Fysisk aktivitet är en friskfaktor

advertisement
Kontakta FaR-samordnaren på din vårdcentral
Arvidsjaur
Bergnäset
Björknäs
Björkskatan
Erikslund
Gammelstad
Graniten
Grytnäs
Haparanda
Harads
Hertsö
Hortlax
Jokkmokk
Kalix
0960-57500
0920-71662
0921-66046
0920-71935
0921-66181
0920-284601
0980-73195
0923-76070
0922-25148
0928-10517
0920-71819
0911-75783
0971-44480
0923-76215
Malmberget
Mjölkudden
Norrfjärden
Pajala
Porsön
Piteå
Råneå
Sanden
Stadsviken
Älvsbyn
Öjebyn
Örnäset
Överkalix
Övertorneå
0970-19772
0920-227760
0911-232433
0978-12560
0920-461950
0911-75247
0924-52204
0921-66133
0920-284416
0929-16576
0911-76962
0920-71705
0926-79846
0927-72108
Fysisk aktivitet är en friskfaktor
Om du har frågor om FaR kan du vända dig till:
Primärvården Norrbotten
Projektledare för FaR i Norrbotten
Sjukgymnast Margareta Eriksson
tel: 0921-66056 mobil: 070-6684101
e.post: [email protected]
Norrbottens Idrottsförbund
Verksamhetsledare för FaR i föreningslivet
Idrottskoordinator Sara Lindfors
tel: 0920-434213 mobil: 070-6868119
e.post: [email protected]
Fysisk aktivitet minst 30 minuter om dagen
förbättrar din hälsa.
Regelbunden fysisk aktivitet förebygger
sjukdom.
Regelbunden fysisk aktivitet kan vara det
första behandlingsalternativet vid sjukdom eller
vara komplement till annan behandling
Vad innebär FaR
Fysisk aktivitet på Recept?
Fysisk aktivitet på Recept, FaR är en behandlingsmetod
Metoden innebär att legitimerad sjukvårdspersonal som läkare,
sjukgymnaster, sjuksköterskor, barnmorskor, dietister och
arbetsterapeuter skriver ut recept på fysisk aktivitet som ett
komplement till, eller ersättning för läkemedel eller annan
behandling. De flesta lansting i Sverige har infört FaR. I
Norrbotten kan du få FaR på flertalet av länets vårdcentraler
och på vissa sjukhuskliniker.
Varje vårdcentral/enhet har FaR-samordnare
Samordnarna är sjukgymnaster, sjuk- eller distriktssköterskor.
Du som får ett recept på fysisk aktivitet erbjuds ett besök hos
samordnaren för rådgivning om lämplig fysisk aktivitet. Du har
då också möjlighet att göra ett konditionstest, mäta vikt,
midjemått och räkna ut BMI. Om du inte har behov av att träffa
samordnaren hänvisar recept förskrivaren (t ex din doktor eller
sköterska) dig till lämplig aktivitet.
Uppföljning
Efter 3, 6 och 12 månader erbjuds du också uppföljning hos
samordnaren. Du har då möjlighet att få ytterligare råd
angående din träning och möjlighet att göra nytt konditionstest
och nya mätningar. Dessa undersökningar erbjuds för att du då
har möjlighet att se resultat av din ökade fysiska aktivitet och
vi i vården ska kunna följa och utvärdera FaR som
behandlingsmetod.
Ett arbete i samverkan
Samordnaren hjälper dig att hitta lämpliga fysiska aktiviteter
utifrån dina behov, förutsättningar och intressen. Den
ordinerade aktiviteten utövas på egen hand eller i
gruppverksamheter som olika föreningar arrangerar. I
Norrbotten är FaR ett samarbete mellan primärvården och
Norrbottens Idrottsförbund. Även intresseorganisationer,
patientorganisationer och privata friskvårdsaktörer är
samarbetspartner.
Lågintensiva aktiviteter
Om du är ovan motionär är aktiviteter som promenader,
stavgång, lättare gympa, vattengympa, simning och lättare
former av styrketräning lämpliga aktiviteter. Rör dig totalt
minst 30 minuter om dagen. Rör på dig så att du blir varm, lätt
svettig, måttligt andfådd och känner att pulsen ökar, då uppnår
du positiva effekter på hälsan. Aktiviteter i vardagen, t ex gå i
trappor, trädgårdsarbete, cykla eller promenera till jobbet, leka
med barn och barnbarn också är hälsofrämjande aktiviteter!
Fakta
Det finns idag vetenskapliga belägg för att regelbunden fysisk
aktivitet förebygger sjukdom och har positiv effekt på
sjukdomsförloppet för ett 30-tal sjukdomar.
Hjärtat blir effektivare och konditionen förbättras. Du orkar
mer och blir starkare. Risken för benbrott minskar.
Ämnesomsättningen ökar och du får lättare att hålla vikten. Det
goda kolesterolet ökar och det ”dåliga” minskar. Risken att
drabbas av t.ex. diabetes och högt blodtryck minskar. Värk
lindras och du blir gladare!
Download