Cookies Saco SalusAnsvar Försäkrings AB:s webbplats innehåller

advertisement
Cookies
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB:s webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som
sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att
underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den
ena typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Saco
SalusAnsvar Försäkrings AB använder permanenta cookies för att följa besökares navigering
på webbplatsen och för att samla in statistik. Den andra typen av cookies, s.k.
sessionscookies, lagras temporärt under besöket på webbplatsen. Sådana cookies
används för att besökaren ska kunna utföra bankärenden och försvinner när utloggning
sker eller webbläsaren stängs. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies.
Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie och själv
avgöra om du ska ta emot den eller inte.
Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post
och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se/
Download