Rügen är hetare än någonsin bland svenska gädd

Rügen uncovered
Minnen från en tid då det hektiska trollingfisket i
Östersjön producerade 10–15 stora gäddor om dagen.
Försvann i stort sett 2006–2007, men beståndet i den
sydöstra delen av Rügen, där sommarfisket är bäst, är
på god väg att återhämta sig.
Rügen är hetare än någonsin bland svenska
gädd­fiskare, och även för oss som har järnkoll
på den senaste månadens, veckans eller dagens
fångster är detta gäddfiske mångbottnat.
Därför sökte Fiskefebers Thomas Søbirk upp
den välkände Rügen-guiden Robert Balkow
med ett enda syfte – att avtäcka Rügen…
Thomas Søbirk
10
Rügen
Robert Balkow & Team Bodden-Anglen
11
Rügen uncovered
L
Robert Balkow med sin största från
Rügen. ”Bara 128 cm”, som han
säger. Det hjälper väl lite att den
trots allt vägde 16,5 kilo…
åt oss först av allt lägga upp de mest
grundläggande fakta på bordet.
Rügen är Tysklands största ö (926
kvadrat­kilometer) och ligger i
­Östersjön, omkring 70 kilometer
från det ­sydligaste, svenska fastlandet. Rügen har ­broförbindelse
med Tyskland vid S
­ tralsund. För
gäddfiskare är Rügens västra del
mest intressant, det vill säga från
bron till fastlandet vid Stralsund
och norrut, där fiskevattnen ligger
­skyddade inomskärs. Dessutom
finns fina gäddfisken på sydostliga
Rügen. Det vill säga på ”baksidan”
av den öppna Östersjökusten, ett område som går under namnet
Rügischer Bodden eller ­Greifswalder Bodden. Det är också det
område, såväl som det längs den västliga, öppna Östersjökusten
som tidigare har uppvisat ett fantastiskt sommarfiske, men det
­återkommer vi till senare.
En blandning av söt- och
saltvatten är den mest produktiva miljö man kan tänka sig.
Boddensee-området i väst är omgärdat av landyta, med undantag för några få passager som tillåter det salta vattnet att tränga
in och bland sig med det söta. Det ger en låg och förhållandevis
konstant salthalt vilket gör att gäddorna stortrivs, men det bidrar
också starkt till Rügens välkomponerade meny. Det innebär i
praktiken ett dignande sötvattensskafferi i form av spigg, mört
och abborre; tillräckligt för att föda ett fint bestånd stora rovfiskar, men också otroliga vitamininjektioner som med jämna mellanrum kommer in från angränsade hav. Stora mängder räkor,
som är ett ovärderligt kosttillskott under gäddans uppväxtperiod,
samt stora mängder nors som ­periodvis dyker upp – särskilt i
Strelasund-området. Lägg därtill att horngädda kommer för att
leka i området och särskilt horn­gäddyngel är en viktig näringskälla under gäddans uppväxtfas.
Som grädde på moset får gäddan ytterligare två ”Happy
Meals” serverade. Vattnen runt Rügen har nämligen Östersjöns
starkaste sillbestånd. Från mitten av september och november
ut vandrar sillstimmen, som lokalt går under namnet ”­höstsill”,
ofta in i Bodden-området för att söka föda. Ironiskt nog är
­sannolikheten nog så stor att sillarna själva slutar som föda i
någon gäddbuk.
När höstsillen dragit vidare, dröjer det inte länge förrän det
Ett fantastisk t gäddhabitat.
En bredryggad vintergädda på 127 cm som inte
kunde motstå en jigg på ynka 15 cm. Även om stora
jiggar är synonymt med Rügen, så kan mindre
beten stundtals vara helt överlägset.
12
135 cm och 20,1 kilo. Vad väger en fisk på 140 cm
i ännu bättre kondition?
En blandning av sötoch saltvatten är den
mest produktiva miljö
man kan tänka sig.
13
Rügen uncovered
McRubber
Gummibetet med storfiskgaranti! På något sätt verkar
stora gäddor älska betets unika rörelsemönster, särskilt
vintertid
Mathias Fuhrmann har – som grundare av
Team Bodden-Angeln – sett fler stora gäddor
än de flesta. Här famnar han själv ett monster;
129 cm och förmodligen långt över 18 kilo!
är dags för dessert. Under januari och februari dyker Rügens
andra uppsättning kamikaze-sillar upp när de kommer för att
fortplanta sig på gäddornas hemmaarena.
