Program - Ett friskare Halland 2014

advertisement
lokala nämnder bjuder in allmänheten till föreläsningar:
Program - Ett friskare Halland 2014
Region Hallands lokala nämnder uppmärksammar under hösten
befolkningens hälsa under samlingsnamnet Ett friskare Halland. Årets tema
är funktionsnedsättningar, med särskilt fokus på dolda funktionsnedsättningar.
Ett fr
is
Halla kare
– god nd
allas hälsa är
ansva
r
Alla föreläsningar är kostnadsfria och ingen anmälan krävs.
Begränsat antal platser.
För mer information se: www.regionhalland.se/lokalnamnd
Halmstad
Fredrik Westin - Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen
Fredrik Westin föreläser utifrån föräldraperspekti¬vet om sin son Olle
som har ADHD, Tourettes och Aspbergers. Vi får vara med om djupt allvar och väldigt mycket humor – allt grundat i en stor kärlek till familjen.
TID: 14 oktober kl 18.30-20.30
PLATS: Immanuelskyrkan
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Anna Lindskog, 070-275 60 07
e-post: [email protected]
Laholm
Fredrik Westin - Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen
Fredrik Westin föreläser utifrån föräldraperspektivet om sin son Olle som har ADHD, Tourettes
och Aspbergers. Vi får vara med om djupt allvar och väldigt mycket humor – allt grundat i en stor
kärlek till familjen.
TID: 15 oktober kl 18.30-20.30
PLATS: Osbecksgymnasiets aula
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Linda Erlandsson. 0767-68 42 61
e-post: [email protected]
lokala nämnder bjuder in allmänheten till föreläsningar:
Program - Ett friskare Halland 2014
Falkenberg
Ett fr
is
Halla kare
– god nd
allas hälsa är
ansva
r
Lars Häggström och co – Kreativitet och galenskap
En musikalisk föreläsning om skapande och psykisk ohälsa, vår tids folksjukdom. Inom litteratur,
musik och måleri finns många exempel på konstnärer och författare som trots, eller tack vare, sin
psykiska sjuklighet vunnit betydande framgång.
TID: 22 oktober kl 18.30-20.00
PLATS: Tångaskolan
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Camilla Persson, 0722-02 21 84
E-post: [email protected]
Hylte
Jonas Svensson – Man blir som man umgås och livet bland sociala medier och mobbning
Jonas Svensson, samtalsterapeuten från Varberg, föreläser kring
beteende på internet och hur det påverkar oss IRL.
TID: 24 november kl 18:30-20:30
PLATS: Örnaskolans aula
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Erika Erlingson, 070-256 72 62
E-post: [email protected]
lokala nämnder bjuder in allmänheten till föreläsningar:
Program - Ett friskare Halland 2014
Varberg
Ett fr
is
Halla kare
– god nd
allas hälsa är
ansva
r
Pelle Sandstrak – Mr Tourette och jag
Snabbkäftad och styrd av impulser, tics och tvång drev han lärare,
kam¬rater och arbetsgivare till VANSINNE! Samtidigt som han
var kung på hockeyplan och byns tjejcharmör kunde han stampa
omotiverat i golvet, upprepa fula ord och högljutt kommentera sin
omgivning. Varför?
I hisnande tempo, med absurd humor och blixtsnabba associationer får vi glimtar ur ett liv från kaos och förtvivlan fram till idag då
Pelle Sandstrak är så frisk som han vill vara – men nu räcker det!
TID: 8 oktober kl 18:30 – 21:00
PLATS: Peder Skrivare skola (Aulan)
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Lars Bäcklund. 0768-49 24 64
E-post: [email protected]
Lars Häggström och co - Kreativitet och galenskap
En musikalisk föreläsning om skapande och psykisk
ohälsa, vår tids folksjukdom. Inom litteratur, musik och
måleri finns många exempel på konstnärer och författare
som trots, eller tack vare, sin psykiska sjuklighet vunnit
betydande framgång.
TID: 15 oktober kl. 18:00.
PLATS: Kulturhuset Komedianten, Lilla Teatern
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Lars Bäcklund. 0768-49 24 64
E-post: [email protected]
lokala nämnder bjuder in allmänheten till föreläsningar:
Program - Ett friskare Halland 2014
Kungsbacka
Ett fr
is
Halla kare
– god nd
allas hälsa är
ansva
r
Pelle Sandstrak – Mr Tourette och jag
Snabbkäftad och styrd av impulser, tics och tvång drev han lärare, kamrater och arbetsgivare till VANSINNE! Samtidigt som han var kung på
hockeyplan och byns tjejcharmör kunde han stampa omotiverat i golvet,
upprepa fula ord och högljutt kommentera sin omgivning. Varför? I ett
hisnande tempo, med absurd humor och blixtsnabba associationer får vi
glimtar ur ett liv från kaos och förtvivlan fram till idag då Pelle Sandstrak
är så frisk som han vill vara – men nu räcker det!
TID: 9 oktober kl 18.30-21.00
PLATS: Elof Lindälvs gymnasieaula
MÅLGRUPP: Allmänheten
Ulrika Aspeflo - Barn som väcker funderingar
I förskolan och skolan finns barn som väcker funderingar hos såväl
föräldrar som personal. Det kan vara barn som inte riktigt fungerar i
samspelet med andra barn, barn som verkar ha ett annorlunda sätt att
förstå och som kan ha svårt att nå kunskapskraven.
Föreläsningen ger konkreta tips som kan hjälpa oss att hjälpa barnet till
en mer harmonisk och meningsfull vardag.
TID: 20 okt kl 18.30-20.30
PLATS: Vallda församlingshem
MÅLGRUPP: Allmänheten
Fredrik Westin – Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen
Fredrik Westin föreläser utifrån föräldraperspektivet om sin son Olle som
har ADHD, Tourettes och Aspbergers. Vi får vara med om djupt
allvar och väldigt mycket humor – allt grundat i en stor kärlek till familjen.
TID: 25 november kl 18.30-21.00
PLATS: Elof Lindälvs gymnasieaula
MÅLGRUPP: Allmänheten
Kontakt: Folkhälsoutvecklare Karin Jansson.
Tfn: 070-356 50 43
E-post: [email protected]
Download