Allmänna villkor för Sport42.com Säkerhet Delad information och

advertisement
Allmänna villkor för Sport42.com
Sport42 är en service som hjälper dig att hitta och ta kontakt med andra människor att sporta med och denna service är
tillgänglig för Sport42 medlemmar via Internet. Denna service låter medlemmar få tillgång till andra registrerade
medlemmars profiler.
Vår service är endast tillgänglig för registrerade medlemmar. Innan du registrerar/anmäler dig ber vi dig att läsa igenom
dessa villkor eftersom de utgör en del av det juridiskt bindande avtal du ingår med Sport42.com. Om du går med på att
binda dig till dessa villkor var vänlig klicka i rutan längst ner på registreringssidan där det står: "Jag har läst och går med
på villkoren och sekretesspolicyn". Om du inte går med på dessa villkor kan du inte registrera dig som medlem. Detta är
din överenskommelse med Sport42.com när det gäller användandet av deras service. Genom att registrera/anmäla dig
som medlem och genom att använda deras service går du med på att vara bunden av dessa villkor.
Rätt att se din personliga information
Som medlem har du rätt att se den personliga information som vi har angående dig. Om du är orolig för att den
information vi har om dig inte stämmer, var vänlig kontakta oss via e-post på info (et) Sport42. com
Säkerhet
Vi är utrustade för att se till att din personliga information är skyddad mot obehörig tillgänglighet eller användning,
ändring, olaglig eller tillfällig skada eller förlust. Trots detta kan vi inte garantera säkerheten av den information du ger
oss. Du accepterar den inneboende risken av att ge ut och dela information över nätet och håller inte oss ansvariga för
brist av denna säkerhet förutom om det är ett direkt resultat av vår oaktsamhet eller medvetna fel.
Delad information och avslöjande
Sport42 säljer inte personlig information (som e-postadresser) som du har gett oss genom denna webbsidan till tredje
parter. Om du väljer att använda dig av en produkt, information eller tjänst vilket kräver att du registrerar dig vid
Sport42.com, kan Sport42 välja att skicka information om andra produkter och/eller tjänster som kan vara intressanta för
dig, vilka erbjuds av Sport42 eller deras partners. Du kan när som helst be Sport42 att sluta skicka dylik information
genom att skicka ett mail till [email protected] Varje gång Sport42 skickar ett nyhetsbrev till sina medlemmar kommer
chansen att ges att inte behöva ta emot denna typ av information mer.
Uppsägning av medlemskap
Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst. Det är bara att gå till kontaktformuläret och fylla i din information. Din
uppsägning tas omhand inom 7 dagar.
Intellektuell egendom
All intellektuell egendom till tjänster i förband med och webbsidan själv är i absolut egendom av Sport42. Du är inte
tillåten att kopiera, modifiera, publicera, försända eller sälja, reproducera, skapa arbeten vilka härleder sig ifrån,
distribuera, uppföra, ställa ut, eller i någon som helst form exploatera innehållet, i sin helhet eller i delar, förutom då
detta avtalet explicit ger tillstånd. Sport42 har rätt att avlägsna vilket material som helst som du har lagt ut på vår sida
om, enligt vår åsikt, detta bryter mot, överträder eller går emot någon lag, lagstadga, författning och/eller annan regel
eller någon annan parts rättighet. Sport42 har rätt att avlägsna personliga detaljer som ditt telefonnummer, adress
och/eller e-postadress eller URL i Min Profil och all annan information vilken ger andra medlemmar och/eller användare
tillfälle att ta direkt kontakt med dig.
Användning av cookies
När du är på vår webbsida, sparar vi automatiskt viss information om hur du använder sidan. Vi använder till exempel
nånting som heter cookie. En cookie är en liten datafil som ligger i din dator och gör att vi känner igen dig som
användare nästa gång du kommer tillbaka till vår webbsida, om du använder samma dator och webbläsare. Cookies gör
att vi kan hålla reda på det du lagt upp på webbsidan. Vi använder även cookies för att leverera innehåll som är specifik
för dina intressen, spara ditt lösenord så att du inte behöver fylla i det varje gång du besöker vår webbsida och av andra
anledningar. De flesta webbläsare är gjorda för att ta emot cookies men du kan konfigurera din webbläsare att vägra
cookies eller att säga till när dom kommer in. Om du vill hindra att cookies sparas i din dator i framtiden, vänd dig
vänligen till din webbläsares handledning genom att klicka "Hjälp" i din webbläsarmeny. Övrig information om hur man
tar bort eller kontrollerar cookies finns påCopyright
www.allaboutcookies.org.
på att genom att inte ta emot cookies kan du
© 2010 Sport42.com. AllTänk
rights reserved.
inte heller längre få tillgång till vår webbsida.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download