betona att
små ändringar kan göra stor sammantagen
skillnad.
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
INCITAMENT OCH MARKNADSFÖRING
•
Incitament bör vara direkt riktade att främja
det önskade beteendet.
•
Överväg att kombinera incitament med
åtgärder som missgynnar det oönskade
beteendet.
•
Försäkra er om att incitament som införs
inte motverkas av befintliga policies som
främjar bilanvändning (t.ex.
tjänstebilspolicy).
•
Använd marknadsföringsmaterial som
stärker varandra, t.ex. affischer och flygblad.
www.transportlearning.net
Kampanjer för ökad resemedvetenhet
www.transportlearning.net