hp. Krister Gustafsson. Snart 57 år. Sambo. Två vuxna söner

hp.
Krister Gustafsson. Snart 57 år. Sambo. Två vuxna söner.
Kommer ursprungligen från Strängnäs. Bodde under sju år i Södertälje studerade då
på tekniskt gymnasium innan jag bytte bana till sjukvården.
”gått den längre vägen” - jobbade först som vårdbiträde/ USK för att sedan gå
sjuksköterskeutbildningen 1984-86 och det var i samband med
sjuksköterskeutbildningen jag blev Uppsalabo.
Var med och startade upp specialistavdelningen för diabetes/endokrinologi på
Akademiska sjukhuset redan 1989 och det var i samband med detta som intresset
för diabetesvården fördjupades. Jobbade kvar på den avdelningen till 2002 då jag
bytte till primärvården där jag fortsatte jobba som diabetes/mottagningssjuksköterska fram till januari 2013.
Under det sista åren på Akademiska var jag även verksam på den nystartade
diabetesdagvården.
Under primärvårdsåren 2002-2013 jobbade jag på två olika mottagningar, båda i
mångkulturella stadsdelar vilket var väldigt utvecklande tycker jag.Det var under
”primärvårdstiden” som jag även började föreläsa en del om diabetes och jag hade
under de åren flera uppdrag för kommunen men även några för Uppsala universitet.
Åren 2011-2013 hade jag även ett deltidsuppdrag som diabetessamordnare för den
offentligt drivna primärvården.
Januari 2013 behöver jag se något nytt så jag lämnar att som har med diabetesvård
att göra och tog en anställning på lungkliniken på Akademiska, jobbar både på
avdelning och CPAP mottagningen.
Efter ett år erbjuds jag en 20% tjänst som diabetessjuksköterska på Enköpings
lasaretts medicinmottagning, vilket jag inte kunde tacka nej till, och ytterligare ett
år senare erbjuds jag även en projektanställning på 50% som diabetessamordnare
för hela Uppsala läns landstinget, så under hela 2015 blev det bara totalt 30%
tjänst på lungkliniken.
Nu när detta skrivs håller jag på att avsluta mina arbeten här i Uppsala och fr.o.m.
vecka 10 börjar jag mitt nya jobb som diabetessamordnare i Södermanland.
Förutom ovan nämnda har jag ingått i Femklöverns olika upphandlingsgrupper
gällande patientätare.
Har även sedan starten ingått i styrelsen för vår lokala
diabetessjuksköterskeförening som nu i år firar 25 år!
Till sist kan även nämnas så har jag gått en del universitetskurser inom
diabetesvård, totalt är det 30hp