Fråga 1
Vad är det svenska sportfiskerekordet för
gädda?
1. 18,71 kg
X. 19,34 kg
2. 22,60 kg
RÄTT!
Barnfråga 1
Vad äter en gädda helst?
1. Insekter
X. Småfisk
2. Sjögräs
RÄTT!
Fråga 2
Var leker gäddan helst?
1. I grunda vikar
RÄTT!
X. På stengrynnor
2. I strömmande vatten
Barnfråga 2
Vi människor är 37 grader varma inuti kroppen.
En gädda däremot har samma temperatur som
vattnet den simmar i. Det kallas att gäddan är:
1. Jämnvarm
X. Halvblod
2. Växelvarm
RÄTT!
Fråga 3
Vad är gäddans latinska namn?
1. Perca fluviatilis
X. Abramis brama
2. Esox lucius
RÄTT!
Barnfråga 3
Gäddan är en rovfisk – den äter alltså andra
fiskar. Vilken av följande tre är också en rovfisk?
1. Abborre
X. Karp
2. Mört
RÄTT!
Fråga 4
Ungefär hur många tänder har en gädda?
1. 70-100 st.
X. 600-700 st.
2. 1000-1200 st.
RÄTT!
Barnfråga 4
Vad kallas den ”matsäck” som gäddynglet lever
av under sin första tid i livet?
1. Gulesäck
X. Kappsäck
2. Ryggsäck
RÄTT!
Fråga 5
De flesta människor har växt färdigt vid 20 års
ålder. Hur länge växer en gädda?
1. I ca 8 år
X. I ca 12 år
2. Hela livet
RÄTT!
Barnfråga 5
Över våtmarken i Kronobäck kan man ibland se
en fågel som gärna äter upp en gädda eller två.
Vad heter denna fågel?
1. Nötväcka
X. Fiskgjuse
2. Spillkråka
RÄTT!
Fråga 6
På många platser har naturliga
översvämningsmarker försvunnit för att skapa
torrare jordbruksmark.
Vad kallas denna process?
1. Utdikning RÄTT!
X. Landhöjning
2. Igenslamning
Barnfråga 6
Gäddorna i Kronobäck lever i Kalmarsund under
största delen av året. Vad heter havet som
Kalmarsund tillhör?
1. Nordsjön
X. Atlanten
2. Östersjön
RÄTT!
Fråga 7
På vilket sätt gynnar kornas närvaro gäddorna i
våtmarken?
1. Gödseln ökar näringshalten i vattnet
X. Betandet förhindrar igenväxning
RÄTT!
2. Korna grumlar vattnet
Barnfråga 7
Om man fiskar längs kusten mellan juni och
mars får man inte ta upp mer än 3 gäddor om
dagen för att äta. De måste vara minst 40 cm
långa, men hur stora får de vara?
1. 75 cm
RÄTT!
X. 100 cm
2. Hur stora som helst
Fråga 8
Hur många romkorn kan en riktigt stor gädda
bära på?
1. Flera tusen
X. Flera hundra tusen
2. Flera miljoner
RÄTT!
Barnfråga 8
Under den första tiden i ett gäddyngels liv så
jagar det inte efter föda utan lever av en slags
medfödd picknickkorg, vad kallas den?
1. Gulesäck RÄTT!
X. Kappsäck
2. Ryggsäck
Fråga 9
Våtmarken i Kronobäck har en annan positiv
effekt på kustmiljön, förutom ökad
gäddproduktion.
Vilken är denna effekt?
1. Minskad näringstillförsel till havet RÄTT!
X. Minskad temperatur i viken utanför
2. Ökad temperatur i viken utanför
Barnfråga 9
Gäddan kan bli riktigt stor men det finns en
annan fisk som lever i Smålands åar som blir
ännu större. Den är Sveriges största
sötvattensfisk. Vad heter fisken?
1. Val
X. Mal
2. Öring
RÄTT!
Fråga 10 (utslagsfråga)
I den uppföljning som just nu pågår av
Kronobäcks våtmark så fångas och märks de
gäddor som vandrar upp från havet. Hur många
gäddor har fångats t.o.m. idag?
RÄTT SVAR: 631 st.