Fakta om Sorbact

advertisement
Bilaga 2 till
Pressinformation 3 december 2014
Fakta om Sorbact®

Sorbact® metoden är en innovativ strategi för att minska den bakteriella belastningen i sår
utan att använda några kemiskt aktiva ämnen. Istället används en fysikalisk princip för att
binda bakterier och svamp till förbandet.

Vanliga mikroorganismer, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium ulcerans och Candida albicans har en
ytstruktur som gör att de kan binda till den unika, patenterade gröna ytan hos Sorbact®.

Sorbact® metoden är likväl effektiv när det handlar om att binda MRSA (meticillin-resistent
Staphylococcus aureus). Utvecklingen av antibiotikaresistens har minimal påverkan på
strukturen på mikroorganismernas yta och även de resistenta bakterierna kan därför binda
till Sorbact® förbandet.

När Sorbact® appliceras på såret börjar bakterierna binda till ytan inom 30 sekunder.
Mikroorganismerna avlägsnas från såret varje gång förbandet byts.

Sorbact® metoden bidrar inte till utvecklingen av antibiotikaresistenta mikroorganismer.

Sorbact® erbjuder effektiv infektionskontroll och förebyggande sårbehandling och bidrar
samtidigt till att lätta bördan som läggs på antibiotika och att minska miljöföroreningar.
Sorbact® kan användas på sår:
-
som är kroniska och har svårt att läka
i förebyggande syfte för att minska risken för infektion i traumatiska sår, brännskador och
sår efter en operation.
med negativt tryck, som sårutfyllnad för att binda bakterier och svampar, och
för svampinfektioner, från behandling hemma till intensivvård på sjukhus.
Sorbact® metoden:
-
är säker och effektiv,
är miljövänlig,
och är tidsbesparande, lätt att hantera samt ger fler behandlingsalternativ för
vårdpersonalen.
I sortimentet ingår:
-
absorptionsförband,
kompress,
rundtork,
tamponad,
gelkompress,
foam,
kirurgiskt förband, och
NPWT Wound Filler.
Download