Elanco Animal Health
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140, USA
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
För mer information kontakta:
Karin Gerbens
Email: [email protected]
Kombinationen Elanco-Novartis skapar värde och mer innovation för kunderna
GREENFIELD, IND (USA) [05.01.2015] Elanco tillkännagav idag att de har slutfört förvärvet av
Novartis Animal Health, vilket skapar en ny global ledare i djurhälsobranschen med fokus på att
leverera värde och innovation inom branschen.
Förvärvet, som meddelandes i april, ägde rum efter Elancos köp av Lohmann Animal Health tidigare
under 2014. Båda dessa strategiska investeringar tillåter företaget att erbjuda ett mer diversifierat
produktutbud samt medför kapaciteten att hjälpa kunderna upprätthålla och utöka sina verksamheter.
Detta inkluderar flaggskeppsvarumärken som kunderna har kommit att förvänta sig från Elanco, men
också en omfattande portfölj med nästan 300 varumärken som innefattar terapier, vacciner,
parasiticider, antimikrobiella medel, kirurgi, enzymer, livsmedelssäkerhet och mer.
”Elancos förvärv av Novartis Animal Health sammanför två starka företag med en passion för att
hjälpa kunden”, säger Eddy Thomas, Direktor Benelux Nordic på Elanco. ”Vi kommer att fortsätta
erbjuda de produkter som våra kunder har förtroende för, samtidigt som vi investerar avsevärt i
utvecklingen av nya lösningar på våra kunders största ouppfyllda behov.”
Framöver kommer Elanco att investera betydligt mer i forskning och utveckling och skapa större
bredd och djup i en redan stark pipeline. Den kombinerade organisationen kommer att ha utökad
kapacitet och expertis med en bredare portfölj med över 100 produktutvecklingsprojekt som
fokuserar på:



att förbättra vården och förlänga livskvaliteten för husdjur, och samtidigt förebygga
sjukdomar och skydda från parasiter.
att skydda boskap från sjukdomar, förbättra djurens välbefinnande och minska miljöpåverkan
från animalieproduktion.
att erbjuda ett bredare utbud av lösningar för områden som enzymer, diagnostik, akvakultur
och vacciner.
Elanco strävar efter att hjälpa veterinärer att hjälpa djur leva längre och friskare liv, vid en tidpunkt
då ägandet av sällskapsdjur ökar allt eftersom miljontals människor inser de fysiska, sociala och
emotionella fördelarna. Elanco är också engagerat i att hjälpa producenter runt om i världen att
producera mer mat med mindre resurser, för att möta det ökade behovet av animaliskt protein och
samtidigt skydda planeten och djurens välmående.
”Vi kommer fortsätta att söka efter innovativa sätt att stödja våra kunders affärsverksamhet”, säger
Eddy Thomas. ”Med utökade tekniska tjänster, som kombinerar våra analys- och jämförelseverktyg
med support på plats, kommer vi att kunna spendera mer tid med enskilda kunder som söker
innovativa lösningar som kan förbättra deras verksamhet.”
Det kommer att ta tid att fullständigt integrera verksamheten, men Elanco strävar efter att göra
övergången så smidig som möjligt. Under överskådlig framtid kommer verksamheten att fortsätta på
i princip samma sätt som tidigare, inklusive produktbeställning och kundsupport. Tillgänglighet och
produkttillgång kommer att fortsätta utan avbrott. För mer information om affären, besök
www.elanco.com.
###
Om Elanco
Elanco är ett innovationsdrivet företag som utvecklar och marknadsför produkter för att förbättra djurhälsan,
animalieproduktionen och den medföljande djurvården i nästan 70 länder. Elanco, en division inom det ledande
läkemedelsföretaget Eli Lilly and Company, sysselsätter cirka 7 000 anställda över hela världen, med kontor i mer än
40 länder. Mer information om Elanco finns tillgänglig på www.elanco.com.
NOFCANON00004