Senast uppdaterat 2017-02-07 Läkemedel Piperacillin/Tazobactam

advertisement
Västra Götalandsregionen
2017-02-07
Restinformation Piperacillin/Tazobactam
Senast uppdaterat
Läkemedel
Orsak
Förväntad tillgänglighet
Alternativ
Informationskälla
Övrig information
2017-02-07
Piperacillin/Tazobactam, pulver till infusionsvätska, lösning
• Varunummer: 029672 styrka: 2g/0,25g
• Varnummer: 029683 Styrka: 4g/0,5g
Okänd
Preliminära tillgänglighetsdatum:
• 4g/0,5g är 10/2
• 2g/0,25g är oviss
Inget direkt ersättningspreparat, andra antibiotikaklasser
får användas.
Sjukhusapoteket VGR, Terapigrupp Infektion och
Fresenius Kabi.
Ostabil tillgänglighet
Den senaste information om tillgänglighet finns i beställnings- och lagerhanteringssystemet,
Hamlet.
Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
[email protected]
Download