Tentamen i Molekylärbiologi med laboratoriemetodik VT-2010
Fråga 8
a) Vad är en Ca2+-sensor? Ange tre olika typer av Ca2+-sensorer som vi har i våra celler och ge
ett exempel på respektive Ca2+-sensor samt dess funktion.
(3p)
b) Förklara vad Ca2+-inducerad Ca2+ frisättning (CICR) innebär, ge ett exempel på en typ av
cell där CICR är mycket viktig för cellens funktion samt ange vad CICR leder till i denna typ
av cell.
(2p)
Fråga 9
a) Förklara hur en glukokortikoid-receptor utan ligand förhindras att transporteras in till
kärnan.
(2p)
b) Förklara hur effekter av NFκB kan hämmas av glukokortikoider.
(1p)
Fråga 10
a) Beskriv äggcellens kortikal (cortikal)-reaktion samt vad den leder till och förklara vad
kortikal-reaktionen har för funktion.
(2p)
b) När sker äggcellens meios 2, dvs den andra reduktionsdelningen? Vad händer om meios 2
inte sker?
(1p)
Fråga 11
Antag att en cell har utsatts för höga nivåer av röntgen-strålning vilket har resulterat i att
DNA skadats i cellen. Redogör ingående för hur cellen kan agera för hindra att DNA-skadan
förs vidare till dotterceller vid celldelning.