Välkomna till utbildning i Barnsamtal, oktober och november 2014

advertisement
Välkomnä till utbildning i Bärnsämtäl,
oktober och november 2014






Hur kan du hjälpa ett barn som du misstänker far illa?
Hur kan du ge ett barn som är utsatt, förutsättningar att berätta om sin situation?
Hur genomför du ett samtal för att värna barnets integritet?
Hur inleder du ett samtal och närmar dig barnet på barnets villkor?
Hur tolkar du det barnet säger med ord och det som barnet visar på andra sätt?
Hur stödjer du barnet att våga prata och orka tala om svåra upplevelser?
Region Halland och kommunerna i Halland genomför utbildning kring Barnsamtal och bjuder in till
öppna föreläsningar i norra och södra länet. Utbildningarna är uppbyggda på två föreläsningsdagar
som hänger ihop. Antalet deltagarplatser är begränsat och först till kvarn gäller.
Målgrupp: Personal inom socialtjänsten, elevhälsovård, BVC, BUP, hälso- och sjukvårdspersonal,
barnhandläggare inom funktionsnedsättningsområdet samt i mån av plats andra personalgrupper
som i sitt arbete möter barn som riskerar att fara illa.
Föreläsare: MOA-konsult, Margareta Berg och Anna Skogsberg, socionomer och utbildare med
många års erfarenhet av att arbeta med barn som far illa.
Innehåll dag 1: Att ha ett barnperspektiv
 Barnperspektivet, barns rättigheter och skydd.
 Hur hjälper vi barn som far illa? Anmälningsplikten ur ett vuxenperspektiv och ur ett
barnperspektiv. Samverkan mellan olika instanser.
21 oktober på Café Strandgatan 20 i Halmstad och 22 oktober på Folkets Hus i Varberg.
Innehåll dag 2: Barns dialogkompetens
 Hur man kommunicerar med och får information från barn i alla åldrar.
 Hur man upptäcker att barn far illa.
 Att bemöta och prata med barn i olika åldrar.
24 november på Café Strandgatan 20 i Halmstad och 25 november på Folkets Hus i Varberg.
På anmälningsformuläret väljer du på vilken ort du vill delta.
Tid: 09:00-16:00, registrering från 08:30
Kostnad:
1200 kr för två utbildningsdagar
Anmälan: www.regionhalland.se/kursochkonferens senast den 7 oktober
Anmälan är bindande från den 8 oktober, med hela kursavgiften. Bekräftelse skickas ut via e-post.
Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Siv Agerhem, tfn 035-17 98 32, E-post
[email protected] Frågor om innehållet besvaras av Ingrid Gustavsson, 035 17 98 57,
E-post [email protected]
Download