New York University- Langone Medical Center - en reseberättelse Introduktion
Jag har alltid varit intresserad av att resa! Sedan jag börjat på apotekarprogrammet har jag
reset varje tillfälle som utbildningen har gett mig. Jag gjorde examensarbetet i London och
senast åkte jag till New York för att göra två veckor av min apotekspraktik där på ett
sjukhusapotek. Jag började med att kontakta apoetkskedjor och kolla möjligheten att kunna göra två
veckor av praktiken i något av deras apotek. Systemet i USA är komplicerat och det gick
inte.
I september månad fick jag kontakt med ett sjukhusapotek som var villiga att ta emot
redan följande månad.
Efter att ha gått genom en väldigt långdragen process för att få komma till sjukhusapoteket
var jag iväg på två veckors praktik på ett sjukhusapotek som var del av något större än
vad jag kunde ana.
NYU Langone Medical Ceneter är ett av de mest kända sjukhusen i New York. De har ett
mycket etablerat vårdsystem. Jag fick komma till sjukhusapoteket där jag hade en
handledare för mina två veckor. Jag fick en snabb genomgång om hur de jobbar och
sedan fick jag följa med en dag för att få mer känn på hur deras vardag på apoteket ser ut.
Det är mycket annorlunda hur apotekare jobbar i USA jämfört med hur vi jobbar här. Först
och främst så har de en utbildning som är på sex år och deras examen kallas för
Pharmaceutical Doctor (PharmD). Sista året av dessa sex spenderar de på
sjukhusapoteket men även på olika avdelningar på sjukhus där de jobbar under en klinisk
apotekare. De roterar och spenderar tio veckor på varje arbetsplats.
På sjukhusapoteket såg det väldigt annorlunda ut från i Svenska sjukhusapotek. I
Stockholm finns ett sjukhusapotek på Huddinge Sjukhus. Det sjukhusapoteket är i samma
lokaler som Öppenvårdsapoteket men de är två separata enheter. I sjukhusapoteket görs
beredningar, infusionsvätskor etc som sedan distribueras till de olika avdelningarna på
sjukhuset. Där har de även ett team som jobbar med alla lälemedelsfrågor som rör kliniska
prövningar. Öppenvårdsapoteket dispenserar medicinen till patienter/kunder.
På apoteket i new york fungerar det lite annorlunda. Sjukhusapoteket är en del av the
pharmacy unit som de kallar det. Detta är ett stort organ i sjukhuset och de har bland
annat ett team som gör "investigations" . Dessa utreder medicinska frågor av olika slag
som uppkommer i hela sjukhuset. De har ett team av kliniska apotekare som enbart jobbar
med kliniska farmaci och är stationerade på olika avdelningar på sjukhuset och sist men
inte minst har de "satalites". Dessa är "mini" apotek som finns stationerade på vissa
avdelningar för att snabbare dispensera akuta mediciner till sjuksköterskor.
Jag ska dela upp dessa och berätta lite om min erfarenhet av de.
Sjukhusapotek
På sjukhus apoteket jobbar det tre grupper av professioner. Apotekare, tekniker och kassa/
plockpersonal. Flödet är mycket annorlunda. När en patient kommer in med ett recept
måste de visa upp ett försäkringskort. Detta för att det inte finns någon nationell
läkemedelsförsäkring som i Sverige. När detta är uppvisat ges recept och försäkringskort
till en apotekare som lägger in allt i systemet. Ett svar på hur mycket försäkringsbolaget
betalar medicinen ges och allt lämnas över till teknikerna.
Apotekstekninker i USA är inte alls samma som i Sverige. Deras uppgift är att plock ihop
medicinen. I USA expedieras inte mediciner på samma sätt som här. Om läkaren har
skrivit ut 30 tabletter då öppnas en förpackning av aktuell medicin och enbart 30 tabletter
dispenseras i speciellt burkar. När detta är klart ges allting över till en andra apotekare
som dubbelkollar både första apotekarens jobb och teknikerns. Om allt stämmer lämnas
medicinen över till kassapersonalen som ropar upp namnet på patienten som har suttit och
väntat och efter betalningen är expedieringen klar. I samband med att patienten betalar
måste de även signera att de har mottagit receptet.
Som det låter så tar detta otroligt lång tid och patienter får vänta minst en halvtimme på att
får sitt recept hanterat.
En annan uppgift man har på sjukhusapoteket är beredningar av olika topikala salvor som
skrivs ut till patienter.
Kliniska teamet
Under de två veckorna jag var där fick jag chansen att utforska mer än bara
sjukhusapoteket. Chefen på sjukhusapoteket frågade om jag skulle vara intresserad av att
se hur det kliniska teamet jobbade och för mig var det som julafton i oktober. Jag blev
skickad på ronder med två kliniska farmaceuter på två olika avdelningar, neonatala
intensivavdelnkngen (neonatal ICU) och transplantationsavdelningen. På den neonatala avdelningen består vårdteamet av överläkare, AT-läkare, en klinisk
farmaceut och en klinisk nutritionist. Vårdteamet börjar varje morgon men att gå på ronder
och står vid varje patientssäng. AT-läkarna börjar med att presentera fallet och eventuella
ändringar de senaste 24 timmarna då neonatala barn monitorernas väldigt noga.
Labvärden diskuteras och beslut tas. Den kliniska farmaceuten är alltid där med sina
funderingar och rekmendationer vad gällande läkemedel, interaktioner, dosering osv.
Ronden avslutas med att man ger en uppföljningen till ansvarande sjuksköterska.
På transplantationsavdelningen gjorde man ronderna i ett konferensrum. Överläkare, ATläkare, sjuksköterska, nutritionist och kliniska apotekaren träffas. De går genom varje
patientsjournal och tar upp larvärden, allmäntillstånd, aktuell medicin etc. Man har även
specialister inom olika läkemedelsgrupper tex antibiotika som är närvarande då
transplanterade patienter oftast är mycket känsliga och man vill uppnå så optimal
behandling som möjligt.
Satalitierna
Dessa fungerar som små apotek som finns på vissa valda avdelningar. Det är alltid en
apotekare som bemannar dessa. De finns där för att snabbare kunna dispensera akuta
läkemedel som till exempel infusionsvätskor,profylax läkemedel som antibiotika bl.a.
Slutsats
USA har ett system som skiljer sig ganska drastisk från det vi har i Sverige. I USA ingår
oftast apoteksverksamtheten med allt det innehåller som del av sjukhuset och ägs av det.
Detta leder till de mycket utvecklade systemen de har och är också anledningen till varför
det kan se olika ut mellan sjukhusen.
En apotekare på ett sjukhus är anställd av sjukhuset oberoende på vilken av grupperna
han/hon jobbar i. Apotekarena har en otroligt stimulerande arbetsplats och kan hoppas
mellan de olika teamen. Detta öppnar upp mer möjligheter för utveckling. Som apotekare
har man mycket större ansvar och därmed välförtjänd respekt. Det har varit otroligt
stimulerande och mycket inspirerande att få dela de två veckorna med många otroligt
skickliga, motiverade och hårt jobbande apotekare.
Ett stort tack till NYU Langone Medical Center och i synnerhet Mr Robert Downes,
chefsapotekare som gjorde detta möjligt för mig