Föreläsningsschema 2013-2014

advertisement
Föreläsningsschema 2013-2014
Datum
4 nov
6 nov
11 nov
22 nov
2 dec
6 dec
11 dec
18 dec
20 dec
självstudier
21 jan
22 jan
30 jan
4 feb
6 feb
18 feb
4 mar
7 mar
Tid
10-12
13-15
10-12
10-12
13-15
13-15
13-15
10-12
10-12
-
Plats
FD5
FD5
FD5
FR4
FR4
FD5
M2
FR4
FR4
-
10-12
10-12
10-12
13-15
13-15
FD5
FR4
FD5
FR4
FD5
Ämne
Introduktion till mikrobiologi, kap 1-2
Den prokaryota cellen, kap 3
Mikrobiell metabolism, kap 4, 13, 14
Tillväxt och odling av mikroorganismer kap 5
Mikrobiell genetik, kap 6-8
Mikrobiell genetik, kap 10-12
Klassificering av mikroorganismer, kap 16
Virus och prioner, kap 9, 21
Eukaryota mikroorg.- svampar och alger, kap 20
Bakterier och Arkéer, kap 17-19
Eukaryota mikroorg.- protozoer och parasiter, 20, 34, 35
Mikrobiella ekosystem, kap 23, 25
Kontroll av tillväxt, kap 26
Infektion och virulens, kap 27
Epidemiologi och Infektionssjukdomar, kap 32, 33
Antibiotika och antibiotikaresistens 26
Miljömikrobiologi 24, 35
Summering av kursen
Tentamen
Laborationer startar v 47 (18 november).
Seminarium 1 är den 16 december.
Schema för BB1030 Mikrobiologi, kursstart den 4 november 2013.
Download