Information om avgifter SMÅ IF Handboll 2016-2017
Avgiften för att spela handboll i SMÅ IF är uppdelad i medlemsavgift och träningsavgift.
Medlemsavgiften tillfaller huvudföreningen och behöver bara betalas en gång per kalenderår,
även om man deltager i flera sporter, ex.vis handboll + fotboll. På samma sätt kan, om man
löst familjemedlemskap, två i familjen spela handboll, en spela innebandy och en deltaga i
gymnastik. Avgiften för 2017 är:
Enskild medlem under 20 år
100:-
Enskild medlem, vuxen
150:-
Familjemedlemskap, 2 vuxna + 2 barn 300:Utöver medlemsavgiften betalar man träningsavgift som går till direkt till sektionen, dvs.
handbollen och dess verksamhet. Denna avgift är en del av de pengar som bekostar hallhyra,
utrustning mm. Träningsavgiften är för säsongen 16/17:
Ungdom född 2006 eller tidigare
300:-
Ungdom född 2007 eller senare
200:-
I år kommer dessa avgifter inte att faktureras, utan alla betalar in sina avgifter antingen
via Swish, nummer 123 269 62 01 eller till sektionens bankgiro 5646-3474
Märk inbetalningen med namn och personnummer på barnet/barnen. Väljer man
familjemedlemsskap så skicka ett mail med hela familjens namn och personnummer till
[email protected]
TRÄNINGSOVERALLER
De som har beställt träningsoveraller kan hämta ut dessa på träningen torsdagen den 1/12.
Jenny Södling finns på plats mellan 18.00 – 19.15 och delar ut overallerna. Observera att
overallen måste vara betald, via Swish eller bankgiro (se ovan), för att lämnas ut. Om det är
flera som inte har möjlighet att hämta denna dag så kommer det att ordnas fler tillfällen.
Frågor kring avgifter ställer du till kassören Classe Lang, 070-5680401 eller [email protected]
Styrelsen SMÅ IF Handboll