Antibiotika, åtgärder för att undvika anafylaxi

advertisement
2013-05-07
Antibiotika, åtgärder för att undvika anafylaxi - checklista
För att undvika svåra allergiska komplikationer av antibiotika bör följande riktlinjer
tillämpas:
1.
Känd antibiotikaallergi noteras alltid i journalen.
2.
Kontrollfråga angående eventuell allergi innan första dosen av ett antibiotikum
ges.
3.
När ett beta-laktamantibiotikum (se nedan) ges som infusion bör patienten
övervakas minst 10 minuter under 1:a dosen för kontroll av eventuell allergisk
reaktion. Om ett beta-laktamantibiotikum ges i injektion, bör patienten
övervakas minst 10 minuter efter 1:a dosen med samma syfte.
Till beta-laktamantibiotikum hör bland annat följande preparat:
Bensylpenicillin
Doktacillin
Cloxacillin
Cefuroxim
Cefotaxim
Ceftazidim
Invanz
Meropenem
Piperacillin/Tazobactam
Tienam
Zinforo
Rune Wejstål
Verksamhetschef
-
bensylpenicillin
ampicillin
kloxacillin
cefuroxim
cefotaxim
ceftazidim
ertapenem
meropenem
piperacillin/tazobaktam
imipenem/cilastatin
ceftaroline
Ulrika Snygg-Martin
Överläkare
www.sahlgrenska.se
Östra sjukhuset
Infektion
416 85 Göteborg
Växel 031-343 40 00
Download