personlig information ditt medgivande

PERSONLIG INFORMATION
Vi kommer inte att använda vår webbplats (”Webbplatsen”) eller sidor på sociala medier
för att samla in personlig information om dig om du inte samtycker till att ge oss tillgång
till detta (t.ex. genom att registrera dig på Webbplatsen eller genom att använda vår(a)
Facebook-applikation(er)) samt i den utsträckning som, med avseende på innehåll och
tid, krävs för detta specifika ändamål. Personlig information är sådant som ditt namn,
telefonnummer, e-postadress eller andra uppgifter som anges i vår förfrågan som
rimligen kan användas för att identifiera dig som person. Om du ger oss tillgång till
personlig information kan vi använda oss av denna för att kontakta dig angående våra
produkter och tjänster när du uttryckligen har samtyckt till att vi kan göra detta. Vi
kommer inte att sälja ditt namn, adress eller telefonnummer till någon annan tredje part.
Din personliga information kommer med ditt medgivande att samlas in och lagras av
Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial, dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer för
följande ändamål:
•
•
•
•
•
•
•
Att ge dig direkt tillgång till den information eller de tjänster du har efterfrågat.
För att möjliggöra för tredje parter att behandla och hantera din information för att
därmed göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till den information eller de
tjänster du har efterfrågat.
Av säkerhetsskäl och av administrativa och juridiska skäl.
För att uppdatera och förbättra de tjänster som tillhandahålls.
För att utvärdera resultaten av våra marknadsföringsaktiviteter.
För reklam och marknadsföring.
I de fall där Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial ber dig om personlig
information kommer den att lagras säkert och konfidentiellt. Enligt de
kontaktuppgifter du har givit till oss kommer vi att tillhandahålla de tjänster som
du har efterfrågat via post eller e-post om du uttryckligen har samtyckt till att vi
ska göra detta.
DITT MEDGIVANDE
Genom att ”gilla” vår sida och/eller registrera dig på vår Webbplats och/eller använda en
applikation eller på annat sätt interagera med vår Webbplats eller sidor på sociala
medier samtycker du till att vi samlar in och använder den information som du frivilligt
ger oss tillgång till i enlighet med de syften som beskrivs ovan. All personlig information
kommer endast att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All vår epostkorrespondens innehåller en möjlighet att avsluta prenumerationen, vilket gör det
möjligt för dig att välja att inte ha någon ytterligare e-postkontakt om du så önskar. Om
du uttryckligen samtycker till att vi kontaktar dig i framtiden via e-post, kommer all
personlig information som du har givit oss tillgång till att lagras och användas
kontinuerligt av Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial eller dess tjänsteleverantörer
för reklam och marknadsföring; exempelvis för att skicka nyhetsbrev, information om
tävlingar eller kampanjer samt annan information som kan vara av intresse för dig. Vi
kan komma att använda dina data för att skapa och underhålla en användarprofil för att
förse dig med individanpassad reklam och erbjudanden. Vi kan även komma att
använda den information du ger oss tillgång till för att analysera och förbättra vår reklam,
marknadsföring, marknadsundersökningar och säljaktiviteter. Du har rätt att begära en
kopia av den personliga information vi har om dig från Quaker Oats Europe Inc, USA
Sverigefilial. Dataskyddslagen föreskriver att du måste begära detta skriftligen. Den
adress du kan använda för detta är: PepsiCo Nordic Denmark, ”Marketing”,
Vesterbrogade 149, 1620 Kbh V, Danmark.
COOKIES
Vår Webbplats använder sig av cookies för att anpassa hur vårt innehåll levereras
baserat på din upplevelse av vår Webbplats eller sidor på sociala medier samt för att se
hur konsumenter interagerar med dessa webbplatser. Vi kan komma att tilldela din
webbläsare ett unikt, slumpmässigt nummer, vilket kallas för en ”cookie”. Vi kan även
komma att använda flash-cookies, vilka hanteras som tilläggsprogram i webbläsaren.
Din sekretess och säkerhet äventyras inte när du accepterar en cookie från vår
Webbplats. En cookie innehåller helt enkelt bara ett stort, slumpmässigt nummer, som i
sig inte innehåller någon personlig information, och eventuell information som du lämnar
då du registrerar dig på Webbplatsen kommer inte att finnas med i de data som finns i
cookien. Cookies från vår server kan inte läsa data från hårddisken i din dator, läsa
cookie-filer från andra webbplatser eller skriva någon sorts information till din hårddisk.
De gör det helt enkelt lättare för dig att använda Webbplatsen. Användning av cookies
är standard i branschen och många betydande webbplatser använder dem för att kunna
tillhandahålla användbara funktioner åt sina kunder. Varje webbplats kan skicka sin
egen cookie till din webbläsare om inställningarna i din webbläsare tillåter det, men (för
att skydda din sekretess) tillåter din webbläsare att en webbplats enbart får tillgång till de
cookies den redan har skickat till dig, inte till cookies som har skickats till dig från andra
webbplatser. Du kan konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies, avvisa alla
cookies eller meddela dig när en cookie skickas till dig. (Alla webbläsare är olika, så se
efter i hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dina inställningar för
cookies.) Flash-cookies kan inaktiveras eller så kan de data som lagras raderas genom
att ändra din webbläsares inställningar för tilläggsprogram eller genom att besöka
tilläggsprogramtillverkarens hemsida. Om du avvisar alla cookies kommer du kanske
inte att få personligt anpassad information på vår Webbplats. Om du vill veta mer om
cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som är lagrade och hur du hanterar och
raderar dem, besök www.allaboutcookies.org. När någon besöker vår Webbplats samlar
vi in vanlig internetlogginformation samt detaljer rörande besökares beteendemönster.