Fokus på mat. Nu har vi avhandlat stora delar av vad Rügen
kan erbjuda en gädda i matväg och även den mest skeptiske
läsaren inser nog att området är ett gäddhabitat utöver det
­vanliga. Men det är inte bara tack vare det välfyllda skafferiet.
En ytterligare positiv faktor är att genomsnittsdjupet runt
Rügen är 2–2,5 meter och botten mestadels täckt med ­bandtång,
där små gäddor kan gömma sig och stora ligga på lur. Det finns
utmärkta gäddrevir i sådan utsträckning att någon riktig konkurrenssituation knappast utstår mellan de stora fiskarna, vilket gör
att de helt och hållet kan koncentrera sig på att äta. Något som
bekräftas av guiderna i området, vars absoluta uppfattning är
att om du krokat en stor gädda på en plats finns det helt säkert
ytterligare två eller tre stora gäddor i din direkta närhet.
Ska man droppa lite smolt i bägaren, är det naturligtvis det
kommersiella fisket som finns på Rügen. Det är f­örhållandevis
Det rådde också en
laglöshet som kom i köl­
vattnet av murens fall.
14
Shaker Sea Shad
Fungerar året runt. Mellanstorleken 15 cm och ett stort urval av
färger täcker de flesta fiskesituationer.
omfattande och något frustrerande sett ur en sportfiskares
perspektiv (inte minst för att gäddorna inte bara hamnar på de
lokala restaurangerna utan ofta slutar som fiskmjöl). Men att det
kan finnas ett så fenomenalt gäddfiske, trots det ­kommersiella
fisket, befäster egentligen bara hur otroligt p
­ roduktiv Rügen är
som gäddhabitat.
Innan Berlinmurens fall i
november 1989 hade de lokala öborna bara tillåtelse att äga små
båtar, med motivet att området var en välanvänd flyktväg ut ur
dåvarande DDR. Av uppenbara orsaker var fisketurismen på den
tiden icke existerande. Därför inskränktes gäddfisket som regel
till korta turer i fint väder. När man efter en halv eller hel timmes fiske hade gädda nog till middagen, var det få som målmedvetet fortsatte jaga efter de stora. Det hände givetvis att en gädda
av större mått hamnade i båten men det var inget dåtidens
fiskare eftersträvade, och det var inte heller många lokala fiskare
som hade gäddfiske som dedikerad hobby.
DDR:s fiskeflotta utövade också ett rätt intensivt fiske i området, betydligt mer ödeläggande än det nätfiske som idag finns.
Själva ekosystemet var gissningsvis mer produktivt på den tiden.
Då fanns inte det storskaliga jordbruket i den omfattning det gör
idag, med de följdverkningar som det innebär på den akvatiska
miljön. Huruvida fisket var bättre då än nu är dock tveksamt.
Vid sammanslagning av Öst- och Västtyskland blev stora
området av Rügen klassade som naturreservat – inte minst tack
Bass Assassin
Rügenfiskets utveckling.
Det perfekta sommarbetet. Storleken 15 cm och färgen
“rainbow trout” har producerat mängder med stora gäddor.
Stora shadjiggar och andra beten
med fladdrande gummisvansar ingår
givetvis också i Rügenfiskarens
betesarsenal. Action Plastic 30 cm
och XXL Tail skördar stora framgångar
när stora sillar står på matsedeln
under senhöst och vinter. Val av färg
är relativt enkelt; blått, grönt och
svart i kombination med pärlemor
eller vitt är säkra kort. Team BoddenAngeln har ett ordspråk: Är du osäker
på vilken färg du ska välja – välj blå/
pärlemor, det fungerar alltid!
Hybrida K3
Suverän vobbler för sommarfisket.
Den ettriga och aggressiva gången gör gäddorna helt
galna. Ett bete med en anmärkningsvärd storfiskhistorik.
15
Rügen uncovered
Rügenguidens
verktygslåda.
Abborrarna trivs naturligtvis också i Rügens stora skafferi.
Denna är på 47 cm, men det fångas kontinuerligt betydligt större.
Stora grupper svenska
gäddfiskare söker sig
till området varje vinter.
vare det rika fågellivet. Men det rådde också en laglöshet som
kom i kölvattnet av murens fall. På flera platser var ­yrkesfisket
under dessa år bortom all kontroll. När det var som mest
extremt släpade man stora nät, likt en trål efter båten i jakt på
så många gäddor som möjligt.
Med tiden fick man dock mer fason på fisket, och när en
ung Mathias Furhmann och hans vän Ralf Rarthaune från
Leipzig på nittiotalet besökte Rügen var fisket bra. Mathias
allra först Rügen-gädda mätte 90 centimeter och ansågs då
vara en stor fisk. Att gäddfisket i Rügen sedermera skulle bli
Mathias levebröd och att Ralf skulle fånga en av områdets
längst ­registrerade gäddor, 139 centimeter, kunde de två Rügenpionjärerna knappast drömma om.
