Rubrik 1 - Region Halland

advertisement
1(1)
Patientinformation angående studien:
”Läkemedelsgenomgångar på en internmedicinsk slutenvårdsavdelning
– klinisk värdering av läkemedelsrelaterade problem identifierade av
apotekare”
Läkemedel ger stora möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar men de kan
också ge biverkningar. Risken för biverkningar är större hos äldre, på grund av
åldersförändringar i kroppen som ökar känsligheten för många läkemedel. Det är inte
ovanligt att äldre behandlas med många läkemedel samtidigt. Många läkemedel kan
påverka effekten av varandra. Det är därför viktigt att läkemedelsbehandlingen
regelbundet utvärderas och omprövas.
För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kommer man under hösten 2016
genomföra en studie vid Hallands sjukhus.
Syftet med studien är att undersöka förekomst av återinläggningar hos patienter med
respektive utan apotekarledd läkemedelsgenomgång. Syftet är också att undersöka
förekomst av potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre patienter.
Journaler angående patienter som är 75 år eller äldre med minst fem läkemedel som
vårdats vid medicinkliniken Varberg under 2015 kan komma att granskas. Alla
journaluppgifter är sekretesskyddade och kommer att hanteras konfidentiellt.
Personnummer kommer att ersättas med ett kodnummer vid databearbetning och de
enda som har tillgång till data är de personer som genomför studien. Inga resultat
kommer att kunna härledas till enskilda individer.
Att delta i studien är frivilligt. Vill man inte delta i studien eller önskar mer information,
vänligen kontakta Läkemedelsenheten enligt uppgifter nedan.
Ansvarig huvudman: Region Halland
Ansvarig forskare: Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus
[email protected] tfn 035-17 43 57
Kontaktperson för studien: Elin Thomasson, apotekare Läkemedelsenheten
Halland
[email protected] tfn 0340-48 11 81
Download