Korta fakta hämtade från den med vackra bilder försedda Stora

1
Korta fakta hämtade från den med vackra bilder försedda Stora boken om skånska slott och
herrgårdar av Jonny Ambrius.
Sammanfattningen gjord av Gunnar Olsson
Adinal Ett par km norr om Kristianstad. Herrgård, uppförd i början av 1800-talet. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Alnarp Ca 10 km N Malmö. Slott omnämnt 1325. Nuvarande huvudbyggnad 1859 -62.
Alnarpsgården 1868. Universitetsbyggnad. Öppet.
Araslöv Ca 3 km NV Kristianstad. Slott. Omnämnt 1300-talets början. Nuvarande byggnad
1807. Ägare: Vitterhetsakademin. Inte tillgängligt för allmänheten.
Assmåsa Omedelbart söder om Snogeholmssjön. Herrgård uppförd 1849. Ombyggd 1910.
Inte tillgängligt för allmänheten.
Axelvold och Möllarp Ca 3 km S om Kågeröd, mellan Söderåsen och Svalöv. Herrgård.
Möllarp omnämns från 1400-talets slut. Axelvold blev under 1560-talet huvudgård. Ombyggd
1848. Axelvold är känd för sin magnifika trädgårdsanläggning. I närheten ett fint
strövområde. Själva herrgården är inte tillgänglig för allmänheten.
Baldringe - Beldringe Ca 7 km öster om Tomelilla. Herrgård. Känd från 1256. Jörgen
Krabbe, den skånska adeln ledande gestalt från mitten av 1600-talet, ägde bl a Baldringe.
Krabbe avrättades av svenskarna. Hans kista, rikt utsmyckad, i kyrkan vid Tosterups slott.
Inte tillgängligt för allmänheten.
Barsebäck Utanför Barsebäcks by. Herrgård. Omnämnd 1339. Uppförd ca 1500. Ombyggd
1889. Ägare: släkten Hamilton. Inte tillgängligt för allmänheten.
Bellinga - Bälinge Vid Ellestadssjön ca 7 km söder om Sjöbo. Herrgård. Omtalas 1387.
Nuvarande byggnad uppförd på 1860-talet. Ombyggd 1877. Ägare: Carl Piper. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Belteberga Mellan Vallåkra och Ottarp ca 7 km SV Ekeby. Herrgård. Omnämnd 1387.
Nuvarande byggnad 1739. Karl XI:s högkvarter vintern 1676-79. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Beritzholm - Birridsholm Ca 1 km NV Bjärsjölagårds herrgård. Ruin. Borg. Förste
dokumenterade ägare riddarsläkten Has, på 1300-talet. 1363 Valdemar Atterdag, som
periodvis bodde i borgen. Färs härad var under större delen av 1300-talet ett eget län men
pantsattes av Valdemar Atterdag hos riddaren Mogens Munk och inlöstes senare 1402 av
Valdemars dotter, Margareta I. B. byggdes på tre holmar i den numera torrlagda sjön.
Undermålig bestyckning och förskansning. B lades därför under Lindholmens borg 1526 med
M Sparre som länsherre för det sammanslagna länet. Borgen började raseras ca 1530. Den
gamla borgen har tyvärr ännu aldrig varit föremål för varken historisk eller arkeologisk
dokumentation.
Billesholm Söder om Bjuv, vid Billesholms gamla gruva. Kungsgård. Ursprungligen ett
stort slott uppfört på två holmar i en liten sjö. Slottet hade flera utbyggen samt ett sexkantigt
torn. Vallgravsomflutet. B kom 1660 i svenska Kronans besittning som bornholmskt
2
vederlagsgods. Slottet lämnades att förfalla. Utsågs till ryttmästarboställe och 1817 uppfördes
en ny huvudbyggnad. Inte tillgängligt för allmänheten.
Bjersgård Ca 2 km norr om Klippan på en holme i Borgasjön, vilken i sin tur är en del av
ett sjösystem bestående av sju sjöar. Herrgård. Omnämnd från 1530-talet. Nuvarande byggnad
uppförd 1840-47. Ägare:Sten Gyllenstierna. Inte tillgängligt för allmänheten.
Bjersjöholm Ca 2 km SO Bjäresjö kyrka. NV Ystad, vägen till Malmö. Gamla slottet från
mitten av 1300-talet. Fyrlängad borg uppfördes 1576. Slottet totalrenoverat 1993-95. Ägare:
Lars Ahlström. Bjersjöholms nya slott. Uppfört 1849 -50. Ägare: Lars Ahlström. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Bjärsjölagård Ca 8 km N Sjöbo. Herrgård. Omnämns som pant 1387. Nuvarande byggnad
1766-77 Ombyggd 1812. Anlagd i anslutning till Beritzholm från 1363. Kalkbrytning och
kalkbränning på 1800-talet. Ägare: Malmöhus läns hushållningssällskap. Gratis inträde.
Slottet och försöksgården får besökas efter föranmälan. Slottet visas efter överenskommelse.
Björkeberga och Skeinge Ca 1 km från Skeingesjön. Herrgård från 1640. Nuvarande
byggnad från 1750-talet. På en holme i Skeingesjön finns ruiner av en borg från 1100-talet,
Scheviaborg (Se dito). Ägare: Åge Brunnström med familj. Inte tillgängligt för allmänheten.
Björnstorp Ett par km N Genarp. Slott. Nuvarande byggnad uppförd 1752. Förste
dokumenterade ägaren, Mickel Pedersen Gyding, 1500-talet, en smålänning i påtvingad
landsflykt som tagit danskarnas parti i det då nyss avslutade sjuårskriget mot Sverige. Gyding
var för övrigt den i historien förste kände snapphaneledaren. B. ombyggdes 1868. Ägare:
släkten Gyllenkrok. Inte tillgängligt för allmänheten.
Bollerup 6 km V Hammenhög. Borg. Nuvarande byggnad 1499-1502. År 1525 brände
Cristian II:s Sören Norby och dennes här Bollerup. Nytt boningshus 1850. Förste
dokumenterade ägaren, Bulle, 1310. Ägare: Naturbruksgymnasium. På en vallgravsholme.
Öppet, dagligen efter överenskommelse. Övernattningsmöjligheter under sommartid.
Borgeby Strax söder om Löddeköpinge, vid Löddeå. Omnämnt/uppfört 1374. 4 kryssvalv i
källaren från medeltiden. Huvudbyggnaden från mitten av 1600-talet. Ägare: Hanna och Ernst
Norlinds stiftelse.
Borrby SV om Borrby. Herrgård. Omnämnd från medeltiden. Nuvarande byggnad uppförd
under slutet av 1800-talet. Ombyggd 1731 och 1754. Ägare: domkapitlet i Lund samt Henric
och Kerstin Brinte. Inte tillgängligt för allmänheten.
Borrestad Mellan Degeberga och Östra Sönnarslöv på Linderödsåsens sluttning. Slott.
Under 1800-talet avstyckades 2250 ha från Maltesholm och ett slott uppfördes, som betecknas
som "Sveriges yngsta slott". Ägare: Jacob Lövensskiöld. Inte tillgängligt för allmänheten.
Boserup Ca 5 km S Bjuv, mellan Hässlösa och Billesholm. Herrgård omnämnd från 1300talet. Uppförd 1746. Förste dokumenterade ägare väpnaren Jösse Powelsen, 1377-92. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Bosjökloster På halvön mellan Ringsjöarna. Uppfört som kloster ca 1181. Benediktinorden.
Senast ombyggd 1875-79. Ägare: släkten Bonde. Öppet.
3
Brodda - Brodager, Brödda Ca 5 km norr om Skurup. Herrgård. Även kallad "Borgen",
omnämnd 1443. Nuvarande byggnad 1820-40. Minnesstenar över hästar på ägorna. En gång
trav- och galoppbana. Herrgården inte tillgänglig för allmänheten.
Bäckaskog På näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön 15 km NV Kristianstad. Slott
(kungsgård). Uppfört som kloster 1220-talet. Premonstratensorden. Nuvarande utseende från
1584. Ägare: Svenska Staten. Hotell, restaurang och café.
Börringekloster Mellan Malmö och Skurup 5 km Ö Svedala.Slott. Kloster 1100-talet,
benediktinorden. Nuvarande huvudbyggnad 1763. Ombyggd 1873. Sveriges enda grevskap.
Inte tillgängligt för allmänheten.
