Inbjudan till
SKOLAN SOM ARENA FÖR PSYKISK HÄLSA-stormöte
Tid: 14 september kl. 9.15-15.45
Plats: Grönwall-salen, Akademiska sjukhuset, ingång 70.
Anmäl snarast till [email protected] namn, befattning, skola/arbetsplats, e-post, mobil
och specialdieter. Fika och lunch ingår. Mötet är den här gången öppet för alla intresserade.
09.15
Välkomna! Utvecklingskoordinator Staffan Lundqvist och utvecklingsledare Monica
Enqvist, BUP.
09.20
Läget i projektet. Anja Kivimäki, projektledare.
Ett framgångsrikt första år ledde till tilläggsanslag så att båda kommunerna kan anställa en
socialpedagogisk resurs. Spännande plan för år 2 med delprojekt Fråga alla, Kartläggning
av psykosociala risker i hemmiljön, för att alla ska lyckas i skolan oberoende av
omständigheterna hemma. Eleverna får frågor om föräldrars stress, psykisk ohälsa,
missbruk och förekomsten av våld.
09.40
Läget med Elis Elever i Skolan samt Plan för Fråga alla i Enköping.
Fokusgrupper med elever har genomförts i Bergvretenskolan och St.Ilian-skolan.
Läget med närvaroarbetet samt Plan för Fråga alla i Älvkarleby, skolsköterska Helena
Jansson.
Älvkarleby har framgångsrikt testat en socialpedagogisk resurs. Rotskärsskolan har fått
uppmärksamhet i media.
Elevers förslag på nytt sätt att få hjälp. Annelie Björk, kurator.
10.00
Fika
10.20
Daniel Holmvin, skolchef i Heby, berättar vad han gjort för att få Heby kommun att
klättra i bästa skolkommun-statistiken och hur man jobbar med närovarofrågor.
10.50
Annette Storr-Paulsen, tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Köpenhamns kommun
berättar om skolprojektet i Helsingør Från kaos till lärdom.
Om en kommunal grundskola i ett utsatt område där eleverna hade stora sociala och
inlärningsmässiga svårigheter. Ett tvärfackligt samarbete ledde till en helt ny skolstruktur
med trivsel och lärande som målsättning, men med utgångspunkt i hälsoparametrar. På
bara 5 år såg man mätbara effekter på elevernas skolresultat och trivsel. Lärarna noterade
en ökad koncentration under lektionerna, och markant flera valde högre nivåer på den
fortsatta utbildningen.
11.45
Lunch
12.45
Brukarrepresentanternas inlägg. Jouanita Törnström.
13.00
Mer energi i Hummelsta, Mattias Hertz Idrottslärare och projektledare i
Hummelstaskolan Enköping http://enkoping.se/meih
14.00
Fika
14.30
Hälsofrämjande aktiviteter i Arvsfondsprojektet Reacta. Ingrid Nylund Olsson,
Bruksgymnasiet, Gimo
15.30
Diskussion om nästa steg, Anja Kivimäki
15.45
Avslut