Ny a.org är Mll för företag och verksamheter som har e tydligt

Ny#a.org är +ll för företag och verksamheter som har e# tydligt ideellt ändamål. Vi kallar verksamheterna och företagen för Sociala företag e=ersom de bidrar +ll social förändring direkt eller via sina huvudmän/ägare. Ny#a.org är +ll för företag och verksamheter som har e# tydligt ideellt ändamål. Vi kallar verksamheterna och företagen för Sociala företag e=ersom de bidrar +ll social förändring direkt eller via sina huvudmän/ägare. Kunder som köper varor och tjänster av de Sociala företag som är registrerade på Ny#a.org vet a# företagen har ideella mål och a# översko#et går +ll samhällsförbä#rande verksamhet. Varför ska Sociala företag registrera sig på Ny5a.org?   för a5 Ny5a fungerar som marknadsföring och ökar e=erfrågan   för a5 Ny5a kan visa Sociala företags betydelse för beslutsfa5are   för a5 Ny5a är e5 sammanhang med andra Sociala företag   för a5 Ny5a bidrar All framväxten av branschen Sociala företag Kunder som köper varor och tjänster av de Sociala företag som är registrerade på Ny#a.org vet a# företagen har ideella mål och a# översko#et går +ll samhällsförbä#rande verksamhet. Varför ska Sociala företag registrera sig på Ny5a.org?   för a5 Ny5a fungerar som marknadsföring och ökar e=erfrågan   för a5 Ny5a kan visa Sociala företags betydelse för beslutsfa5are   för a5 Ny5a är e5 sammanhang med andra Sociala företag   för a5 Ny5a bidrar All framväxten av branschen Sociala företag Vem köper varor och tjänster genom Ny5a.org? Det finns e# behov hos många kunder a# hi#a varor och tjänster som bidrar +ll en bä#re värld. Dels hos enskilda personer som tycker det är vik+gt a# bidra +ll e# bä#re samhälle, dels hos kommuner och företag som vid inköp och upphandlingar bestämt sig för a# ta sociala hänsyn. Alla leverantörer och kunder hos Ny5a.org ska känna sig säkra på a5 översko5et går All samhällsförbä5rande verksamhet! Vem köper varor och tjänster genom Ny5a.org? Det finns e# behov hos många kunder a# hi#a varor och tjänster som bidrar +ll en bä#re värld. Dels hos enskilda personer som tycker det är vik+gt a# bidra +ll e# bä#re samhälle, dels hos kommuner och företag som vid inköp och upphandlingar bestämt sig för a# ta sociala hänsyn. Alla leverantörer och kunder hos Ny5a.org ska känna sig säkra på a5 översko5et går All samhällsförbä5rande verksamhet! Kontakt & InformaAon om Ny5a.org Sofia Modigh, projektledare info@ny#a.org eller 0766-­‐27 67 60 Forum – idéburna org. med social inriktning Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm Forum – idéburna org. med social inriktning Hantverkargatan 3F, 112 21 Stockholm Kontakt & InformaAon om Ny5a.org Sofia Modigh, projektledare info@ny#a.org eller 0766-­‐27 67 60