Gällivare – Kiruna

advertisement
20 DECEMBER 2012
T2 B
Uppdragsspecifikation
Apotekstransporter
Sunderbyn – Gällivare –
Kiruna
Beskrivning
Från Sjukhus Apoteket Sunderbyn skickas apoteksvaror till Gällivare och
Kiruna Sjukhus. Läkemedel förvaras i Boxar. Boxen ska vara förseglat
under transport. Boxarna förvaras inlåsta vid de tillfällen som inte
transportören har uppsikt över dem.
Transporten ska hålla temperaturen +5-+25C men godset får inte utsättas
för större skillnader i temperatur än 10 grader C. Godset får inte heller
utsättas för starkt solljus eller fukt.
Vid transport av apoteksvaror ska transportören, på sjukhusapoteket,
utkvittera antal hämtade boxar och kvittera antal mottagna boxar. Kvittens
överlämnas till sjukhusapoteket Sunderby sjukhus transport dagen efter
utförd transport eller enligt separat överenskommelse med apoteket.
Godsets beskaffenhet
Läkemedel förvaras i boxar/lådor i olika storlekar från 10 liter upp till 60
liter. Varorna som transporteras är ytterst känsliga för temperaturvariationer
och får inte utsättas för kraftiga stötar eller annat våld.
Med varor avses:
 Läkemedel.
 Standardiserade extemporeberedningar (lagerberedningar).
 Medicinska produkter och CE-märkta produkter,
 Teknisk sprit.
 Övriga läkemedelsnära produkter, handelsvaror och hjälpmedel.
Boxarna/lådorna ska vara förseglade/stängda under transport.
Pappkartong = 40x30x20 cm
Gröna plastlådor = 24 liter
Grå plastlådor = 60 liter
Transportuppdrag
För transporten av Läkemedel används boxar av en storlek på 40x30x20 cm
eller 50x40x30.
20 DECEMBER 2012
T2 B

Från Sjukhusapoteket Sunderbyn skickas 2 lådor cytostatika till
Gällivare sjukhus.
Hämtas måndag 16.30 levereras senast tisdag 08.30
Hämtas torsdag 16.30 levereras senast fredag 08.30.

Från Sjukhusapoteket Sunderbyn skickas 1 låda cytostatika till Kiruna
sjukhus.
Hämtas måndag 16.30 levereras senast tisdag 08.30
Hämtas tisdag 16.30 levereras senast onsdag 08.30.
Särskilda krav på chaufför
Chaufför ska ha en förarutbildning enligt ADR-S 8.2.1 och 8.2.2 och kunna
uppvisa intyg utfärdat av behörig myndighet för detta.
Tillgänglighet
Transportbilen ska vara nåbar under de tider som transporten utförs. För
detta ska chauffören vara försedd med mobiltelefon
Dröjsmål
Om tidtabellen av yttre orsaker, t ex trafikstörningar inte kan hållas ska
detta omedelbar meddelas till laboratoriet i Sunderby sjukhus, aktuellt
telefon nummer lämnas vid avtalstecknande.
Samtliga ovanstående obligatoriska krav i denna uppdragsspecifikation uppfylls.
Ja
Nej
Redovisa ev. i bilagan/bilagorna:
Download