php - DynamicOS Web Academy

advertisement
Programmering B
PHP
Lektion 1
Mahmud Al Hakim
Folkuniversitetet
[email protected]
Agenda
Introduktion till kursen
 Kompilerande VS Interpreterande Språk
 Kompilering och Länkning
 Lite om Serverprogrammering
 Webbläsare och Webbserver
 Introduktion till PHP


Att läsa: sid. 1-11
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Kurslitteratur
Programmering i PHP
 Av: Marcus Rejås och Magnus Määttä
 http://www.rejas.se/fritis/programmeringab/

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Bra Webbplatser
PHP-skolan
http://www.phpportalen.net/school.php

W3Schools PHP Tutorial
http://www.w3schools.com/php/

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Programmeringsspråk
Kompilerande språk
tex. C, C++, C# Pascal, Java
Interpreterande språk
(Skriptspråk)
tex. JavaScript, PHP, Python.
ASP, Perl
Tips: http://sv.wikipedia.org/wiki/Programspråk
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Kompilering
Alla program skrivs i någon form av
källkod.
 Denna källkod måste sedan översättas till
något som en dator kan förstå.
 Datorn förstår bara 1 och 0, på eller av.
 Detta kallas kompilering och kan göras
vid olika tillfällen.

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Kompileringsprocessen
1
2
3
4
• Förbehandling av källkoden
(preprocessing)
• Kompilering
• Assemblering
• Laddning och länkning
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Interpreterande språk
(Skriptspråk)
Klient Skriptspråk
Server Skriptspråk
tex. JavaScript och VBScript
tex. PHP och ASP
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Webbserver
En webbserver har som uppgift att tillhandahålla
webbsidor eller andra filer och skript som
distribueras vanligtvis via Internet
 Kommunikation med en webbserver sker med
hjälp av en webbläsare (klient).
 De vanligaste webbserverprogrammen är:
◦ Apache HTTP Server.
◦ Microsoft Internet Information Server (IIS)

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Webbserverprogrampaket


Webbserverprogrampaket är ett paket av
program som inkluderar de mest vanligaste
program som krävs för att köra databas- och
serverbaserade webbsidor, t.ex. Apache,
MySQL, PHP och phpMyAdmin.
Exempel på webbserverprogrampaket är:
◦ XAMPP (www.apachefriends.org/)
◦ WAMP (www.wampserver.com/en)
◦ MAMP (www.mamp.info)
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Ladda ner och installera XAMPP

Gå till
http://www.apachefriends.org/
Klicka på XAMPP
 XAMPP finns för många
olika operativsystem.
Välj t.ex.
”XAMPP for Windows”
 Ladda ner XAMPP
 Installera!

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
XAMPP Kontrollpanel
Starta Apache
(webbserver)
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Webbserverns root
Klicka på
Explore…
Och sedan htdocs
för att komma till
webbservern root
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al
Hakim, [email protected], 2011
Testköra webbservern genom att
surfa till http://localhost/
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Skapa en plats och
sätt upp en lokal Testserver i Dreamweaver
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Introduktion till PHP







PHP = PHP: Hypertext Preprocessor
PHP är ett programmeringsspråk.
PHP är ett skriptspråk som körs på webbservrar.
PHP-dokument bearbetas av en webbserver.
PHP-Kod interpreteras av webbservern och skickas
vidare till webbläsaren.
För att kunna öppna PHP-dokument behöver du
publicera dessa till en webbserver med PHP-stöd.
PHP är gratis och utvecklas genom ”Open Source”.
16
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Lite historik





1995 : Rasmus Lerdorf skrev en samling skript
som han kallade PHP/FI (Personal Home Page /
Forms Interpreter).
1998: Andi Gutmans och Zeev Suraski hittade
under sina universitetsstudier PHP/FI och skrev
om det helt. De lanserade PHP 3.0.
2000: PHP4 med stöd för objektorienterad
programmering.
2004: PHP5 med förbättrat stöd för
objektorientering.
Senaste uppdateringen är 5.3.3 (22:a juli 2010).
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Att skriva PHP Skript
PHP kod placeras mellan <?php och ?>
<?php
Skriv PHP kod här!
?>
 PHP-dokument måste sparas med
filändelsen .php t.ex. index.php,
kontakt.php, epost.php
 OBS! PHP är Skiftlägeskänsligt (Case
Sensitive)

Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
echo
echo är ett PHP-Kommando som skickar
data till klienten.
 Ex.

<?php
echo "Hello World";
?>
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Övning: Min första PHP sida
Spara som hej.php i webbserverns root
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Echo exempel
<?php
echo "Hello World";
echo "<br>";
echo "Text som sträcker sig
över flera rader";
echo "Text 1", "Text 2";
?>
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Vanliga fel – Nr 1
<body>
echo "Hello World";
</body>
Glömt
<?php och ?>
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Vanliga fel – Nr 2
<body>
<?php
echo "Hello World";
</body>
Glömt ?>
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Vanliga fel – Nr 3
<?php
echo "Hello World";
?>
Har sparat filen
som html och
inte php
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Vanliga fel – Nr 4
<?php
echo Hello World;
?>
Glömt
citattecken
runt text
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Vanliga fel – Nr 5
<?php
echo "Hello World"
echo "<br>";
?>
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Glömt
semikolon
Hämta data via $_GET
<?php
echo "Hej $_GET[namn]";
?>
Skriv t.ex. följande i URLen (Webbadressen)
get.php?namn=Ditt namn
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Dynamisk titel
<title><?php echo $_GET[titel]; ?></title>
Skriv t.ex. följande i URLen (Webbadressen)
index.php?titel=Startsida
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Inlämningsuppgift 1
Skapa ett PHP-Skript som hämtar ditt namn
från URLen (webbadressen) och visar ett
meddelande i en alert-ruta (JavaScript).
Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, [email protected], 2011
Download