På sent nittiotal kom Mathias
­Fuhrmann till Grieswald för att studera, men han började
också guida vid sidan av studierna. Förutom gädda fiskade
Mathias gärna torsk ute på Östersjön, och det var på en av
dessa turer han mötte Jens Feissel. Jens trodde knappt på
Mathias otroliga gäddfångster. Men Jens fick några år senare
själv uppleva Rügenfisket och vintern 2000/2001 bildade Jens
och Mathias företaget Team Bodden-Angeln, områdets nu
legendariska guidefirma. Firman sysselsätter idag fem heltidsguider och har ytterligare tio deltidsguider knutna till sig.
Naturreservaten blev med tiden, även i praktiken fredade.
Inte heller sportfiskarna hade hållit sig till reglerna. Till en
början hade de människor som skulle se till att reglerna i reservaten följdes, inte mer till sitt förfogande än att stå på land och
ropa efter de fiskare som överträdde regelverket. Med tiden fick
tillsynsmännen mer resurser och idag har de större båtar som de
utövar tillsyn från, dessutom är eventuella överträdelser numera
rena polisärenden. Det betyder att ingen längre fiskar i naturreservaten och det ger gäddorna möjlighet till stora ”­fri-zoner”.
Det är några år sedan svenska gäddfiskare började hitta till
Rügen, och de landade också snart fina fiskar, utan att riktigt få
grepp om Rügen. De fiskade med samma beten och på samma
sätt som hemma i Sverige och ville ogärna ta det tyska fisket med
gummibeten till sig. Det har dock ändrats och de sista tre, fyra
åren har intresset för Rügen närmast exploderat i Sverige. Stora
grupper svenska gäddfiskare söker sig till området varje vinter.
Idag är allt gäddfiske lika med spinnfiske (tidigare var
­trolling på öppet hav populärt under sommarmånaderna).
Fram till för tre, fyra år sedan skulle spinnfisket endast
företas från uppankrad båt (även om reglerna ibland tänjdes
något). Nu är det dock tillåtet att driva och fiska, varpå ett
drivankare har blivit ett av Rügen-guidernas absolut viktigaste
­arbetsredskap.
Team bodden-angeln.
All fisk återutsätts i princip när man fiskar med
Team Bodden-Angeln. Den tyska djurskyddslagen
finns emellertid alltid farligt närvarande.
Sommar- och det tidiga höstfisket är underskattat.
Visserligen är gäddorna inte lika välkonditionerade som på
vintern, men det är fortfarande tal om riktigt stora gäddor.
16
En XXL Tail på 45 cm är ett
stort bete, men en munsbit för
en gädda som jagar stora sillar.
Stora gummibeten skördar
stora framgångar under
senhöst och vinter när sillen är
på plats i Bodden-området.
Förändringar senaste 20 åren. Den största
f­örändringen är att sommarfisket längs den ostliga Östersjö­
kusten, från Thessow och norrut, i det närmaste har försvunnit.
Fram till 2006/2007 fanns det ett fenomentalt trollingfiske efter
stor fisk, som inte minst Mathias Fuhrmann höll riktigt högt.
Det fanns dagar då mellan tio och femton gäddor över metern
var uppe och vände i hans båt. Och eftersom fiskarna i havet
har massor med föda, både tobis, plattfisk och torsk, ­handlade
det inte heller om några tunna sommarfiskar. Mathias har
upplevt dubbelhugg av fisk över 120 centimeter och hans
största trollinggädda mätte 130. Det är alltså 13–15 kilo tunga
sommargäddor vi pratar om! Men inom loppet av en eller två
säsonger försvann dessvärre detta fiske, och ingen vet vad som
egentligen hände.
Kanske rörde det sig om ett helt annat bestånd Rügen­
gäddor som av en eller annan anledning plötsligt försvann.
Kanske var det för hög salthalt, för hårt yrkesfiske, ­förändrade
­lek­förutsättningar eller en kombination av de nämnda
­faktorerna som påverkade situationen negativt.
