Högre seminariet i filosofi VT 2016

Högreseminarietifilosofi
Vid det högre seminariet, som i regel träffas på fredagar, presenterar
lärare och doktorander sin forskning, och vi gästas även kontinuerligt
av inbjudna forskare. Eventuella textunderlag distribueras ofta via epost, och den som är intresserad av att delta bör därför kontakta Hans
Ruin, som ansvarar för utskicken och leder seminariet
Våren2016
När inte annan local anges: PC249
22.1 14-16, PA 237 Gästföreläsning. Prof. Omri Boehm (New School, NY):“Enlightenment, Prophecy,
Genius: Kant’s Critique of Judgment, Maimonides’ Guidefor the Perplexed, and Spinoza’s Theological
Political Treatise”.
29.1 10-13, Hegel, Schelling, den tyska idealismen och dramats filosofi. Seminariumom sista kapitlet i
Hegels Estetikföreläsningar samt av Schellings Konstens filosofiom tragedian. Inledningar av Sven Olov
Wallenstein och Marcia Sá CavalcanteSchuback. Underlag utsänds senare.
29.1 14-16 PA 237 Cecilia Sjöholm presenterar sin nya bok Doing Aesthetics with Hannah Arendt: How
to See Things (Columbia, 2015): "Hannah Arendt och konstverkets beständighet" (Detta är första
sammankomsten inom en ny serie Feministisk filosofi, som samordnas av Ulrika Björk vid filosofiämnet
och Lisa Käll, genusvetenskap, SU).
5.2 13-17 Minisymposium om Adorno negativ dialektik. Mer information och underlag kommer senare.
Ansvarig: Sven Olov Wallenstein.
10.2 MC518, 13-16 Minisymposium on Speculative realism, with Prof. Dan Zahavi (Copenhagen): "The
end of what? Phenomenology vs.speculativerealism"; Sara Heinämaa (Jyväskylä),
“The beginning of infinity? Phenomenology vs. newmaterialism”, Hans Ruin, “Turning matters around”
19.2 13-16, Final seminar on Ramona Rat, Dissertation on Levinas. Reader: Susanna Lindberg.
26.2 10-12 Slutseminarium: Krystof Kasprzak: Läsare: Fredrik Svenaeus.
11.3 TBA
18.3 TBA
8.4 10-12 Presentation av avhandlingskapitel, Johan Sehlberg.
15.4 14-16 MC518, Gästföreläsning. Prof. Michael Azar (Göteborg). Titel: meddelas senare
(samarrangemang med idéhistoria).
25.4 15-17, PC249 Dalia Nassar (Sydney University), 15-17 PC249 (Glasburen): "The Relevance of
Schelling's Critique of Rationalism" (Nassar besöker Sverige i samband med konferensen Aesthetic
Heteronomy, vid SH 22-23.4, se särskilt utskick)
29.4 Guest lecture: Sean Kirkland (De Paul Univ, Chicago) Titel: Staging Temporality in Aristotle's
Poetics" (Deltagare rekommenderas att läsa om Poetiken i förväg)
13.5 10-12 MC235 Guest Research Seminar with Jordan Glass (Fordham Univ) on Levinas (more
information to follow)
13.5 14-16 MA755 Lena Halldénius (Lund) föreläser utifrån sin nya bok Mary Wollstonecraft and
Feminist Republicanism (2015) (Feministisk filosofiskaseminariet)
27.5 14-16 MA755 Avslutning: Föreläsning med efterföljande mottagning: Marcia SáCavalcante
Schuback (titel meddelas senare)
För frågor och kontakt angående högre seminariet: [email protected]
GruppensomläserPlatonssamladedialogerträffasvidtretillfällen
(tiden alltid kl 10-12)
2.1 (Lysis), 26.2 (Euthydemos)
18.3 (Protagoras), 29.4(Gorgias)
27.5 (Menon). För mer information: kontakta [email protected]
Seminarietifeministiskfilosofiträffasvidtvåtillfällen
(lokal: Genus seminarierum, Södra Huset D4120, Stockholms universitet):
11/3 kl. 14-16, Lisa Folkmarson Käll: "Feministisk fenomenologi som performativ fenomenologi"
8/4 kl. 14-16, Anna Petronella Foultier: Titel meddelas. För mer information:
kontakta ulrika.bjö[email protected]