Panion förlägger sin kliniska utveckling i USA

advertisement
PRESSMEDDELANDE
9 MAJ 2017
Panion förlägger sin kliniska
utveckling i USA
Panion Animal Health AB ska genomföra kliniska tester av sin genterapeutiska läkemedelskandidat på hundar med epilepsi. Den största potentialen finns i USA och
styrelsen har därför tagit initiativ för att utföra projektet där.
• Ett nytt kontor öppnas i New York för att främja samarbetet med myndigheter,
samarbetspartners och försöksledare.
• FDA-processen startas, så att Panion kan kommunicera effektivt och framåtriktat med
veterinärmedicinska utvärderingsavdelningar inom de amerikanska myndigheterna.
• Två kompetenta specialister knyts till verksamheten. De har många års erfarenhet av:
- FDA-förfaranden och kunskap om hur läkemedel för djur godkänns i USA.
- Kliniska prövningar av djurläkemedel i USA.
Ny adress för Panion Animal Health i USA:
Panion Animal Health
954 Lexington Avenue, #1005
New York, New York 10021
För mer information, kontakta:
Anja E. H. Holm, VD | + 45-22 94 66 00
[email protected]
I juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB,
och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbolaget till CombiGenes aktieägare med
målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal
Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla
en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra
projekt eller produkter inom animal health.
1
Panion Animal Health AB
c/o VA Automotive, Box 34, 281 21 Hässleholm, Sverige
[email protected]
linkedin.com/company/panion-animalhealth
twitter.com/panionanihealth
panion-animalhealth.com/newsletter
panion-animalhealth.com
Download