Äldre
Bikupediskussion
Kunskapsstyrning
•Kunskapsstyrning på allas läppar men ännu
inget genomslag i praxis
•Data samlas i mängd, men systemet agerar
inte på dem
•Omprövning av ledning och styrning av
Nationella Kvalitetsregister
3
Andel av befolkningen 80+ per län som
hämtat ut olämpliga läkemedel på recept
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
2010
38,2
29,8
28,6
26,0
30,2
28,4
35,4
30,6
28,9
33,9
33,3
28,0
25,5
30,3
29,3
34,5
33,7
30,3
32,5
29,8
30,9
2011
37,1
28,7
29,8
25,5
28,3
27,8
35,1
29,0
29,3
32,5
31,4
27,5
25,7
30,0
27,2
31,5
33,8
27,1
31,8
28,0
29,3
2012
31,6
25,0
25,1
22,9
25,8
24,3
28,8
23,4
25,7
29,6
27,0
25,4
22,4
26,8
24,6
27,1
29,0
23,0
29,0
24,9
25,6
2013
26,8
21,6
20,5
20,0
23,4
21,5
21,9
18,9
21,4
25,2
23,3
22,9
20,0
21,4
21,3
22,8
22,9
18,4
25,3
21,4
22,6
2014
23,6
18,9
17,5
17,1
21,2
20,1
17,4
16,6
19,1
22,5
19,6
20,5
16,7
18,5
18,3
19,8
18,5
15,4
22,1
19,8
19,9
2015 2016 2017 mål 2017
19,9
19,1
16,9
14,9
16,3
14,3
16,1
13,0
18,9
15,1
18,4
14,2
15,7
17,7
14,9
15,3
16,8
14,5
19,9
17,0
17,4
16,7
18,9
14,0
15,0
12,8
16,8
15,2
17,0
14,7
17,3
17,3
17,0
16,9
14,4
15,2
20,0
16,3
18,3
14,9
18,0
15,5
Riket
31,0
29,9
26,4
22,8
19,8
17,9
mars 2016
Koll på läkemedel - Margita Jacobsson
Flera län har
redan nått målet
om halverad
uthämtning av
olämpliga
läkemedel jmf m
2010 .
Norrbotten såväl
som övriga län
har god chans
att nå målet till
2017
15,5
4
Andel av befolkningen 80+ per län som hämtat
ut 10 eller fler läkemedel på recept
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Riket
mars 2016
2010
46,1
44,2
44,6
44,3
47,1
41,5
46,7
43,4
50,4
47,9
48,0
47,8
42,2
50,6
47,7
49,3
46,5
44,1
48,8
41,4
42,4
2011
46,9
43,2
45,1
44,5
47,9
41,9
46,5
43,5
49,8
48,6
48,1
48,2
41,6
50,8
46,9
49,0
45,5
43,4
48,3
41,4
43,2
2012
47,3
42,5
45,2
44,0
47,8
43,3
47,4
43,4
49,4
49,2
47,8
48,2
41,3
50,7
46,7
49,4
46,4
44,2
47,7
42,1
43,3
2013
47,1
43,0
45,5
43,8
48,4
42,7
48,8
43,4
49,9
47,6
47,5
48,2
41,8
50,3
46,6
48,8
46,0
43,4
47,1
41,8
44,4
2014
47,2
42,7
46,1
44,6
48,1
43,7
50,4
43,7
50,4
47,9
46,9
48,7
42,5
50,1
45,2
49,0
45,0
44,2
46,5
43,5
44,5
46,8
46,8
46,7
46,6
46,7
2015
2016
46,5
43,5
47,1
46,0
48,0
43,4
51,4
43,8
50,9
47,5
47,4
49,1
42,8
49,8
45,9
48,4
45,8
45,1
46,0
44,9
44,3
46,9
Koll på läkemedel - Margita Jacobsson
2017
mål 2017
23,1
22,1
22,3
22,1
23,6
20,8
23,4
21,7
25,2
24,0
24,0
23,9
21,1
25,3
23,8
24,7
23,2
22,0
24,4
20,7
21,2
Inget län
kommer med
nuvarande trend
att nå målet med
50% -ig:nedgång
jmf m 2010 i
andelen
patienter som
multimedicinerar
med 10 eller fler
läkemedel
23,4
5
Läkemedel och äldre
Utmaning - Fler behandlingar, fler äldre och sköra
• minskande användning av olämpliga läkemedel till äldre men ökande
användning av läkemedel totalt sett (SoS 2016)
• de läkemedel som ökat i användning är läkemedel mot somatiska sjukdomar
och tillstånd, såsom blodfettssänkande medel och många hjärtkärlläkemedel (SoS 2016)
• Maria: andel akuta sjukhusinläggningar av äldre pga lm-relaterade problem
upp emot 40%. Vanl problemläkemedlen är kardiovaskulära lm och
psykofarmaka
• Maria: 38% av äldre på boenden anv minst ett antipsykotikum vid studiens
start och 72% av dem behandlades med antipsykotika efter sex månader.
Fortfarande vanligt med antipsykotika vid BPSD trots att det finns begränsat
vetenskapligt stöd för detta?
• Maria: Kliniska apotekare minskar användning av onödiga läkemedel och
förhindrar återinläggning på sjukhus
Kompetensförsörjning i sjukvården - SKL
• Arbetskraftsbrist idag
– Sociala barn- och ungdomsvården
– Primärvården
• Bemanningsföretag
• Hög sjukfrånvaro i sektorn
• Gap mellan verksamheternas kompetensbehov och utbildningarnas innehåll
• Pensionsavgångar
Hälso- och sjukvård 2014
Kostnad per invånare och ålder
Källa: Västra Götalands Regionen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Jämfört med andra länder
Antal läkare per 1000 invånare
7
6.3
6
4.9
5
4
3
2.2 2.3
2.5 2.5
2.8 2.9
3.3 3.3 3.3 3.4
3.1 3.2
2
1
0
Källa: OECD data 2015
3.8 3.9
3.6 3.6 3.7
4
4
4.1 4.2
Jämfört med andra länder
Antal sjuksköterskor per 1000 invånare
18
16.3 16.5
16
14.1
14
12
10
7.8 8.1 8.2
8
6
5.2 5.6
6.3 6.4
4
2
0
Källa: OECD data 2015
9.1 9.3
10.2 10.5
11.2 11.2
12.1 12.6 12.6
17
1. Hur vårda fler patienter? Var är nyckeln?
Att diskutera:
2. Vem gör vad inom vård och omsorg –
utifrån patientens behov?
3. Vilka satsningar görs i ditt landsting för
-vården i stort?
-bättre läkemedelsanvändning?
4. Hur arbetar kliniska apotekare i ditt
landsting?
Kommunikation? Team? Uppföljning?
5. Var behöver kliniska apotekare finnas, hur
ska de arbeta och hur kan vi samverka bättre i
vårdteamen?