Charlottenlund Ca 10 km V Ystad. Slott uppfört 1849-50. Ägare Claes och Jacob
Lachmann. Ombyggt 1902. Slottet visas för grupper enligt överenskommelse. Inträdesavgift.
Christinehof Omedelbart norr om Andrarum. Slott. Uppfört 1737-40. Restaurang. Jakt- och
kulturmuseum. Safari. Konserter.
Christinelund Strax Ö om Domsten vid Öresundskusten. Slott uppfört 1850.
Rhododenronskog. Inte tillgängligt för allmänheten.
Dalby Vid Heligkorskyrkan i Dalby. Kungsgård. Uppförd av kung Sven Estridsson omkring
1060-65. Vid denna tid fanns två biskopssäten i Skåne, ett i Dalby och ett i Lund. Träbyggnad
på 1000-talet. Något senare också murat hus. En hel anläggning före mitten av 1100-talet.
Raserat omkring 1300. Huvudbyggnaden i två våningar från denna tid är i dag välbevarad.
Kunglig släktgård. Kung Harald Hein den ende danske kung som fått sista vilan i skånsk jord.
Kung Harald var Knut den heliges bror. År 1452 brände och plundrade svenske kungen Karl
Knutsson bl a Dalby och även under Horns krig 1644-45 var svenskarna framme och brände
Dalby. Efter 1658 blev Dalby svenskt kronogods och kungsgård.
Dragsholm Ca 8 km söder om Klippan på Söderåsen. Herrgård, omnämnd från 1400-talet.
Nuvarande byggnad uppförd omkring 1800-talet. Ägare Carl Bennet. Visning enligt
överenskommelse.
Dufeke - Duege Ca 4 km SV om Kågeröd. Herrgård. Omnämnd från 1400-talet. Gården
befanns 1658 i ytterst dåligt skick. Skildras då som liggande mitt i ett kärr helt omflutet av
vatten. Läget är numera väsentligt torrare. Nuvarande huvudbyggnad från 1820. Flyglarna
från 1860-talet. Restaurerad av nuvarande ägaren Birgitta Crafoord med söner 1994-96. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Dybäck 4 km NO Ystad. Slott. 1490. Ombyggt på 15-, 16- och 1800-talet, Ägare: ClaesEbbe, Karl-Otto och Mats Alwén. Sveriges sydligaste slott. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ekeröd och Röddingeberg Ca 1 mil NV Tomelilla. Herrgård. Huvudbyggnad på Ekeröd
1761. Restaurerad 1834. Två ännu befintliga korsvirkesbyggnader från denna renovering. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Ekeside - Egeside Vid Degeberga/Åhus. Herrgård. Var ursprungligen Widtskövles
huvudgård. Medeltidsborgen hade ett utmärkt läge, skyddat av vatten och sumpmark med
4
gräsrika ängar runt omkring samt segelled både till havs och till "lands". Nuvarande byggnad
uppförd på 1700-talet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ellinge Ca 4 km SV Eslöv. Herrgård. Omnämnd på 1200-talet. Ursprungligen 4- längad
borg. Nuvarande byggnad 1735. Bråån. Ägare: släkten Ramel. Parken öppen.
Engeltofta 5 km öster om Vejbystrand. eller några km N Ängelholm. Herrgård. Uppförd på
1630-talet. Nuvarande byggnad från ca 1800. Ägare: Karin och Thor Bergholtz. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Falsterbohus Helt nära södra stranden. Ruin. Borg. Uppförd under slutet av 1200-talet. Ett
kvadratiskt muromgärdat borgområde med ett centralt placerat fyrkantigt kärntorn i tre
våningar. Dubbla vallgravar med en vall emellan dessa. Falsterbohus övertog Skanörs roll
som förvaltningscentrum för Skånemarknaden och blev även residens för kungen när denna
vistades i SV Skåne. Här befann sig ex. drottning Margaretas son kung Oluf III när han dog
1387, blott 16 år gammal. Hans lik lades på lit de parade i Falsterbo kyrka och skåningar i
mängder vallfärdade dit för att ge kungen en sista tribut. Enligt skriftliga källor skall
Falsterbohus intagits och förstörts av Hansan 1311, men måste därefter ha blivit återuppbyggt.
F. fungerade nämligen som residens åt kungens fogde ännu vid nyare tid och övergavs
succesivt först 1530-96. Under slutet av 1800-talet gjordes en arkeologisk undersökning av
platsen och åren 1934-35 restaurerades området.
Flyinge - Fligende Ca 10 km N Lund. Kungsgård. Omnämnd från 1100-talet, då
ärkebiskopen födde upp hästar här. Nu stuteri med gamla anor. All äldre bebyggelse revs
under 1700-talet och i början av 1800-talet. Huvudbyggnaden (chefsbostaden) från 1818 och
stora stallet 1833. Ägare: Flyingestiftelsen. Inte tillgängligt för allmänheten.
Fredriksdal Öster om Helsingborgs stadskärna, intill Hävertgatan. Landeri (ståndsmässigt
bebyggd jordbruksfastighet på en stads donationsjord). Uppfört 1787. Restaurerat 1967-69.
Återfick då ursprungligt 1700-talsutseende. Ägare: Helsingborgs kommun. Ingår som en del i
Fredriksdals friluftsmuseum. Stilhistoriska utställningar. Hela anläggningen är öppen 1 maj 30 sept, alla dagar 10-17. Begränsat öppethållande vintertid.
Fulltofta - Foltofte Vid Fulltofta kyrka strax NV Hörby. Herrgård, omnämnd från 1400talet. Nuvarande byggnad från 1847. Senast ombyggd 1920. Domkapitlet i Lund gav godset i
förläning till väpnare Peder Skaning 1421 och 1435. Gråstenslängorna uppförda under 1700talet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Gedsholm - Geetzholm Ca 4 km NV Ekeby. Borg/slott. Uppfört 1443. Restaurering:
senaste 1970/71. Stor park- och trädgårdsanläggning. Ägare: Gustav Tornerhjelm. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Gladsaxehus - Gladsaks På höjden öster om kyrkan i Gladsax. Ruin. Borg, uppförd på
1300-talet på order av drottning Margrete. Natthärbärge för kung och länsherre m fl vid resor
till Åhus. På G. bekräftade kung Christian I staden Tommarps rättigheter. Enligt en källa skall
borgen ha rivits i samband med reformationens införande i Danmark 1536, men enligt en anan
källa skall den stått kvar fram till 1620.I dag återstår endast murrester.
Glimmingehus Ca 10 km SV Simrishamn. Borg. Uppförd 1499-1505 av amiral Jens
Holgersen Ulfstand. Tidigare borg ca 1350. Ägare: Staten. Guidad visning.
5
Gustafsfält Vid Söderåsens nordsida i närheten av Kvidinge. Herrgård. Uppförd omkring
1880. Ägare: familjen Ivar Fogelberg. Inte tillgängligt för allmänheten.
Gyllebo Ca 7 km SO S:t Olof. Herrgård. Ägare ca 1280 Verner Brahe och Inger Egeside.
Nuvarande byggnad 1813-18. Restaurerad 1996-97. Ekonomilängorna i korsvirke flyttade
från slottsholmen till nuvarande plats 1810. Inte tillgängligt för allmänheten.
Gyllebohus Ca 7 km SO S:t Olof. Ruin. Borg. Omnämnd 1280. Men först 1538-44 en
fyrlängad borg på en ö i
Gyllebosjön. Borgen revs på 1700-talet. Resterna av det äldsta stenhuset, det nya Gyllebos
östra länga, antas ha uppförts 1434. Inte tillgängligt för allmänheten.
Gårsta Ca 4 km V Hammenhög. Herrgård. Kallades förr Ingelstads Nygård. 1938 ändrades
namnet till Gårsta. Nuvarande huvudbyggnad 1868-69. Inte tillgängligt för allmänheten.
Gärsnäs 12 km V Simrishamn invid Tommarpsån. Slott. 1333. Ombyggt 1873. Ägare: von
Grothusen. Rum med frukost.
Göingeholm 2 km S Häglinge. Herrgård. Omnämnd från medeltiden. Nuvarande byggnad
1964. Ägare: Ulla Åberg. Vackra och välskötta bok- och ekskogar. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Haglösa Ca 4 km söder om Alstad ca 8 km norr om Trelleborg. Kungsgård. Senare
ryttmästarboställe. 1815 ny huvudbyggnad. Inte tillgängligt för allmänheten.
