Studiefrämjandet Södra Norrbotten, Naturskyddsföreningen i

advertisement
Studiefrämjandet Södra Norrbotten, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
och Norrbottens Ornitologiska Förening inbjuder dig till:
NÄRNATURGUIDEUTBILDNING, STEG 1
- regional utbildning i Luleå
För att fler människor skall ges en möjlighet att komma ut i naturen vänder vi oss till dig,
som har stort intresse av djur och natur och vill utvecklas inom närnaturguidningsområdet.
Den här utbildningen erbjuder praktiska tips för guidningar av olika slag som guideteknik,
utomhuspedagogik och mycket annat som gör dig till en attraktiv guide ute i naturen.
Tanken är att du sedan skall kunna inspirera andra naturintresserade i din region eller
öka dina möjligheter att åta dig guideuppdrag i tex. föreningar, företag eller allmänheten i
din närhet.
Datum:
15 – 16 augusti 2008. Sista anmälningsdag 5 augusti.
Tider:
Start kl 10.00 den 15 augusti – avslut ca kl 17.00 den16 augusti
Plats:
Studiefrämjandets lokaler på Kronan, Hus A6 i Luleå.
Logi:
Kronans Vandrarhem, Hus H7 Luleå.
http://www.vandrarhemmetkronan.se/
Kostnad:
850,-/deltagare. Resekostnader ingår ej. Lyssna med din lokala
Studiefrämjandet avdelning eller klubb/krets om de kan bidra med
deltagaravgiften/resekostnad.
Ta med:
Anteckningsmaterial, sittunderlag, termos, kåsa, tallrik, bestick att
äta ute med, gummistövlar och kläder lämpliga för
utomhusaktiviteter.
Anmälan till:
[email protected] eller anmäl via internet på
www.sfr.se sök på kommun Luleå, Närnaturguide.
Frågor:
Studiefrämjandet Södra Norrbotten 0920–43 43 22, 43 43 23 eller
[email protected]
OBS! Kontoret är semesterstängt vecka 27-31.
Närnaturguiderna startade 2004 av Sveriges Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet, med stöd från Friluftsrådet. Hittills (juni 2008) har 40 utbildningar genomförts och
nu finns ett nätverk med 400 guider. Regionala guidenoder stöttas runt om i landet för ökad
guideverksamhet. Se www.naturguider.se för mer information.
Download