Välkommen på dansdag lördag 26 april i Majornas

Välkommen på dansdag lördag 26 april i Majornas missionskyrka! Det är Psalto -­‐ tidigare KDGS -­‐ som ordnar denna dansdag, där du får testa att dansa din tro, och till Guds ära, för första gången, eller bygga på med nya steg! Dagens tema är "Dansare -­‐ kallad till bön, konst och handling!" Danspassen vänder sig till alla oavsett ålder och tidigare danserfarenhet. Dansdagen fortsätter, för den som vill, med att vi dansar på söndagens gudstjänst i Majornas missionskyrka, kl. 11.00. Program: 9:30 Drop in-­‐fika och inskrivning 10:00 Andakt i kyrksalens lilla kapell (en trappa upp) 10:20 Danspass ett : Kitty (med frukt och juice-­‐paus) 12:30 Lunch 14:00 Danspass två : Lena 16:00 Fika 16:30 Avslutning, bön 17:00 Slut Kitty Andersson, 26 år, kommer från Horred. Hon har gått Yrkesdanslinjen på Balettakademien i Göteborg och har alltid älskat att dansa. Balett, jazz, modernt och stepp stod då på schemat. Hon hann dansa i "Jul-­‐trad-­‐i-­‐ton" på Göteborgsoperan innan hon var med om en olycka. Hon har haft dansseminarier för konfirmander och UngdomsOas Sommarläger 2013. ”Att få dansa inför Herren och Ära Honom med den gåvan jag har fått är fantas-­‐
tiskt. Jag vill lära mig att förvalta den på bästa sätt! Att dansa med en ärlighet från mitt hjärta och då ge Helig Ande frihet är en sann lovsång och bön från mig -­‐ ett kärleksbrev mellan mig och Pappa Gud. Jesus gör det möjligt för mig att lära känna mitt riktiga jag.” I Kittys danspass lär vi oss danser i modern stil koreograferade av Kitty. Lena Lagerqvist har lång erfarenhet av dansframträdanden och dansundervisning i kyrkliga sammanhang. Hon undervisar i dans på Halmstads Kulturskola. Lena var initiativtagare till bildandet av "Kristna Dansgemenskapen i Sverige”. Lena har även nyligen gett ut 3:e upplagan av boken ”Dansa till Guds ära” (som finns till försäljning under dagen). Lena tycker att vår tillbedjan till Gud blir fördjupad när vi låter kroppen vara med. Hon vill att workshopsdeltagarna ska få upptäcka glädjen i att dansa, röra sig och finnas till! I danspasset kommer vi bland annat att prova på HjärnDans, en träning för kropp och hjärna som baseras på åtta rörelsemönster som spädbarn gör naturligt. Rörelserna stimulerar och organiserar hjärnan. Vi kommer även att dansa med Teknoflaggor, som är en speciell typ av flagga utan pinne.
Anmälan senast 12 april till [email protected] Uppge: namn, adress, mail, telnr och eventuell allergi Kostnad 200 kr för medlemmar, 230 kr för icke-­‐medlemmar -­‐ betalning på plats. Mat och fika ingår. Dansare - kallad till bön, konst och handling! OBS vi kan tyvärr inte ta emot mer än cirka 30 deltagare, så anmäl dig fort! Frågor? Kontakta Jenny 0736-­‐551018 Vägbeskrivning: Majornas missionskyrka ligger vid Chapmans torg, Göteborg. Spårvagn 3 eller 9 till hållplats Chapmans torg. PSALTO Kristna Dansgemenskapen i Sverige: PSALTO är en allkristen, ideell förening som är understödd av gåvor och medlemsavgifter. Sammanfattning av PSALTO’s syften: Att ära Gud genom dans. Att bidra till gemenskap och enhet nationellt och internationellt. Att finnas till som en resurs för att främja dans/rörelse som ett uttryck för det kristna tron. Teologiska grunder: Föreningen, som en del av kyrkan/Kristi kropp, tror på en enda Gud (Fader, Son och Helig Ande) samt bekänner sig till de Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna, och grundar sin tro och lära på Bibeln som Guds ord. Medlemsskapet är öppet för alla som bejakar trossatserna och som vill stödja användandet av dans och rörelse som ett uttyck för kristen tro. PSALTO är medlem i ICDF -­‐ International Christian Dance Fellowship. www.kdgs.org www.icdf.com Dagen arrangeras i samarbete mellan Psalto, Majornas missionskyrka och Studieförbundet Bilda. Dansdag 26 april 2014 Majornas missionskyrka, Göteborg PSALTO - Kristna Dansgemenskapen i Sverige Bild: Altartavlan i Majornas missionskyrka