Hamiltonhill Ca 10 km NV Kristianstad mellan Färlöv-Torsebo invid Helgeån. Herrgård.
Uppförd 1807. Restaurerad 1934. Åby hälsokälla är belägen på ägorna. Ägare: Bengt
Bärnheim. Inte tillgängligt för allmänheten.
Hammarshus Omedelbart öster om Kristianstad. Herrgård. Känd sedan 1400-talet.
Nuvarande byggnad uppförd på 1700-talet. Här ingår även delar av den medeltidsborg där
Christian IV utfärdade privilegiebrevet för Kristianstad 1614.
Hanaholm Strax norr om Hanaskogs herrgård på en kulle. Omedelbart öster om Kviinge
och Hanaskogs byar. Ruin. Borg. Föregångare till Hanaskogs herrgård.
Hanaskog Ca 1 km Ö om Kviinge och Hanaskogs byar. Herrgård. (Ursprungligen borg
(Hanaholm) 1308 på en ö, ruin) Ny huvudbyggnad 1852-54. Ägare: Willem Jakob och Anna
de Geer. Inte tillgängligt för allmänheten.
Harastorp Ett par km N Kristianstad. Herrgård. Uppförd i början av 1800-talet. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Havgårds säteri Vid Havgårdssjön ett par km S Börringe. Herrgård. Uppförd 1910. Ägare:
familjen Stjernswärd. Inte tillgängligt för allmänheten.
Hedvigsdal Ca 2 km S Valleberga. Herrgård. Uppförd 1839. Inte tillgängligt för
allmänheten.
6
Herrevadskloster Omedelbart N om Ljungbyhed. Slott/kungsgård. Cistercienskloster. Efter
Dalby Skånes näst största. 1691. Militärt boställe. Nuvarande byggnad 1817/18. Museum och
fiske. Ägare: försvaret och stiftelse. Öppet: slottet helår.
Hildesborg Vid Glumslövs backar, mellan Landskrona och Helsingborg. Herrgård.
Omnämnd från 1200-talet. Nuvarande huvudbyggnad 1871. Ombyggd 1909. Ägare: Åge
Lundström. Inte tillgängligt för allmänheten.
Hjularöd - Julerödhz gård 3 km N Harlösa. Herrgård/slott, omnämnt 1391 då gården
delvis skänktes till Bosjökloster. Nuvarande byggnad uppförd 1894-97. Ägare: Hans
Bergengren. Parken öppen för allmänheten året om. Slottet är privatbostad och inte
tillgängligt för allmänheten.
Hjälmshult Strax NV samhället Hjälmshult, några km N Allerum. Kungsgård, bornhomskt
vederlagsgods och genom indelningsverket ryttmästarboställe och senare majorsboställe. Ett
stenhus uppfördes 1743. Utseende i dag: en normal svensk medelklassvilla. Inte tillgängligt
för allmänheten.
Hovdala S om Hässleholm och S om Finjasjön. Slott. Omnämnt 1130. Första
dokumenterade ägaren, väpnaren Magnus Rabek, 1300-talets mitt. Nuvarande byggnader:
1511/ början av 1600-talet och 1681. Antändes av skånska friskyttar 1678. Men bl a tornet
och mangårdsbyggnadens norra länga klarade sig. H. ombyggdes 1805. Den berömda
friskytten Lille Mads bössa förvaras på slottet. Ägare: staten. Snapphanespelet visas under
veckoslut i augusti. Kryddträdgård. Slottscafé. Utställningar. Visning av slottet.
Hviderup Ett par km N Gårdstånga på vägen mot Hörby. Slott, uppfört 1617 och 1623.
Ombyggt/restaurerat senaste gå ngen 1925. Ägare: Gustaf och Henriette Ramel. Parken öppen
året runt. Gratis inträde. Slottet är privatbostad.
Hyby Vid Hyby någon km från vägen mellan Svedala och Staffanstorp. Herrgård.
Omnämnd 1349. Senaste ombyggnaden 1966. Ägare Bertil Jönsson. Strövområde.
Privatbostad.
Häckeberga Utanför Genarp, på en av Häckebergasjöns sju holmar. Slott. Ursprungligen
borg från 1530-talet. Under skånska kriget 1675 -79 härjades Häckeberga av en dansk
strövkår. Nuvarande byggnad 1873-75. Restaurerad 1960 efter brand. Den gamla
medeltidsborgen med natur sprängdes bort med dynamit. Ägare: Rurik och Birgitta Tham.
Restaurang.
Hässleholmsgården I staden Hässleholms södra delar. Herrgård. Omnämns från 1600-talet
och ägdes då av släkten Walkendorff. Christoffer Walkendorff var landsdomare i Skåne 1663
och stred aktivt, tillsammans med skånska friskyttar/snapphanar, mot svenskarna under
skånska kriget 1675-79. Gården har gett namn åt staden Hässleholm, som fick stadsrättigheter
1914.
Högestad Ca 10 km norr om Ystad. Herrgård. Omnämnd från medeltiden då tillhörande
domkapitlet i Lund. Nuvarande byggnad uppförd 1635. Namnet förmodligen från två "högar"
som under förhistorisk tid restes i slottets omgivning. H. har aldrig varit befäst med några
försvarsanordningar, vilket får ses som exceptionellt för en adelsboning uppförd under Skånes
danska tid. Piperska släktens huvudgård. Ägare: Carl Piper. Inte tillgängligt för allmänheten.
7
Ivöhus Vid Hovgården på Ivö. Ruin. Borg. Omnämns för första gången 1231 i kung
Valdemars Jordebog, men enligt arkeologiska rön skall en försvarsanläggning, ett s k fast hus,
uppförts här redan under 1100-talet. En krypta är i dag allt som återstår av Ivöhus och denna
går under benämningen Biskopskällan.
Jordberga Mellan Anderslöv och Skivarp, Trelleborgs kommun. Slott. Omnämnt på 1300talet. Ombyggd 1906-08. Ägare: Otto von Arnold. Parken öppen för allmänheten hela året.
Karsholm På en halvö vid västra stranden av Oppmannasjön. Närmaste by är Österslöv.
Slott omnämnt på 1300-talet som Karstaetheholm, då beläget på en ö i Oppmannasjön, vilken
tidigare hette Husön. Nuvarande slott uppfört 1627. Nuvarande utseende från 1862 efter
ombyggnad. Ägare: Peder Treschow. Slottsparken öppen. Slottet är privatbostad och inte
tillgängligt för allmänheten.
Katrinetorp Vid Fosie i södra Malmö. Herrgård. Uppförd 1800 i korsvirke. Ägare: Malmö
kommun. Fritt tillträde till park och herrgård. Restaurang- och caféverksamhet.
Kiviks Esperöd Vid Kivik. Herrgård. Uppförd under slutet av 1700-talet. Ca 200 stora
exotiska träd, åtskilliga magnoliaarter samt den sällsynta mandaringranen.
Klågerup. Ca 6 km S Staffanstorp. Herrgård. Omnämnd från 1100-talet. Nuvarande
byggnad från 1737. Ombyggd ca 1761 och 1858. Inte tillgängligt för allmänheten.
Knutstorp Ca 4 km SO Kågeröd. Borg. Omnämnd på 1300-talet. Ursprungligen fyrlängad
med kanonportar. Ägare: Henrik Wachtmeister. Inte tillgänglig för allmänheten. Det går dock
bra att parkera vid vägkanten.
Krageholm Ca 10 km NV Ystad. Borg/herrgård. Uppförd 1200-talet. Nuvarande byggnad
1723 och 1757. Ägare: Fritz Piper. Förhandsbokning.
Krapperup Några km N Nyhamnsläge. Borg/slott. Omnämnt på 1200-talet. Nuvarande
byggnad 1500-talet. Ombyggd i omgångar. Ägare: Gyllenstiernska Krapperup-stiftelsen.
Utställning om Kullabygdens historia. Öppet för allmänheten.
Kristineberg Norr om Kristianstad. Herrgård. Uppförd i början av 1800-talet. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Kronotorp Omedelbart N om Arlöv, vid gamla vägen mot Lund. Herrgård. Uppförd 1793.
Mitt ute på en blåsig åker. Folkligt namn "kalt´ören" d v s "kallt om öronen". Kronotorp är sig
likt än i dag, men 1938 omändrades det helt interiört. Inte tillgängligt för allmänheten.
