First Card - bra att veta för företaget

First Card - bra att veta för företaget
E-faktura
Handla på Internet?
- Papper eller elektroniskt? Ni bestämmer!
- Identifiering via Mobilt Bank ID eller kortläsare
Vi hjälper er att bygga det fakturaflöde som passar ert
företags behov allra bäst. I vissa fall är pappersfaktura den
bästa lösningen, men ofta vinner företaget på att koppla
samman fakturan från First Card med det egna ekonomisystemet. Om ni vill ha fakturainformation från First Card
elektroniskt kan vi skicka fakturafiler i flera alternativa standardformat, till exempel Svefaktura, Finvoice och EDIFACT.
Vill ni ha andra filformat hjälper vi gärna till. Ring oss så
berättar vi mer.
För ökad säkerhet vid kortköp på Internet är First Card
anslutet till globala säkerhetslösningar: MasterCard
SecureCode och Verified by VISA. De internetsidor som
är anslutna till denna säkerhetslösning (idag är ca 90% av
alla svenska siter anslutna) kommer att kräva att köparen
ska identifiera sig när de ska betala. Detta säkerställer att
korten inte missbrukas.
Elektroniska lösningar
Effektiva rutiner i fakturahanteringen sparar mycket tid. Med
färre manuella inmatningar minskar också risken för fel. Ditt
företag kan få filer från First Card med såväl fakturerade
som ofakturerade transaktioner.
Om ni vill ha fakturainformation från First Card elektroniskt
kan vi skicka fakturafiler i flera alternativa standardformat, till
exempel XML och EDIFACT. Vill ni ha andra filformat hjälper
vi gärna till.
Vi erbjuder också möjligheten att hämta in kortinnehavarnas kortköp i företagets befintliga reseräkningssystem. Vi
kan skicka ofakturerade transak­tioner så att resenären kan
skriva reseräkning för att få ersättning för sina utlägg, redan
innan fakturan är mot­tagen. Varje transaktion innehåller
även en produktkod, med vilken inköpen konteras automatiskt.
First Card har lösningar för de flesta stora leverantörerna
på marknaden som exempelvis e-Builder, Flex Datasystem,
SAP, Oracle, Concur m fl. Ring oss så berättar vi mer.
Kortförsäkringar
- bl a reseförsäkring med avbeställningsskydd
När resenärerna på ditt företag är på resande fot kan det
vara tryggt att veta att First Card byggt in en reseförsäkring
i betalsystemet. För att ta del av skyddet ska resan vara
betald med First Card kort eller resekonto till mer än 75%.
På www.firstcard.se/forsakring kan ni läsa mer om vad försäkringen innehåller. Kortinnehavarna får också en översikt
av försäkringen i den användarguide som skickas tillsammans med kortet.
Det finns två sätt att identifiera sig: via Mobilt Bank ID eller
via kortläsaren.
Mer info samt beställningen av kostnadsfri kortläsare:
www.firstcard.se/internetkop
Mitt Kort Online
Här får kortinnehavarna tillgång till information om sina
kortköp redan innan de har fått fakturan. Det underlättar
för dem bland annat när de ska skriva reseräkning. De får
snabbt en överblick över sina fakturor och transaktioner och
kan även exportera sina transaktioner till Excel.
Logga in på www.firstcard.se
Statistik Online
Vill ni ha bättre kontroll på företagets utlägg? Med First
Card Statistik Online får ni ett verktyg som ger er tillgång till
alla företagets transaktioner hos First Card - både kort och
resekonto. Se och sortera all data enligt standardrapporter
eller egna, visat i Excel eller på skärmen i både tabellform
och grafiskt. Statistik Online ger er underlag för både upphandling och uppföljning av företagets policier. Ring oss så
berättar vi mer.
Kontakt
First Card företagsservice har öppet vardagar kl. 8-17.
Vi hjälper er gärna! Ni når oss på:
E-post Telefon Fax Web
Postadress
Social Media
[email protected]
08-534 910 80
08-534 911 70
www.firstcard.se
First Card, L832, 105 71 Stockholm
Håll dig uppdaterad om vad som gör
resandet både enklare och roligare!
Föllj oss!
facebook.com/firstcardse
twitter.com/FirstCard_se
firstcardevents.com/nyhetsbrev