Lyckligtvis finns det indikationer på att de sydöstra
­bestånden är på väg upp igen. Under de sista tre, fyra åren
har det börjat siktas allt fler gäddor i området. Till en början
var det endast fisk upp till 60–70 centimeter men det senaste
året låg flera gäddor i intervallet 80–90. Så förhoppningsvis är
stammen på väg tillbaka. Man kan givetvis diskutera om en ny
trollingepok är lämplig för området, då gäddor i sommarvarmt
17
Rügen uncovered
Guiden Christian Maier prickade helt rätt
för några år sedan, och landade inte mindre
än 15 stora gäddor över 120 cm under en
höst. Detta är den längsta på 130 cm.
vatten är svåra att fighta tillräckligt snabbt och sedan skonsamt
återutsätta vid trollingfiske.
Ingen kan se in i framtiden, men
Robert Balkow ser ändå ljust på den. Han är naturligtvis glad om
fisket fortsatt håller den kvalitet vi ser idag. Yrkesfisket är frustrerande men förmodligen inte fullt så skadligt som på många
andra platser. Och det är svårt för områdets sportfiskare att argumentera för en begränsning av yrkesfisket utifrån de argument
sportfiskevärlden vanligtvis tillgriper – att en stor fisk är mer värd
för lokalsamhället om den fångas och ­återutsätts än om den
dödas av det kommersiella yrkesfisket – för den tyska djurskyddslagen finns alltid farligt närvarande. Man vill helt enkelt inte
tillåta återutsättning av stora gäddor, då det anses vara en lek
med djur. Vilket gör att man idag tänjer på det regelverket, då
bara mindre hangäddor då och då blir ­medtagna hem.
Framtidens Rügenfiske.
Mathias har upplevt
dubbelhugg av fisk över
120 centimeter och hans
största trollinggädda
mätte 130.
18
Det är klart att alla Rügenfiskare, inte minst Balkow som var
den första att börja guida i det sydöstra området fram till dess att
det kollapsade, med tillförsikt ser fram emot att den ­stammen av
gädda ska komma tillbaka. Men än så länge är det bara frågan
om tendenser i jämförelse med dåtidens ­fenomenala fiske.
Under mars och april leker gäddan och
då är den fredad. Såväl sport- som yrkesfiske är förbjudet, vilket
knappast är en obetydlig faktor till varför fisket är så bra som det
är under resterande delar av året.
När säsongen öppnar den första maj är det typiskt premiär­
fiske. Många båtar, många fiskare och många hungriga gäddor.
De är dock inte lika hungriga varje dag. Det finns dagar med
riktigt bra fiske, men också dagar då fisket är svårt. Gäddorna
uppehåller sig gärna vid vegetationsbältena och tar a­ ggressivt de
dagar då de är på hugget. Balkow själv föredrar dock juni­fisket,
när den värsta hetsen har lagt sig och fisket är mer stabilt. I juni
flyttar gäddan ut på något djupare vatten, vanligtvis tre, fyra
meter, och fisket koncentreras då snarare till djupkanter nära de
fyra till sex meter djupa farlederna än till vegetationsbältena.
Under sommarvarma juli och augusti förväntar sig de flesta
gäddfiskarna att fisket tvärdör, men inte på Rügen. Där inträffar
istället ett spännande fenomen. När saltvatten om vintern är en
obönhörlig ”killer” för fisket så kan det omvänt ha rena Red Bulleffekten på gäddorna sommartid. Pressar vinden in färskt saltvatten
med mycket syre löper gäddorna amok och jagar som besatta.
Rügensäsonger.
Titelsponsor av
Sportfish Masters
Rügen uncovered
När säsongen öppnar
den första maj är det
typiskt premiärfiske.
Många båtar, många
fiskare och många
hungriga gäddor.
Och trots att det inte finns några hemligheter guiderna e­ mellan
och trots att de fiskade på samma platser med samma beten
var det som förgjort. Christian hamnade verkligen i zonen den
hösten. På några få månader landade han mellan femton och
tjugo gäddor ÖVER 120 centimeter. Om det var inspinnings­
hastigheten som han satte helt perfekt eller om det var något
annat diskuteras än idag. Men galet var det. Robert berättar att
han helt enkelt slutade fiska med C
­ hristian vid den tidpunkten,
det fanns något kusligt över Christians fiske. C
­ hristians största
gädda mätte 130 centimeter och var väl över 15 kilo.
Hur stor är den största ­gäddan
man realistiskt sett borde kunna fånga i Rügen? Tja, den
längsta gäddan som Team Bodden-Angeln har guidat upp var
139 centimeter. Den fångades 2005 av Ralf Rarthaune och
vägde 18 kilo, men den var långt ifrån den tyngsta. Den hittills
”officiellt” tyngsta fångades året efter och vägde 20,3 kilo men
var ”bara” 135 centimeter lång. Det är också en hemlighet, om
än inte så välbevarad numera, att det förra året kom upp en
fisk på 21,3 kilo. Den var bara mellan 128 och 129 centimeter.