Kronovall - Kronevald Vid Fågeltofta ca 15 km NO Tomelilla. Slott ursprungligen en borg
på 1600-talet. Ombyggd 1892. Rester av det ursprungliga slottet ingår. Vallgravsomgärdat på
1600-talet. Dammar och vallgravar omger huvudbyggnaden. Svenska trupper förlagda här
under skånska kriget 1675-79. I dag Sveriges enda vinslott. Hotell-, restaurang- och
konferensverksamhet.
8
Kulla Gunnarstorp N om Helsingborg och ca 4 km S om Viken. Gamla slottet
ursprungligen borg sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal. Ett flertal ombyggnader. Ägare: Gustav
Trolle. Inte tillgängligt för allmänheten. Nya slottet 1868-72. Inte tillgängligt för allmänheten.
Kåseholm Ca 8 km NV Tomelilla. Herrgård. Har anor tillbaka till minst 1639. Nuvarande
byggnad 1813. Delar av en äldre byggnad finns inbyggd i den nuvarande. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Kärnan Helsingborg Slot. Uppfört 1314-15. Ägare: Helsingborgs stad. Öppet.
Landskrona citadell - Landskrona slot Uppförd 1549-59 av Christian III. Varit fängelse
från 1700-talets början till 1822. Skånes en gång i tiden starkaste befästningsanläggning.
Lillö Några km V Kristianstad. Kungsgård. Uppförd vid ruinen av Lillöhus borg strax efter
Roskildefreden 1658. 1682 drogs Lillö genom reduktionen in till Kronan och blev
majorsboställe. Nuvarande byggnad uppförd 1793. Byggd på millimetern efter ritningen.
Privatbostad.
Lillöhus Några km V Kristianstad. Ruin. Borg. Uppförd 1452 som ersättning för borgen
Herlevgård, vilken anlagts under tidig medeltid. Lillehus raserades av svenskarna 1658-59.
Lindholmen Vid Börringesjöns västra strand. Ruin. Borg. Från 1300-talets tre första
decennier. En fyrsidig ringmursborg i tegel, ca 60 x 50 m i storlek. Nämns första gången
1332. Kvar fram till 1586.
Lyby säteri Ca 4 km SV Hörby. Länga uppförd under senare hälften av 1500-talet.
Ombyggd på 1700-talet och 1852. Tillbyggd 1852. Korsvirke. Ägare: Margareta och Birger
Torkildsen. Visning enligt överenskommelse.
Lärkesholm Ca 1 km S Åsljunga station. Gård/säteri. Ägare: von Reiserska stiftelsen,
vilken bl a delar ut pensioner till behövande. Inte tillgängligt för allmänheten.
Löberöd Ca 2 km Ö Löberöd by. Slott. Omnämnt från 1400-talet. Borg uppförd i gråsten på
1620-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppförd 1798-99. Stallbyggnaderna uppfördes 1864.
Tornet 1827. Inte tillgängligt för allmänheten.
Lövestad Ca 12 km NO Sjöbo. Kungsgård. Känd sedan medeltiden. Till Kronan som
bornholmskt vederlagsgods efter 1658. Militärt boställe. 1824 uppfördes ny huvudbyggnad.
Inte tillgängligt för allmänheten.
Maglö Strax NV Sösdala. Slott omnämnt ca 1859. Ombyggt 1746. Förändringar under
1700- och 1800-talet. Ägare: Felix Jensen och Bente Stensdatter. Maglö betyder "den stora
ön" på gammeldanska. Inte tillgängligt för allmänheten.
Malmöhus. Slott. Uppfört 1434-38 av Kung Erik av Pommern. År 1519 utvidgades
stadsbefästningarna och en ny mur byggdes. Den är nu västvägg i nuvarande slottet.
Stenskodda jordvallar. Runda kanontorn i samtliga fyra hörn. Fängelse 1828-1921. I dag
museum. Öppet.
9
Maltesholm Ca 3 km S Tollarp. Slott. Uppfört 1635-38. Turister kan ströva runt, dock inte
för nära byggnaden.
Marsvinsholm 8 km V Ystad. Slott. Omnämns under 1300-talet såsom Borsiö, ägt av
Valdemar Atterdag. Inga synliga rester kvar. Nuvarande byggnad från 1644-48. Under dansk
tid saluterades Marsvinsholm från Östersjön av danska örlogsmän (krigsfartyg) varje gång
dessa seglade förbi. Marsvin är det danska ordet för tumlare, av vilka det fram till slutet av
1800-talet fanns mängder i de danska farvattnen. Ägare: Tomas Iacobaeus. Öppet under
sommarhalvåret.
Månstorp Vid Östra Grevie på vägen mellan Malmö och Anderslöv (gamla vägen MalmöYstad). Kungsgård, indragen till svenska Kronan 1660 som bornholmskt vederlagsgods.
Militärt boställe. Nuvarande huvudbyggnad uppförd 1829. Inte tillgängligt för allmänheten.
Månstorps gavlar Nästan utmed gamla vägen mellan Malmö-Ystad, strax bakom Östra
Grevie cementgjuteri. I dag Skånes största ruin. Borg. Uppförd 1540-47.
Mölleröd Norr om Lillöhus borgruin. Kungsgård. Ursprungligen ett slott från början av
1600-talet. År 1678 brändes slottet i samband med strider under skånska kriget. Blev militärt
boställe. År 1834 dömdes byggnaden ut och ersattes med en ny i tegel. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Mölleröd Ca 3 km V Hässleholm intill Almån och Finjasjön. Ruin. Vissa källor anger
medeltiden som anläggningstid. Uppförd under 1600-talet. Kung Kristian IV med följe
övernattade vid flera tillfällen på Mölleröd på väg mot den stad i Skåne han verkligen kunde
kalla sin egen - Kristianstad. Mölleröd brändes av skånska friskyttar 1678 under skånska
kriget och raserades av svenskarna under samma krig.
Norra Lindved. Ca 3 km öster om Svedala. Herrgård. Uppförd 1773. Tillbygd 1897.
Ägare: Johannes Dahlman (Löcke) och Fredrika Estenberg. Inte tillgängligt för allmänheten.
Norrviken Ett par km N Båstad. Herrgårdsframtoning. Uppfört i början av 1900-talet av
trädgårdsarkitekt Rudolf Abelin. Magnifika trädgårdsanläggningar med tämligen stor
rhododendronpark. Öppet sommartid.
Näsbyholm SV om Skurup. Herrgård. Omnämnd på 1300-talet. Tillhört ärkebiskop.
Nuvarande huvudbyggnaden från 1957. Medeltida spetsbågevalv under en länga. Guidning av
grupper.
Odersberga - Oddersberg Strax N om Råbelöv. Herrgård. Omnämnd från 1200-talet.
Nuvarande byggnad uppförd 1772. Restaurerad 1993-94. Ägare: Claudius von Hofer. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Osbyholm - Ousbye gård Vid Osbyholm by V om Hörby, intill Ö Ringsjön. Slott. Uppfört
1640. Sist ombyggd 1989. Ägare: Familjen Anders Tuvehjelm. Visning enligt
överenskommelse.
Ovesholm 5 km V Vä på Nävlingeåsens sluttning. Slott. Uppfört på 1600-talet (tidigare
byggnad). Nuvarande byggnad uppförd 1792 - 1804. A R Hamilton höjde byggnaden med en
våning. Privatbostad. Parken tillgänglig för allmänheten.
10
Petersborg Strax S om Malmö. Herrgård. I Malmösläktens Bagers ägo sedan 1717.
Gårdens utformning fastlades omkring 1800. Eldhärjades 1913 men huvudbyggnaden klarade
sig. Ägare: Malmö kommun. Rundvisning enligt överenskommelse.
Pålsjö I Pålsjö skog, Helsingborg. Slott. Uppfört under 1600-talet. Köptes av Helsingborgs
stad 1957.
Rebbelberga Norr om Ängelholm. Kungsgård. Militärt boställe. Tidigare huvudbyggnaden
en korsvirkeslänga med halmtak, uppförd 1668. Utdömdes senare. Ny stenbyggnad uppfördes
enligt 1810 års normalritning för ryttmästare- och kaptensboställen. Ägare: Lunds stift.
