Termostat ENTZ
Beskrivning
du
kte
nh
ar
utg
å
tt u
rM
ENTZ har många viktiga fördelar:
• ENTZ sparar energi och kostnader genom att begränsa värme vid annan värmepåverkan.
• ENTZ ger hög komfort genom att hålla rums- temperaturen konstant, individuellt för varje rum.
• ENTZ är lätt att läsa av där siffrorna syns i ett fönster, vingen vid siffran 5 är lite högre, ger
cirka 20°C.
• ENTZ finns som standard 10-26°C, men kan levereras max- eller min-begränsad från fabrik.
• ENTZ har en ”*” (frostskyddsmarkering),
inställningen är avsedd för rum som inte används.
• ENTZ levereras med 2 m kapillärrör, kan beställas med upp til 10 m.
MA
’s s
ort
im
e
Termostat ENTZ används till att reglera värme eller
kyla i radiatorsystem, konvektorer, kylsystem mm.
Termostat ENTZ används då:
• Radiatorn är inbyggd.
• Radiatorn är placerad nära en ytterdörr.
• Ventilen är dold t.ex i en kylbaffel.
ENTZ passar till samtliga MMA’s radiatorventiler,
kylventiler eller radiatorkoppel.
Med en adaptersats kan ENTZ monteras på
MMA’s äldre ventiler och ventiler av annat fabrikat.
nt.
Användningsområden
Tekniska data
Max lagringstemperatur
Kapillärrörs längd (standard)
Material
50°C
2m
Polyamid
Mässing 5170
24 mm
160 gram
Pro
Mått känselkropp
Vikt
Temperaturskala vid stängd ventil
Typ
Index
Temperatur
ENTZ
ENTZ 0
ENTZ 1
ENTZ 2
ENTZ 3
ENTZ 4
*1 -- 89
10-26°C
-5-+9°C
14-28°C
20-42°C
35-55°C
50-70°C
1-9
1-9
1-9
1-9
*
Beställningsbeteckningar
RSKnr.
Benämning
Beteckning
Art.nr.
480 62 75
480 62 76
480 62 77
480 62 78
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
ENTZ 10-26°C
ENTZ 10-22°C
ENTZ 10-23°C
ENTZ 10-24°C
3024121
3024126
3024127
3024128
480 61 09
480 52 59
480 52 60
480 52 61
480 52 62
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
Kapillärörstermostat
ENTZ 0
ENTZ 1
ENTZ 2
ENTZ 3
ENTZ 4
3020821
3021521
3021621
3021721
3021821
=frostskydds stjärna
Rumstemperaturen blir cirka 1-2°C lägre än vid inställt värde.
61
90
Alla mått är i mm.
Rätt till ändringar förbehålles
AB Markaryds Metallarmatur • 285 32 Markaryd
Tel. 0433-73700 • Fax 0433-73798 • E-mail [email protected] • www.mma.se
2:20
Nov. -99