Vi gör detta för att ta reda på sådant som antalet personer som besöker olika delar av
webbplatsen. Vi samlar in denna information på ett sätt som inte identifierar någon. Vi
kommer inte att koppla samman någon data som har samlats in från denna Webbplats
med någon information som kan identifiera enskilda personer från någon källa.
Tabellen nedan förklarar de cookies vi kan komma att använda och varför:
Cookie
Namn
Syfte
Mer
information
Google Analytics _utma
Dessa cookies används för att
SEKRETESS
_utmb
samla in information om hur
HOS
_utmc
besökare använder vår webbplats. GOOGLE
_utmz
Vi använder denna information
för att sammanställa rapporter
och för att hjälpa oss att förbättra
webbplatsen. Dessa cookies
samlar in information i anonym
form, inklusive antalet besökare
till webbplatsen, från vilken
webbplats besökare har kommit
till webbplatsen och vilka sidor
de besökte.
Godkännande WebsiteCookiesAccepted Denna cookie används för att
webbplatscookie
registrera om en användare har
godkänt användning av cookies
på Webbplatsen.
Unik
crm_guid
Denna cookie används för att
identifierare
lagra användardetaljer som är
associerade med CRM-system.
GUID står för Global Unique
Identifier.
För att välja att inte spåras av Google Analytics över alla webbplatser besök
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
YOUTUBE-COOKIES
Vi bäddar in videoklipp från vår officiella YouTube-kanal med hjälp av YouTubes läge för
utökad sekretess. Detta läge kan komma att placera cookies i din dator när du klickar på
YouTubes videospelare, men YouTube kommer inte i läget för utökad sekretess att
lagra personligt identifierbar cookieinformation för uppspelning av inbäddade videor. Om
du vill veta mer kan du besöka YouTubes informationssida för inbäddade videor.
KÄLLA FACEBOOK-COOKIES
Förutom nödvändiga cookies kommer alla cookies att upphöra efter 31 dagar.
VEM MER KAN SE MIN PERSONLIGA INFORMATION?
Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial och dess tjänsteleverantörer kommer inte att
dela din personliga information med något annat företag om du inte ger oss ditt
uttryckliga medgivande att göra detta. Alla länkar till andra webbplatser finns där för din
bekvämlighet och bör inte tas som ett godkännande av Quaker Oats Europe Inc, USA
Sverigefilial. Vi ansvarar inte för innehållet i dessa länkade webbplatser, och därför
rekommenderar vi att du kontrollerar sekretesspolicyn för de webbplatser som denna
Webbplats länkar till. Vi kommer att dela din information om det krävs enligt gällande
lagstiftning eller domstolsbeslut. Skulle Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial
förvärvas av ett annat företag kan kundinformation komma att anses vara en överförbar
affärstillgång och kommer som sådan att överföras till de nya ägarna.
OSYNLIGA GIF-BILDER OCH LÄNKSPÅRNING
Dessa är osynliga bilder som används i e-postkommunikation i HTML, vilket gör det
möjligt för oss att se om e-postmeddelandet har öppnats och lästs. Vi använder dessa
för att kontrollera interaktionsnivån gällande ett specifikt e-postmeddelande och
resultaten används för att anpassa vår kommunikation till dig. Vi kan komma att
använda länkspårning i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Dessa länkar kan
innehålla information som gör det möjligt för oss att se vilka länkar du klickar på.
Aggregerade data från detta används för att anpassa de länkar som finns i våra epostmeddelanden. De data som erhålls från dessa länkar identifierar inte dig som
person.
E-POSTKOMMUNIKATION OCH ATT AVSLUTA PRENUMERATION
Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial kan efter att du har registrerat dig komma att
kontakta dig via e-post med information som vi tror att du kommer att tycka är
användbar, inklusive meddelanden om specialerbjudanden samt nya produkter och
tjänster. Det är vår policy att endast skicka sådana e-postmeddelanden till kunder som
uttryckligen har givit oss sitt medgivande att göra detta. I varje sådant meddelande har vi
även instruktioner om hur du avslutar din prenumeration så att du inte kommer att få
några e-postmeddelanden från PepsiCo UK i framtiden om du inte vill.
”MEJLA EN VÄN”-E-POST FRÅN QUAKER OATS EUROPE INC
E-postmeddelanden som levereras via ”Mejla en vän”-delen av webbplatsen används
enbart för att skicka vidare den namngivna vännens rekommendation. De lagras inte i
någon av våra databaser och skickas inte vidare till någon tredje part. Quaker Oats
Europe Inc, USA Sverigefilial kommer endast att kontakta e-postmottagaren en gång
och det på rekommendation av den namngivna vännen. Genom att skicka in din väns
namn och adress bekräftar du att din vän kommer att bli glad när han/hon får ett sådant
meddelande. Om du inte tror att så är fallet bör du inte ange din väns namn och epostadress.
VAD HÄNDER OM DENNA SEKRETESSPOLICY REVIDERAS?
Quaker Oats Europe Inc, USA Sverigefilial kan när som helst uppdatera denna policy.
Om vi gör det kommer det att markeras på vår Webbplats och/eller varumärkessida, så
att du blir medveten om att du behöver se över den igen.