Remmarslöv Ca 3 km V Eslöv. Kungsgård. Tidigare danskt kronogods och efter 1658
svenskt dito. Blev 1806 greve Henning Gyllenborgs privata egendom. Huvudbyggnaden var
under 1700-talet i korsvirke med tegeltak. Nuvarande huvudbyggnad sen 1800-talsstil. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Rosendal Ca 3 km SV Hyllinge. Slott. Uppfört 1615. Billehuset norr om slottsholmen
uppfört på 1500-talet. Ägare: Gerard och Kristina Bennet. Tillträde för visning enligt
överenskommelse.
Rosenlund Ö om Helsingborg, omedelbart väster om Mörarp. Herrgård. Uppförd medio
1600-talet. Ombyggd 1930. En av de mycket få herrgårdarna som har 1900-talsuppförd
huvudbyggnad. Inte tillgängligt för allmänheten.
Roslätt - Store Rooslet Vid Yddingesjön. Herrgård. Hör i dag in under Skabersjös gods. År
1776 uppfördes uthuslängorna och 1793 huvudbyggnaden. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ruuthsbo - Gundralef Ca 4 km NV Ystad. Herrgård. Omnämnd 1365. Nuvarande byggnad
1783. Ombyggd på 1800- och 1900-talen. Ägare: Gustav Adolph Hagemann von Levchoff.
Huvudbyggnadens slottsdel öppen för visning efter överenskommelse.
Rydebäck Strax söder om Råå. Herrgård, men var sätesgård redan under Skånes danska tid.
Nuvarande huvudbyggnad uppförd 1854.
Rydsgård Ca 3 km Ö Skurup. Herrgård. Omnämnd 1500-talets början. Nuvarande byggnad
uppförd 1740. Den lilla sjön intill tillkom samtidigt. Senaste ombyggnad 1973. Ägare: Ulrik
Webtje. Inte tillgängligt för allmänheten.
Rynge
Ca 7 km NV Ystad mot Skurup. Slott. Uppfört 1862. Privatbostad.
Råbelöv Ca 6 km N Kristianstad. Slott. Omnämnt på 1500-talet. Nuvarande byggnad 1637.
Ombyggt många gånger. Restaurerades omkring 1920. På godset finns en vacker restaurerad
tidigare ödekyrka. Ägare: Douglas Kennedy. Parken tillgänglig. Slottet är privatbostad.
Rögle - Roglö Strax söder om Ängelholm och ca 5 km V Strövelstorp. Herrgård. Omnämnd
på 1400-talet. Nuvarande byggnad uppförd ca 1750. Ombyggd 1830-43. Inte tillgängligt för
allmänheten.
11
Rönneholm Vid Stehag. Herrgård. Omnämnd från 1500-talet. Den tidigare medeltida
bebyggelsen som reste sig från en holme i Rönneå, raserades under skånska kriget 1675-79.
Som sevärdhet är Rönneholm idag av ringa betydelse.
Rössjöholm På en udde i Rössjön, ca 10 km Ö Örkelljunga. Ruin. Borg. Uppförd på 1300talet. En ny borg uppfördes på 1550-talet. och denna raserades av svenskarna under skånska
kriget 1675-79. Ingen synlig borgruin men lämningar av en stenmur som en gång utgjort
borgmuren. Viss tillgänglighet. Kontakta ägaren till Rössjöholms herrgård.
Rössjöholm 10 km Ö Örkelljunga och S om Rössjön. Herrgård. Uppförd 1731. Ägare: Fritz
Rosenörn-Lehn. Inte tillgänglig för allmänheten.
Sandby Vid Norra Sandby ca 1 mil NO Hässleholm. Kungsgård. Omnämnd från
medeltiden. Ryttmästarboställe. Den enda kvarvarande längan från 1606 utgör i dag
huvudbyggnad. Dess utseende med bl a brant sadeltak kom först mellan 1735 och 1744. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Sextorp Strax söder om Östra Ringsjön. Herrgård. Uppförd 1859. Ombyggd 1915. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Sigosta Ursprunglig belägenhet: I Sövdesjön. Ruin. Borg. Första ägaren antas varit Lunds
domkyrka genom ärkebiskop Absalon under 1100-talet.
Silvåkra Vid Krankesjön. Herrgård. Uppförd 1706. Ombyggd 1803-07. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Simontorp Ca 2 km Ö Blentarp. Herrgård. Omnämnd i början av 1600-talet. Nuvarande
byggnad från början av 1700-talet. Ombyggd på 1860-talet och på 1950-talet. Ägare:
Simontorp Säteri AB. Inte tillgängligt för allmänheten.
Sinclairsholm I Gumlösa vid Vinslöv ca 15 km Ö Hässleholm. Herrgård. Uppförd 1620.
Nuvarande huvudbyggnaden 1734. Gamla källarvalv. Ägare: Johan Barnekov. Nordens äldsta
tegelstenskyrka 1192. Kyrkan öppen enligt överenskommelse. Herrgården privatbostad.
Sireköpinge 3 km Ö Tågarp i Rååns dalgång. Herrgård. Omnämnd 1231 i kung Valdemars
Jordebog. Huvudbyggnaden uppförd i början av 1800-talet och tillbyggd med flyglar 1868. I
södra flygeln bodde ibland skalden Esaias Tegnér under sin lundatid då han uppvaktade den
sköna Martina von Schwerin. Ägare: Hans Heuman. Parken visas för grupper enligt
överenskommelse. Herrgården är privatbostad.
Skabersjö 10 km SÖ Malmö och 6 km S Bara. Slott. Omnämnt 1349. Nuvarande byggnad
1761-83. Privatbostad. Parken öppen enligt överenskommelse.
Skanörs borg Strax N om stadsbebyggelsen i Skanör. Ruin. Borgen anlagd på en
uppkastad kulle av sand och torv. Dubbla vallgravar, ca 10-12 m breda, grävdes runt borgen.
Som skydd för inloppet till vallgravarna anlades utanverk på båda sidor av kanalen in mot
borgen. I dag återstår endast resterna av det västra utanverket. På borgkullen har man funnit
spår av en salsbyggnad, troligtvis uppfö rd i tegel. Skanör uppfördes som fogdeborg i början
av 1200-talet och var residens för kungens fogde i Skanör. Han hade till uppgift att tillvarata
Kronans intressen i samband med den under medeltiden stora sillamarknaden
12
(Skånemarknaden) på Falsterbonäset. Det gällde skatteuppkrävning, rättsskipning och
bevakning fram till dess marknadens tyngdpunkt försköts till Falsterbo. Genom myntfynd
och andra lösfynd tycks borgen ha varit i bruk 1225-1425. Något direkt fortifikatoriskt värde
anses Skanörs borg inte haft. I dag är det enda synliga beviset på att en borg funnits här, en
gräsbevuxen kulle.
Skarhult Ca 5 km SO Eslöv. Borg/slott. Omnämnd på 1200-talet. Nuvarande byggnad från
slutet av 1400-talet. Ombyggd, senast 1840-talet. Ägare: Carl Johan von Schwerin. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Skeingeborg - Schevieborg Sydväst om Osby, på Borgön i Skeingesjön. Ruin. Borg.
Anlades på 1100-talet för att bevaka Helgeå samt det då korsande landsvägssystemet.
Ärkebiskop Absalon förmodas på goda grunder varit borgens byggherre. Ruiner efter en
mäktig ringmursanläggning på ca 40 m i diameter. Regelbunden åttakantig anläggning med en
mur, ca 5 m hög och 1 m tjock. Rester av stolpar vilka antas ha burit upp en skyttegång längs
muren. Borgens olika funktioner har placerats längs ringmuren medan en större byggnad i trä,
slottsherrens kvarter, stått mitt på borggården. Borgen anses enligt vissa källor raserad under
1400-talet vid ett bondeuppror. Dock fick riddaren Peder Langh 1488 legobrev på borgen och
först 1504 omnämns att borgen raserats och då varit bevuxen med "skjön skouf".
Skillinge Strax Ö om Munka Ljungby. Herrgård. Omnämnd från 1300-talet som gård under
Herrevadskloster. Nuvarande byggnad uppförd 1778-80. Ägare: systrarna Anna Kerstin Ståhl
Christens en och Elly Hansson. Inte tillgängligt för allmänheten.
Skottlandshus Ett par km N Kristianstad. Herrgård. Uppförd i början av 1800-talet. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Skurups borg - Skurdorp Ö om dåvarande Skurups by. Omnämnd medio 1400-talet.
