Proposition

advertisement
HAR DU EN BLIVANDE FÅNGHÄST I STALLET??
Kom och lär Dig hur Du misstänker, provtar och i bästa fall
förebygger att Din häst blir en fångpatient!
De senaste 10 åren har kunskaperna om hur och av vilken anledning
våra hästar drabbas av något som närmast kallas för diabetes hos
människor och vilka följder det kan få, ökat enormt.
INBJUDAN
Tisdagen den 4 november kl. 19 på Munkagårdsgymnasiet, Tvååker,
föreläser veterinärerna Lisa Björndal och Åsa Hinton från
Ale Djursjukhus om senaste rönen gällande
ämnesomsättningsrubbningar hos hästen, och det finns massor av
ny och spännande kunskap att ta till sig!
Medlemmar – gratis
Icke medlemmar – 100kr/person, om fler än två personer/familj går
dessa för 50kr/person
Din/Er anmälan vill vi ha senast 31 oktober till Camilla Larsson
helst via mail: [email protected]
eller 073-156 19 54
Betalning sker på plats.
VÄLKOMNA!
Download