Programmering
M-bus
Ref.
RELAY MBConf
RELAY MBSheet
Silicon Labs CP210x DRIVER
1. FÖRBEREDELSER
Mätare i Rossweiner produktsortiment som är försedda med modul för kommunikation via M-bus ska programmeras
innan de tas i bruk i fastighetens M-bussystem.
Beroende på mätartyp ser M-busmodulen olika ut. Se teknisk information för respektive mätare.
M-busmodulen kräver strömtillförsel vilket sker genom M-busnätverket. Den är också försedd med ett inbyggt batteri som
ser till att mätning kan ske även vid kortvariga fel i M-busnätverket. Batteriet ser till att mätaravläsningar och
konfigurationsdata lagras i modulen. Det finns möjlighet att skydda data mot obehörig åtkomst.
2. PRIMÄR ADDRESS
Varje M-Bus-modul ska programmeras med en unik primäraddress. Vid leverans från vår fabrik är oftast den primära
adressen satt till ”0”.
För att programmera primäradressen behövs hårdvara och mjukvara som kan kommunicera med mätarens M-bus-modul.
2.1 Hårdvara
- Du behöver en PC där du kan installera mjukvaran
- Du behöver ett gränssnitt mellan datorn och M-bussystemet, t.ex Relay M-bus
MicroMaster USB. Denna hanterar upp till 10 st slavar
- Ett 2-ledarsystem som utgör själva M-bussen (t.ex. 2 x 0,8 mm²)
Spänningen i M-bussen kommer att variera mellan ca 36V ned till 12V.
Baud rate: 300 – 9600 baud
Maximal längd mellan Master och Slave är ca 350 m (kabelresistans max 29Ω)
2.2 Mjukvara
Till adressering av respektive slav behöver du en mjukvara tex. Relay MBconf.
Du hittar senaste versionen på www.relay.de/en/service
Med hjälp av detta program sätter du:
- en unik primär adress på mätaren
- ev. sekundär adress
- kalibrering mot aktuellmätarställning
När du kopplat upp dina slavar på M-bussen kan du få kontakt med alla
mätarna med hjälp av mjukvara tex. Relay MBsheet
Med hjälp av detta program kan du göra följande:
- Söka upp alla installerade slavar på bussen
- Namnge respektive slav, tex. Lägenhet 1, hus 1
- Avläsa registrerad förbrukning
- Logga alla händelser mellan brytdatum.
- Spara ned avläsningar i csv-format för vidare bearbetning i tex. Microsoft
Excel. Denna funktion innebär en licensavgift.
Exempel på M-bus modul på ETK
vattenmätare
BROEN AB · Stora Badhusgatan 18-20 · 411 21 Göteborg · Tel +46 31 761 02 00 · Fax +46 31 704 86 00 · [email protected]
3. TA REDA PÅ COM-porten
I programvaran MBconf och MBsheet ska du ange vilken com-adress på datorn som M-bussen ska läsas av.
När du installerat programvarorna har din dator valt en specifik adress på com-porten som motsvaras av USBanslutningen.
Du ska leta dig in på datorns inställningar för portar (COM och LPT). Där finner du information om vilken adress datorn
avdelat till USB-anslutningen, tex. (COM8)
När du hittat denna information ska du lägga in motsvarande värde för COM-porten i MBconf:
och i MBsheet:
För vidare information kring programvarorna hänvisas till respektive användarhandbok.
Rossweiner Programmeringsanvisning M-bus SE 10.2014
BROEN AB · Stora Badhusgatan 18-20 · 411 21 Göteborg · Tel +46 31 761 02 00 · Fax +46 31 704 86 00 · [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------ROSSWEINER ARMATUREN UND MESSGERÄTE GmbH & Co. OHG
Wehrstraße 8
Tel.: +49 (0) 34 3 22 48 0
D 04741 Roßwein
Fax: +49 (0) 34 3 22 48 2 13
http://www.rossweiner.de
Email: [email protected]