Ruin. Först dokumenterade ägaren, väpnaren Henning Meyenstorp (Meinstrup). Troligen en
kringbyggd anläggning i tegel, två våningar hög. Åtskilliga lösfynd från borgen har gjorts, bl
a stora kvadratiska tegelstenar, golvtegel, takpannor etc.
Skönabäck
Ca 10 km N Skurup. Herrgård. Uppförd 1815. Inte tillgängligt för allmänheten.
Smedstorp - Smedstrup En kort sträcka från vägen Simrishamn - Tomelilla. Slott.
Omnämnt från 1300-talet. Uppfört ca 1580. Endast borgens västra länga återstår. En gång
besök av kung Jakob av Storbrittanien och dennes danskfödda drottning Anna. Värd: Anders
Bing, länsherren på Varbergs fästning. Bings gravmonument i vit marmor och svart kalksten i
Smedstorps kyrka. Den äldre anläggningens västra länga, en tvåvåningsbyggnad från 1499, är
allt som återstår av Smedtorps äldre bebyggelse. Ägare: Axel Lidbäck. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Snogeholm Vid Snogeholmssjön mellan Ystad och Sjöbo. Slott, ersatte det medeltida
Heireholm, beläget på ön Hägerholmen (Heireholm, på danska) i Snogeholmssjön. Omnämnt
på 1400-talet. Nuvarande byggnad uppförd på 1870-talet. Ägare: Eva von Heideken och Fred
Kristiansen. Hotell och restaurang. Öppet hela året.
Snälleröd - Snelleröed Ca 10 km SO Ljungbyhed. Säteri, omnämnt från början av 1600talet. Den gamla gården flyttades i slutet av 1700-talet och den nya uppfördes "ett bösskott"
(ca 200 m) bort från den gamla. Den 13 april 1677 befann sig Skånes dåvarande
13
generalguvernör Johan Gyllenstierna på Snälleröd varifrån han skrev ett långt brev till Karl
XI. I detta beklagar sig Gyllenstierna bl a över snapphanarna som, trots allehanda hot om ond
bråd död från generalguvernörens sida, har mage att fortsätta bekämpa svenskarna(!). Inte
tillgängligt för allmänheten.
Sofieberg N om Kristianstad. Herrgård, uppförd i början på 1800-talet. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Sofiedal I närheten av Svågertorp, södra Malmö. Herrgård. Uppförd i början på 1800-talet.
Fastigheten tillhör Malmö kommun och utarrenderas. Privatbostad. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Sofiero Ca 3 km N Helsingborg. Slott. Uppfört av prins Oscar 1864-65. En av Europas
största rhododendronsamlingar med mer än 1000 plantor av 500 olika arter. Många av
buskarna når en höjd på upp till 6 m. Ägare: Helsingborg kommun. Inträdesavgift.
Slottsrestaurang.
Spannarp - Spanderup Från Strövelstorp ca 6 km norrut, avtagsväg åt höger. Herrgård.
Ursprungligen en borg från 1400-talet. Borgen har utgjorts av bl a ett kärntorn med
omgivande vallgrav. Brändes, efter vissa källor, ner under 1600-talets strider mellan svenska
trupper och skånska friskyttar. Denna borg har legat strax bakom norra flygeln till den
nuvarande herrgården och några dammar samt en ruinkulle är de enda synliga resterna efter
denna ursprungliga borg. Nuvarande byggnad uppfördes 1740-41. Restaurerad i början av
1900-talet. Ägare: Ebba Gyllenstierna-Larsson. Inte tillgängligt för allmänheten.
Stjerneholm I en liten sjö ett par km väster om Skurup vid nuvarande gården Stjärneholm.
Ruin. Borg. Omnämnd på 1500-talet. År 1613 började man riva de mäktiga gråstensmurarna
till den borg som en gång i tiden ingått som en viktig länk i Skånes försvarskedja.
Stockamöllan Ett par km SO Billinge på vägen mot Eslöv. Herrgård, omnämnd 1201 i
ärkebiskop Absalons testamente till kanikerorden (munkorden). Nuvarande byggnad uppförd
1869. Engelsk villastil. Ombyggd 1906. Försedd med flyglar 1917. Ägare: Vivian och Curt
Bökefors. Restaurangrörelse.
Stora Herrestad Strax intill Stora Herrestads kyrka. Herrgård. Omnämnd i medeltida
källor. Närheten till kyrkan i Stora Herrestad kan tyda på ett historiskt samband med denna.
Nuvarande byggnad uppförd i slutet av 1700-talet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Stora Markie Ca 2 km V Anderslöv. Herrgård. Omnämnd 1351. Nuvarande byggnad 1926.
Ägare: Erik H Stiernblad. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ströö - Strögård Intill Norra Strö kyrka ca 10 km NV Kristianstad. Herrgård omnämnd på
1500-talet. Flyglarna uppförda 1783-84. Ägare: domkapitlet i Lund och William Hamilton.
Viss uthyrning av gästrum förekommer, såväl endags som veckovis. Modernt jordbruk. Ca
510 ha. Även varmblodsstuteri.
Suellska gården, eller "Lugnet" Norra Parkgatan i Malmö. Uppförd 1806-07. År 1897
uppfördes en Folkets Park på området. (För övrigt Sveriges första). Då hade trädgården hunnit
bli högt uppvuxen och lummig.
14
Svabesholm Ca 5 km SO Kivik. Kungsgård. Grundlagd under 1600-talet.
Ryttmästarboställe. En huvudbyggnad, som ersatte en tidigare korvirkeslänga uppfördes 1765.
Byggnaden revs 1828 och ersattes med den nuvarande huvudbyggnaden. Inte tillgängligt för
allmänheten.
Svaneholm Vid E 65 utanför Skurup. Slott/borg. Uppfördes under mitten av 1400-talet.
Nuvarande byggnad 1530-48. Andelsförening. Museum och restaurang. Inträdesavgift.
Svenstorp Ca 7 km N Lund. Slott. Omnämnt ca 1400. Nuvarande byggnad 1596-99.
Slottsparken öppen året runt. Privatbostad.
Säbyholm Strax norr om Landskrona. Herrgård. Omnämnd 1658. Nuvarande
huvudbyggnad uppförd av Bror Cederström - Svenska sockerfabriks AB. Ägare: Staten och
Svalöf Weibull AB. Inte tillgängligt för allmänheten.
Södra Björstorp - Björstrup Ca 2 km söder om Brösarpskorsningen på väg 19. Herrgård bondgård (gammalt säteri) omnämnd från 1300-talet. Nuvarande byggnad uppförd 1771-75.
Ägare: familjen Sjöholm. Visning för grupper enligt överenskommelse.
Södra Lindved Ca 500 m norr om Lindholmens ruinkulle, vid Börringesjön.
Huvudbyggnaden från 1863. Enkelt envåningshus. Privatbostad.
Södra Ugglarp Omedelbart norr om vägen Björnstorp - Veberöd vid avtagsvägen mot
Romeleklint. Herrgård. Liten sätesgård vars största sevärdhet ligger i en skeppssättning från
yngre järnålder i omedelbar anslutning till gården. En av Skånes största skeppsättningar, nära
40 m lång med 39 i oval krets resta stenar.
Sörbytorp Ca 5 km NO Vinslöv. Herrgård. Omnämnd i början av 1500-talet. Nuvarande
byggnad från 1870-talet. Godset kallades tidigare Torp. Inte tillgängligt för allmänheten.
Sövdeborg Ca 5 km S Sjöbo vid Sövdeborgssjön. Slott. Omnämnt på 1100-talet. 1580
endast en ruin. Nuvarande huvudbyggnad 1580-97. Senaste ombyggnaden 1840-44. Ägare
Siv och Erik Stiernswärd. Öppet för grupper efter överenskommelse. Parken öppen.
Tomarp N om Kvidinge. Herrgård/kungsgård. Omnämnd 1258. Militärboställe, slutet av
1600-talet - 1700-talet. Fick nuvarande utseende på 1860-talet. Ägs av staten. Specialvisning
av borgen och utställningar arrangeras.
Tomarp N om Kvidinge. Herrgård/kungsgård. Omnämnd 1258. Militärboställe, slutet av
1600-talet - 1700-talet. Fick nuvarande utseende på 1860-talet. Ägs av staten. Specialvisning
av borgen och utställningar arrangeras.
