Kontaktpersoner: Roger Rolin och
Magdalena Pietruska
Munkängen Tittås 108
460 11 Nygård
Telefon: 0520- 66 21 55
E-mail: [email protected]
Sverige
www.institutetforscenkonst.com
X-PROJECT
Till kommunansvariga för kultur, utbildning, turism etc.
Vill ni vara värd för projektet
IMAGINE
…YOU MAY SAY I’M A DREAMER BUT I’M NOT THE ONLY ONE…
(John Lennon)
Om oss: Våren 2006 bildades X-PROJECT, en sammanslutning av ett trettiotal professionellt arbetande
artister, främst scenkonstnärer, från olika länder (se bif. medlemsförteckning).
Vår gemensamma nämnare är att vi ser konstnärens arbete som en ständigt pågående process i
dialog med omvärlden, och där en teaterhändelse är en del av ett större sammanhang.
Flera av oss har under turnéer med sina respektive teaterkompanier hamnat på platser som man minns
med särskild glädje. Platser där kulturen bärs upp av människor som bor där. Av eldsjälar i skolor och
föreningar liksom av de som ger uttryck för sin skaparlust genom att duka till festen ”på det där speciella
sättet”… Det finns många sådana platser. Det är dessa som vi i X-PROJECT vill möta med
”Imagine…You may say I’m a dreamer but I’m not the only one…”
Vår ambition är att skapa händelser som är både unika och genuina. Genom att arbeta utanför
traditionella teatermiljöer vill vi med vandringsprojektet ”Imagine…” skapa ett evenemang som är unikt
just för den orten.
Huvudansvariga för projektet “Imagine…” är X-PROJECTS två regissörer, Roger Rolin och Magdalena
Pietruska från Institutet för Scenkonst, Sverige.
Om projektet: ”Imagine…You may say I’m a dreamer but I’m not the only one…” är ett kulturprojekt
som berör flera aspekter av kulturlivet såsom konst, utbildning, turism, social samverkan, etc. och riktar
sig till förorter och mindre orter i världens alla länder.
”Imagine…” är ett vandringsprojekt som kommer att dokumenteras i bild och skrift.
Ett femtontal internationella artister (främst scenkonstnärer) från X-PROJECT gästar värd-orten under fyra
veckor. Under tre veckor förbereds den fjärde veckans händelser då vi på olika sätt involverar alla som
vill delta, skolor, föreningar, arbetsplatser, enskilda etc. Under fyra dagar arbetar vi i mindre grupper och
på olika platser med musik eller sång, rörelse, bild eller objekt, att helt enkelt göra något tillsammans,
dela en erfarenhet. Det kan ske i form av en kort workshop för till exempel lärare eller för barn och
ungdom eller kanske som ett utbyte med lokala konstnärer, etc. Ett tillfälle till förkovring liksom ett tillfälle
att prova på något man aldrig sysslat med. Tanken är att hela orten skall sjuda av kreativitet, där både
barn, unga och gamla deltar i en kreativ process tillsammans med någon av artisterna. Aktiviteterna
erbjuds kostnadsfritt för deltagarna. (se bif. förteckning över förslag till workshops/projekt ).
Den femte dagen bjuds ortsbefolkningen på en annorlunda föreställning. Det handlar om en unik
teaterhändelse i meningen att den skapas direkt på plats och ställe, utomhus eller inomhus (beroende
på typ av arkitektur och omgivning) och framförs bara en gång. Föreställningen byggs utifrån artisternas
möte med just den specifika platsen, dess historia och nutid. Ett välkänt ställe som man kanske inte
längre lägger märke till fylls med nya upplevelser, ses med andra ögon och på så sätt ”återupptäcks”
av publiken.
Människor från orten som önskar medverka i föreställningen kommer under de fyra dagarna att arbeta
fram sitt inslag tillsammans med regissörerna.
Under vistelsens gång kommer vi också att arbeta med ”Flaskpost”. Vi ber värdfolket att sammanställa
en presentation av deras ort och de själva. Det kan vara kommunens officiella turistinformation liksom
en förenings eller en persons presentation av den egna aktiviteten. Detta paket med meddelanden
överlämnas till nästa ort vi besöker som i sin tur förbereder sitt paket, och så vidare. Vi vet inte vilka
länder, vilka orter vi kommer att besöka och var ”flaskposten” hamnar, inte heller om den blir besvarad
eller när. Vår förhoppning är att ”flaskposten” kan ge upphov till andra, oförmodade möten människor
emellan.
Vi anser det vara viktigt att projektets slutliga form växer fram i dialog med kommunens ansvariga
genom att gemensamt ”skräddarsy” projektet för just den kommunen.
Vad kostar det: Projektet ”Imagine…” är tänkt för mindre orter samt förorter. Vår önskan är att också
kommuner med begränsade medel kan bli värdar för projektet. Vi kommer med andra ord att diskutera
olika lösningar med varje enskild kommun utifrån just den kommunens möjligheter och ekonomiska
förutsättningar.
För att finansiera projektet i sin helhet kommer vi givetvis att vända oss till olika aktörer på regional,
statlig och internationell nivå i respektive länder.
