Tokiga idéer utvecklar kommunen

Civilsamhället – en förutsättning
för framgång?
Tokiga idéer utvecklar kommunen
- Vad krävs av kommunen för att
möta upp?
645 elever
19 föreningar
9 veckor
Tokiga idéer och eldsjälar
Hur möter kommunen idéburna
organisationer?
Krav på
formalia?
Förståelse?
Kompetens?
Egna
nätverk?
Mod?
”inte min
uppgift”?
Tid för
uppföljning?