Toppeladugård - Thoppeladegård Någon km väster om Genarp. Herrgård. Uppförd
1725. Nuvarande huvudbyggnad ombyggd 1918. Före 1720 en utgård under Häckeberga.
Parken anlagd av Christina Piper. Ägare: En stiftelse underställd Kulturen i Lund. Någon km
väster om Genarp.
Torsebro Omedelbart väster om Torsebro by N om Kristianstad. Bruksherrgård, uppförd
under 1680-talet i norra delen av Torsebro krutbruk, vilket grundades 1684.
15
Torsjö Mellan Skurup och Skivarp. Herrgård. Omnämnd 1400. Nuvarande byggnad
uppförd 1832. Ägare: Olof och Kerstin Alwéns barn. Inte tillgängligt för allmänheten. Endast
en ruin återstår av det ursprungliga 1400-talsslottet och denna kan beses i den nuvarande
slottsparken.
Torup I bokskogen utanför Bara ca 15 km SO Malmö. Borg. Uppförd på 1540talet.Ombyggd 1602-30. Gamla Torup 1398-1414. Ägare: Malmö kommun. Öppen dagligen
året runt till kl 19.00. Visning av slottet mot avgift.
Tosterup I SÖ Skåne, Tosterups by. Slott. Uppfört på 1300-talet. Tornet i slottet fungerade
som koleldad fyr innan Sandhammarens fyr byggdes. Huvudbyggnaden från ca 1500. Slottet
senast ombyggt på 1830-talet. 1100-talskyrka med medeltida målningar. Ägare: Jörgen
Ehrensvärd. Inte tillgängligt för allmänheten
Trelleborgen I västra Trelleborg. Ruin. Ringborg. Uppförd under slutet av 900-talet när
Harald Blåtand enade det danska riket. Borgtypen förekommer på flera olika ställen i
Danmark. I Skåne har man hittills funnit Trelleborgen samt rester av ytterligare en ringborg,
vid Borgeby slott (vid Löddeköpinge).En ringborg var omgiven av cirkulär jordvall, som var
klädd med plankväggar av grovt ekvirke och borgområdet med byggnader mäter i vissa fall
över 100 m i diameter. Funktionen är ännu inte klarlagd. Kanske har borgen använts som s k
tvingborgar vid skatteuppkrävning eller kanske som militärt träningsläger inför en kommande
invasion av England. Förutom borgen i Trelleborg kan rekommenderas ett besök vid
Trelleborgen på Sjaelland utanför Slagelse, 9 mil från Köpenhamn.
Trolleberg - Werpinge gård Vid Värpinge strax väster om Lund. Herrgård. Omnämnd
1123. Förste dokumenterade ägare: Stormannen Guthserk som 1123 skänkte en gård med
mölla i Värpinge till domkapitlet i Lund. Nuvarande byggnad uppförd 1768 och 1779.
Högkvarter för ätten Trolle-Wachtmeister efter 1768. Ombyggd 1957-61. Ägare: släkten
Wachtmeister. Inte tillgängligt för allmänheten.
Trolleholm Ca 13 km S Röstånga. Slott. Omnämnd 1424. Senaste ombyggnad 1889.
Ägare: Carl Trolle-Bonde. Begränsat tillträde till parken dagligen. I övrigt inget tillträde för
allmänheten.
Trolle-Ljungby 16 km Ö Kristianstad. Slott. Uppfört på 1300-talet. Senaste ombyggnad
1787. Kyrkan från 1100-talet. Ägare: Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. Visst tillträde till
parken och till borggården.
Trollenäs Ca 2 km NV Eslöv 6 km Ö Marieholm. Slott. Omnämnt på 1300-talet.
Nuvarande byggnad 1500-talets mitt. Senaste ombyggnaden 1891-93. Saxån. Privatbostad.
Kyrka från 1100-talet. Fritt tillträde till parken. Visning av slottet endast för bokade grupper
(20 personer).
Tulesbo-Tulsted Ca 3 km N Övedskloster. Herrgård, omnämnd 1536. Nuvarande byggnad
uppförd 1780. Ägare: Hans Ra mel. Inte tillgängligt för allmänheten (vårdhem).
Tunbyholm Halvvägs mellan Smedstorp och S:t Olof. Slott. Uppfört 1634-39. Senaste
ombyggnaden 1835-37. Ägare Peter Akrell. Inte tillgängligt för allmänheten.
16
Turestorpsö Ca 500 m SO om holmen i Havgårdssjön vid Havgårds herrgård, ca 6 km N
Anderslöv. Ruin. Borg. Förste dokumenterade ägare, väpnare Jakob Pedersön, 1333. Går i
dag även under benämningen "Havgårds slottsruin".
Ugerup Ca 12 km S Kristianstad. Herrgård. Omnämnd på 1300-talet. Nuvarande byggnad
från 1709. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ulriksdal Strax norr om Kristianstad. Herrgård. Uppförd i början av 1800-talet. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Ulriksfält Ca 4 km Ö Vejbystrand. Herrgård. Uppförd 1878. Ägare: Henrik Normann. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Uraniborg Mitt på ön Hven. Ruin. Slott. Uppfört 1576-81 av Tycho Brahe. Efter hans död
skövlades anläggningen helt och under mitten av 1600-talet fanns inte ett enda synligt spår
efter den berömde astronomens praktfulla byggnad. Planer på en rekonstruktion finns.
Uranienborg Mitt på Hven. Kungsgård. Nämnd på 1230-talet i kung Valdemars Jordebog.
Senare med stort fristående försvarstorn. 60 000 stenar från Brahes slott till kungsgården
(Christian IV:s älskarinnans boning) i början på 1600-talet. Gården förföll helt efter det att
den blivit svensk 1658. Vid sekelskiftet 1899/1900 uppfördes en ny huvudbyggnad i villastil.
Vallen Ett par km bort NV om Tosterups slott ligger Vallen, en ruin med resterna av en
borganläggning som tros ha varit föregångare till Tosterup.
Vankiva Strax söder om Bjärnum. Herrgård, som under Skånes danska tid upplevde sin
storhetsperiod och beboddes av släkterna Ulfeldt och Bielke. Bebyggelsen är numera ganska
anspråklös. Herrgården har gett namn åt Vankivaån som flyter förbi gården. Privatbostad.
Vannaröd Ca 10 km S Finjasjön. Slott, omnämnt/uppfört 1890-91. Öppet efter
överenskommelse. Stor slottspark tillgänglig för allmänheten.
Vanstadtorp Ca 8 km Ö Sjöbo. Herrgård, omnämnd 1332. Nuvarande byggnad uppförd
1819. Till- och ombyggnad 1872. Inte tillgängligt för allmänheten.
Vegeholm - Wegegård Ca 5 km SV Ängelholm. Slott, ursprungligen uppfört som borg av
riddaren, riksrådet och marsken Tyge Krabbe, 1530. Sitt nuvarande utseende genom en
renovering utförd omkring 1901. På en holme vid uppfarten till slottet ligger ett par flyglar
och stallängor från 1700-talet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Vittsjöborg Vid västra stranden av Vittsjön. Ruin. Borg, uppförd ca 1332 då kung Magnus
Eriksson "annekterade" Skåne för en kort period. Anläggningen uppfördes på en högre kulle
som var förbunden med en lägre. Borgherrens kvarter har funnits på den lägre kullen och på
den högre har man haft smedjor väl skyddade av dubbla pallisader. Ett område utanför
kullarna skyddades av en förborgsvall och runt kullarna löpte en vallgrav. Enligt diverse
myntfynd och andra lösfynd har konstaterats att Vittsjöborg brändes omkring 1360, samma år
som kung Valdemar Atterdag återförde Skåne i den danska gemenskapen. Borgen har således
haft en extrem kort levnadstid.
17
Vollsjö gård - Valsöe Vid Vollsjö by. Herrgård, omnämnd från 1300-talet. Nuvarande
byggnad:1783. Ombyggd i början av 1900-talet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Västerstads gård Vid Västerstad S om Hörby. Herrgård, omnämnd på 1600-talet.Efter
1752 ägde Malte Ramel, även kallad "Rige Ramel", gården. Denne fick erbjudande om en
kammarherretitel av den svenska kungen Fredrik I, men tackade nej med orden: "Jag betackar
mig, jag vill helst vara herre blott i min egen kammare". Nästa ägare blev Hans Ramel och
denna byggde om och förbättrade Västerstads gård betydligt. År 1771 enligt en skylt.