En huvudförutsättning för att ta emot projektet är att det finns arbetslokaler och boende som kan ställas
till vår disposition under hela perioden (fyra veckor). Det vi behöver är två salar, en på c:a 70m2 och en
på c:a 30m2 , fri yta och om möjligt med trägolv. För boende behöver vi åtta tvåbäddsrum (som inte
behöver vara inom samma byggnad) samt tillgång till utrustat kök och matsal för självhushållning.
Om er kommun önskar vara värd för projektet ”Imagine…” och kan ställa till förfogande de strukturer
(arbetslokaler och boende) som vi behöver, kontakta oss för vidare diskussion om projektets
genomförande.
Hör gärna av er om ni vill veta mer.
Med vänliga hälsningar
Magdalena Pietruska och Roger Rolin
Munkängen Tittås 108, 460 11 Nygård
tfn. 0520-66 21 55
e-mail: [email protected]
www.institutetforscenkonst.com
Förteckning över medarbetare i X-PROJECT
1. Initiativtagare till X-PROJECT och huvudansvariga för projektet ”Imagine…”:
Magdalena Pietruska, Polen/Sverige, född 1949, skådespelerska, regissör, pedagog
Roger Rolin, Sverige, född 1955, skådespelare, regissör, pedagog
Rolin och Pietruska är konstnärliga ledare för Institutet för Scenkonst, internationellt teaterlaboratorium
grundat 1971 i Sverige av Ingemar Lindh (1945 –1997).
Kontakt: Munkängen Tittås 108, 460 11 Nygård, Sverige; tfn. 0520- 66 21 55
e-mail: [email protected] www.institutetforscenkonst.com
2. Medarbetare:
Patricia Aromatario, Frankrike, född 1957, kulturarbetare, skådespelerska, pedagog,
universitetslektor
Giuseppe Boy, Italien, född 1959, regissör, skådespelare, pedagog, författare, grundare och
konstnärlig ledare för kulturförening L’Eptacordio i Cagliari (1997).
Andrea Calbucci, Italien, född 1969, skådespelare, pedagog
Laura Casinelli, Italien, född 1976, skådespelerska, sångerska, pedagog
Giovanni Delfino, Italien, född 1969, skådespelare, regissör, pedagog, medgrundare och konstnärlig
ledare för Teatri del Vento i Ceparana (SP) (2001)
Carl Henrik Ekblom, Norge, född 1978, skådespelare
Johan Forsman, Sverige, född 1972, musiker, skådespelare, regissör, pedagog, dramaturg,
medgrundare och konstnärlig ledare för teater Aktör i Göteborg (1997).
Luca Gradella, Italien, född 1970, skådespelare
Åsa Gustafsson, Sverige, född 1972, skådespelerska, pedagog, dramatiker, medgrundare av teater
AktÖr i Göteborg (1997).
Nina Hansen, Sverige/Danmark, född 1972, skådespelerska, pedagog, medgrundare av teater
Outlaw Fields i Köpenhamn (2001).
Harald Kolaas, Norge, född 1971, skådespelare, sångare, grundare och konstnärlig ledare för Baron
Kalas Kompani samt medgrundare av Tjuvpakket i Oslo (2005).
Helena Kågemark, Sverige, född 1970, lindanserska, skådespelerska, pedagog, grundare av teater
Lemur i Malmö (2001).
Anders Källstigen, Sverige, född 1962, skådespelare, pedagog
Antonio Lanera, Italien, född 1969, skådespelare, regissör, författare, medgrundare av
teaterförening Unamletoditroppo i Rom (2006).
Stefano Lanzardo, Italien, född 1960, fotokonstnär, teaterfotograf, journalist
Carlo Magnani, Italien, född 1969, ljusdesigner, ljustekniker, författare, medgrundare av Teatri del
Vento i Ceparana (SP) (2001).
Sara Marchesi, Italien, född 1973, sångerska, skådespelerska, regissör, medgrundare av
teaterförening Unamletoditroppo i Rom (2001).
Paolo Martini, Italien/Norge, född 1962, skådespelare, regissör, pedagog, medgrundare och
konstnärlig ledare av Studium Actoris i Fredrikstad (1989).
Mariella Melani, Italien, född 1973, sångerska, song-writer, skådespelerska, pedagog
Benno Plassmann, Tyskland/Scottland, född 1969, regissör, skådespelare, pedagog, medgrundare
av teater Working Party i Glasgow (2000).
Anette Röde Hagnell, Sverige/Norge, född 1966, teatermusiker (sång, piano), pedagog, kompositör
Jannicke Stensnes, Norge, född 1965, skådespelerska, pedagog, medgrundare av Studium Actoris i
Fredrikstad (1989).
Nicola Tognoni, Italien, född 1980, skådespelare, pedagog
Tor Arne Ursin, Norge, född 1959, regissör, pedagog, skådespelare, medgrundare av Grenland
Friteater i Porsgrunn (1976).
Marcella Zindato, Italien, född 1972, skådespelerska , pedagog