Kombinerar man dessa fakta med de ryktena om att yrkesfisket
har fångat åtskilliga gäddor i 25-kilosklassen, kan det inte hållas
för otroligt att det simmar omkring gäddor i Rügen som mäter
140 centimeter och lite mer därtill. Och en sådan madam,
­fullmatad och i topptrim? Då snackar vi över 25 kilo. Utan
minsta tvivel. Vi ses på Rügen!
Rügens största gädda.
Inte bara tidig morgon eller sen kväll, utan hela dagen lång.
September till november är på Rügen som på så många
andra platser, att betrakta som klassiska gäddfiskemånader.
­Fisket är ofta bäst runt stråken där sillarna drar in. I denna
period kommer även gäddorna tillbaka in på grundare v­ atten
vilket betyder att fisket kan vara spritt över stora o­ mråden. Under
december månad och tiden fram till säsongs­avslutningen i
februari söker sig gäddan än längre in. Ett område som Rassover
Strom har fiskat förnämligt de senaste senhöstarna. Men ju
kallare det blir desto längre ifrån det salta vattnet tycks gäddan
dra sig, för att resterande del av säsongen återfinnas långt inne i
området, ofta på två till tre meters djup.
Robert Balkow tvekar när jag ­frågor
om det vildaste Rügenfisket genom tiderna. Det finns tydligen
en hel del att välja mellan, och även om hans egna största gädda
antagligen är ett av dem, måste jag dra det ur honom:
– Den var med Rügenmått mätt inte så våldsamt stor, säger
han blygsamt. Jag har fångat två gäddor på 128 centimeter, varav
den ena var rätt slank och vägde knappast över 12 kilo. Den
andra däremot var kraftig och den vägde jag faktiskt (i Tyskland
nöjer man sig ofta med att bara mäta fisken). 16,5 kilo. Det mest
intressanta med den fångsten var att det rådde dåliga, och då
menar jag riktigt dåliga förhållanden. En hård nordlig vind hade
pressat in massor med saltvatten, vilket under vintern inte alls är
bra för fisket. Vi fångade bara två fiskar den dagen. En liten och
så den där jätten. Vilket bara bevisar att även en skitdag kan allt
hända på Rügen. Drömfisken är kanske bara ett hugg bort.
Väsentligt mer actionfyllt blev det när Robert, för några år
sedan, under fyra dagar hade två engelsmän i båten. Hemifrån The
Norfolk Broads var de vana att fiska med dött bete, vilket gjorde att
Robert först och främst fick lära dem att spinnfiska med gummibeten. Engelsmännen kom emellertid igång riktigt bra och under
sina fyra dagar tillsammans fångade de 16 gäddor över metern; där
nio av dem kom på en och samma dag. En av engelsmännen fick
tre gäddor mellan 120 och 125 centimeter, och samtliga var i riktigt
fin kondition. Den största vägde 15,2 kilo!
2007 upplevde Roberts guidekollega, Christian Maier, en
gäddbonanza som ingen på Team Bodden-Angeln någonsin
kommer att glömma. Man hade precis börjat fiska med ­gigantiska
gummibeten, bland annat de enorma jiggstjärtarna XXL Tail, i
hopp om att man då mer målinriktat fiskade på de stora gäddorna.
fantastisk potential.
Ett förhållandevis
slankt monster på
hela 137 cm.
Fiskefeber
Predator
Academy
Den kommande vintersäsongen går Fiskefeber
Predator Academy “on the road”. I samarbete med
Team Bodden-Angeln går vi på jakt efter Rügens
monstergäddor. Det blir två turer – i december
2014 och februari 2015 – och varje resa innehåller
specialarrangemang med goody-bags, pris till största
fisk, reseledare från Fiskefeber och föredrag på
kvällarna från duktiga gäddproffs. Anmäl redan nu ditt
kravlösa intresse till dessa resor med begränsat antal
deltagare; så kontaktar vi dig när detaljerna är på plats.
Skriv till oss på: [email protected]
Ytterligare info kommer naturligtvis i kommande
utgåvor av Fiskefeber samt på fiskefeber.se
F
S
H
I
N
G
Händerna fria
Ljudlöst, nära naturen
Nå fler ofiskade platser
Få saker är så effektivt för att få fler och
större fiskar. Det är dags att testa det,
eller hur!?
Vi hyr ut, säljer & hjälper dig!
20
I
www.hobiekajak.se
Ta med annonsen så hyr du 2 för 1.
Seafari AB
hobiekajak.se
kajakfiske-cup.se
0707-334450