Wanås 3 km V Knislinge, längs vägen Knislinge - Hässleholm. Slott. Medeltidsborgen
brändes av svenskarna under Erik XIV:s danska krig och ett slott uppfördes på samma plats
1566. Wanås skrevs 1440 Watnaas, vilket betyder åsen vid vattnet. Nuvarande slott uppfört
succesivt från 1566, på 1700-talet, i början av 1800-talet samt 1904. Parken från omkring
1800. Ägare: Carl-Axel Wachtmeister. Wanås är idag internationellt bekant genom
konstutställningar i parken, vilken är anlagd i engelsk stil och öppen hela året. Guidning efter
överenskommelse.
Widtsköfle Ca 4 km NO Degeberga. Borg. Omnämnd i början av 1300-talet. Skånes största
borg, uppförd 1553-77. Ägare: AB Widtsköfle, Carl Georg Stjärnswärd. Inte tillgängligt för
allmänheten. Slottsparken öppen hela året.
Wrams Gunnarstorp S om Åstorp. Slott. Anlagd av ärkebiskopen i Lund på 1400-talet.
Nytt slott uppfört 1633-44 av riksamiralen Jörgen Vind. Restaurerat 1854. Ägare: Rudolf
Tornérhjelm. Privatbostad. Parken öppen. 4 m höga buxbomshäckar från 1600-talet och en
avenbok från 1737.
Wrangelsberg I Araslöv, ett par km N Kristianstad. Herrgård. Huvudbyggnaden uppförd
1797. Italiensk villastil. Inte tillgängligt för allmänheten.
Wrangelsdal Vid Färlöv N om Kristianstad. Herrgård. Uppförd i början av 1800-talet.
Ägare: Greger Palmstierna. Inte tillgängligt för allmänheten.
Ågerup Ca 3 km SV Blentarp. Herrgård. Uppförd under slutet av 1600-talet. Karolinsk stil.
Inte tillgängligt för allmänheten.
Åhus
talet.
I Åhus vid Helgeås mynning. Ruin. Borg. Uppförd av ärkebiskop Eskil under 1100-
Årup Ca 1 km S Bromölla. Herrgård. Uppförd 1618. Nuvarande byggnad uppförd 1884.
Engelsk villastil. Vid uppfarten till villan ligger två flygelbyggnader från 1700-talet som
ingått i en äldre gårdsanläggning. Till Årup hör den s k Koalitionsallén genom vilken Gustav
IV Adolf promenerade tillsammans med den engelske ministern när beslutet om att Sverige
skulle förklara krig mot Napoleon togs. Ägare: Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Inte
tillgängligt för allmänheten.
Öja Strax N om Ystad. Slott. Uppfört 1848/49. Ägare: Gösta och Philip Liedberg samt
Jeanette Ingvar. Slottet i dag helt förfallet. Inte tillgängligt för allmänheten.
Örenäs Vid Glumslöv några km N Landskrona. Slott. Uppfört 1914/18. I slottskällaren finns
vinkällare och väggmålningar utförda av estniska flyktingar under andra världskriget. Under
18
nazismens storhetstid på 1930-talet lär tyska intressenter skickats till Örenäs för att sondera
terrängen med tanke på att man i slottet skulle kunna inhysa en tilltänkt gauleiter över Skåne om den tiden skulle komma. Det gjorde den som bekant inte! Ägare: LO. Restaurang och
hotell. Konferensverksamhet. Öppet året runt.
Örkelljunga - Öthkenliyng Vid kyrkan i Örkelljunga. Ruin. Benämndes under medeltiden
kungligt slott och förstördes 1316 av Eskild Krage, hövitsman i Halland.
Örtofta Vägen från Kävlinge mot Gårdstånga, avtagsväg åt höger vid Örtofta by.
Borg/herrgård. Omnämnd på 1300-talet. Under slutet av 1400-talet uppfördes ett stenhus som
ännu står kvar. Ändrades 1728 och utvidgades och ändrades 1857-61. Kyrkan från 1862. Nära
kyrkan finns en försvarsskans från skånska kriget 1675-79 samt en vacker stenvalvsbro i tre
spann över Bråån, byggd 1776. Parken öppen. Slottet privatbostad.
Örup Ca 3 km S om Tomelilla. Borg. Ägdes under 1400-talet av ätten Qvitsow och
övergick 1493 till Oluf Holgersen Ulfstand. Örup av i dag har vissa delar från 1545. Tornet
från 1859. Ägare: Cecilia Swart. Inte tillgängligt för allmänheten.
Össjö Ca 12 km Ö Ängelholm. Herrgård, med anor från 1500-talet. Nuvarande
huvudbyggnad uppförd 1814/15. Flyglarna, 1770 och 1776. Sadeltak. Ägare: Hugo Berch.
Tillhörde ursprungligen Vegeholms gods, men blev under 1600-talet självständig herrgård.
Huvudbyggnaden brann ner i början på 1800-talet och återuppbyggdes 1814. Takens
vindflöjlar är kopior av de ursprungliga och bär texten "Så vrider sig lyckan som vinden." Inte
tillgängligt för allmänheten.
Östra Ingelstad Ca 4 km S Smedstorp. Kungsgård, som enligt traditionen fått namnet efter
kung Ingel vilken omkring 600 haft gården som säte. 1750 fanns blott ruiner kvar av den
ursprungliga anläggningen. Ett enkelt tvåvåningshus byggdes 1818. Inte tillgängligt för
allmänheten. Av det sägenomspunna gamla Ingelstad finns nu inte en sten kvar.
Övedskloster Vid Vombsjön, 30 km Ö Lund, 30 km N Ystad. Slott. Kloster på 1150-talet.
Premonstratenskloster. Nuvarande byggnad 1759-76. Ägare: Hans Ramel. Privatbostad.
Parken och slottsgården öppen sommartid.
Övraby borg 4 km S Tomelilla. Herrgård, uppförd på 1750-talet. Nuvarande
huvudbyggnad uppförd 1809. Ombyggd 1909. Ägare: Wilhelm von Platen. Inte tillgängligt
för allmänheten.
Övragård Ca 2 km N Ängelholm, vid Kägleån. Herrgård. Omnämnd från 1630-talet.
Tvåvånings tegelbyggnad uppförd 1846. Förste dokumenterade ägare; Gabriel Kruse, danskt
riksråd ca 1630. Ägare: Carl Herman och Lars Westrup. Inte tillgängligt för allmänheten.
Sveriges första fabrik för lantbruksredskap, numera magasin, finns på gården.
Några synpunkter på ovanstående: I dag beundras kinesiska muren och Egyptens pyramider
av turister från hela världen. Även borgar, slott och herrgårdar är imponerande byggnadsverk
och beundras likaså. Vi får dock aldrig glömma att alla är uppförda på bekostnad av otaliga
19
människoliv. Det var krigsfångar, slavar även som ex i Skånes fall dagsverksskyldiga torpare
och bönder som tvingades utföra arbetet. Godsherren ägde sina dagsverksskyldiga, som var
livegna och svarade för godsets jordbruk.
Jan Myrdal berättar om en ung flicka i en by i Indien, som våldtogs av en man, som var fogde
på ett gods i trakten. Flickan tog därefter av förtvivlan sitt liv. Myrdal skriver att Indiens
flickor ur underklassen blev våldtagna så snart de blivit könsmogna. Man kan fundera över
hur situationen var på godsen i Skåne med tanke på vad som står om Bäckaskog i "Stora
boken om skånska slott och herrgårdar". Bäckaskog var ett kungligt gods fram till år 1900.
Karl XV vistades mycket där och "spred ymnigt sin kungliga säd bland många av traktens
pigor." Det nämns ofta i hembygdslitteraturen rörande denna del av Skåne, att "kungen var
mycket omtyckt i trakten". Sett i backspegeln kan det tyckas märkligt att godsägare, om de så
var storbönder, adelsmän eller kungar, förr kunde ta sig vilka friheter som helst mot den
"simpla befolkningen" på sina gods. Faktum är, att när det gällde pigorna så betraktades dessa
generellt sett mer eller mindre som en "hjortpark" á la Ludvig XV, där jakt var tillåten, inte
bara för ägaren till godset och hans inspektor utan även för på godset anställd "herrekarl" dock med förbehållet att den högst kommenderande ägde företräde vid tagande av all
oskulder!
Gunnar Olsson