Stormaktstiden

advertisement
Stormaktstiden
Ca 1611-1720
Sverige efter medeltiden men
innan den moderna tiden. Den
så kallade tidigmoderna-tiden
Vasatiden (1523-1611): Gustav Vasa gör Sverige
protestantiskt och tar makten från kyrkan
Stormaktstiden (1611-1718): krigen och de mäktiga
kungarnas tid. Börjar med Gustav II Adolf och slutar
med Karl XIIs död
Frihetstiden (1718-1772): riksdagen blir mäktigare,
religionen blir mindre viktig, vetenskapen går framåt
Gustaviansk tid (1772-1809) Gustav III blir enväldig
kung, sonen Gustav IV Adolf blir kung efter honom.
Dessa kungar är mäktigare. 1809 förlorar vi Finland
1809 - Den moderna tiden börjar med utveckling mot
svagare kung, demokratins utveckling och lika
möjligheter för alla beroende i vilken familj man är född.
Det börjar under Gustav II
Adolf
Hur kunde lilla Sverige bli en
stormakt?
• Svaga grannländer
• Sveriges export drog in
pengar som man kunde
köpa soldater för
• Lugnt inom landet och
skatter som drevs in
effektivt
• Ny stridsteknik
• Vi var en militärstat
Var Sverige verkligen en stormakt?
Stormakter
• USA har en stark armé
• Kina har en stark ekonomi
• USA och Frankrike har
spridit sin kultur över hela
världen
• USA, Ryssland,
Storbritannien, Frankrike
och Kina har varit eller är
enligt alla stormakter
Sverige under 1600-talet
• Sverige har en stark armé
• Sveriges pengar lades bara på
krig
• Sverige härmade andra länders
kultur, främst den franska
(svenska barn börjar säga
mamma och pappa)
• Bara i Sverige kallas detta för
stormaktstiden
• Sverige som dagens
Nordkorea?!
När Sverige var som störst
var landet nästan
fyrkantigt
Varför bröt krigen ut?
•
1658 är Sverige som störst
•
•
•
Ryssland gick igenom en period av tillfällig
svaghet och då passade Sverige på att anfalla.
Det handlade om kontrollen över
gränsområdena mellan Finland och Ryssland.
Tyskland hade hamnar ut mot Östersjön och
dessa ville Sverige ta kontrollen över. Tullen ett
fartyg var tvungen att betala i en hamn gav
mycket pengar. I Tyskland blev det ett slags
inbördeskrig och då passade vi på.
Polens kung Sigismund tyckte han hade större
rätt att vara kung i Sverige. Det blev krig mellan
länderna.
Danmark och Sverige hade krigat till och från
under flera hundra år. Båda länderna ville vara
mäktigast i Östersjöområdet
Målet för Gustav ll Adolf var att
skaffa sig så stora områden som
möjligt runt Östersjön. I de
östra delarna fick han kämpa
mot Ryssland och i de södra
delarna fick han kämpa mot
Danmark, Polen och Tyskland.
Målet var att kontrollera all
handel på Östersjön, att tjäna
mycket pengar på
tullavgifterna, skaffa sig nya
skattebetalare och ära!
Tyskland med flera små
furstendömen
En mäktig fiende med egna
problem
Tyskland var inte ett stort land
som idag utan bestod av flera
små landområden som alla
styrdes av en egen liten furste.
Gemensamt för dessa områden
och furstar var att de alla lydde
den tyska kejsaren. Många
tyska småfurstar tyckte deras
kejsare hade alldeles för stor
makt och det blev inbördeskrig.
Ett krig om makt eller ett krig om
religion? Troligen både och
Protestanter ber innan
striden mot katolikerna
Katoliker hänger sina
protestantiska fiender
Trettioåriga kriget (1618-1648)
Det första europeiska storkriget där också många civila dog. I Tyskland
dog var tredje person!
Det var Gustav ll Adolfs farfar
(Gustav Vasa) som gjorde
Sverige till ett protestantiskt
land
Gustav ll Adolf går till anfall mot
Tyskland eftersom:
• Han är rädd att den tyske
kejsaren ska anfalla ända upp
i Sverige.
• Han vill hjälpa de tyska
protestanterna av religiösa
skäl?
• Han är ute efter tyska
landområden vid Östersjöns
kust?
• Han ser en chans att vinna
och sedan själv bli kejsare i
Tyskland?
”Lejonet från Norden” vinner många
segrar men stupar vid Lutzen 1632.
Kriget fortsätter utan kungen
Kristina belönar adeln
Kristina
Lån ska betalas tillbaka och
adelsmännen få lön och belöningar.
Staten säljer många bondgårdar och
jordbruksmarker
Adeln blir rika
Staten blir fattig
Kristina vill inte gifta sig med
sin kusin Karl som får tronen
när Kristina abdikerat
Kristina abdikerar. Hon vägrar
gifta sig och blir katolik
Den karolinska tiden: tre Karl på rad
Karl X Gustav gör Sverige till det
avlånga land vi har idag
Karl XI: enväldet, reduktionen och
indelningsverket
Sverige som störst
Orange: Sverige och Finland, det
egentliga riket
Mörkgrön: Kexholms län
Ljusgrön: Ingermanland
Mörkblå: Estland
Lila: Livland
Ljusgrå: Svenska områden i
Tyskland
Grågrön: Skåne, Blekinge,
Halland, Bohuslän och Gotland
Blå: Trondheims län
Ljusblå: Jämtland och Härjedalen
Gult: Bornholm
Sveriges fiender Ryssland,
Polen och Danmark går till
gemensamt anfall eftersom:
Kungen bara är 15 år och man trodde
att han var för svag för att kunna
försvara Sverige.
Kriget startar i början av 1700-talet
och kallas för det stora nordiska
kriget.
Men det går bra för den unge kungen.
Danmark och Polen besegras och en
stor svensk seger inträffar 1701 vid
den lilla staden Narva i Estland. Där
vinner Karl Xll ett stort slag över
Ryssland.
Stormaktstidens slut under
Karl Xll som först vinner stort
Stormaktstidens slut:
1709 förlorar Sverige ett stort
slag vid Poltava i Ryssland
Karl Xll anfaller Norge men
skjuts vid fästningen
Fredriksten den 30 november
1718
Ryssland går till anfall mot
Sverige och stoppas bara
någon mil utanför Stockholm
En hjältes död – slutet på
stormaktstiden. Frihetstiden börjar
30 november rörelsen
Filmer om stormaktstiden:
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nyatiden/stormaktstidens-sverige
Download