Om skogsfåglar (fälthöns, skogshöns, snäppor)

advertisement
Om skogsfåglar (fälthöns, skogshöns, snäppor)
Skogsfåglar lever i skogen eller dess närhet, till skillnad från sjöfågel och tamfågel.
Ingetdera av dessa är biologiska begrepp, utan allmängiltiga benämningar. Ur
matsynpunkt är fyra familjer av intresse:
Fälthöns med ca 180 arter spridda över hela världen. De minsta är vaktlar (ca 1,5 dm
långa), de största är påfåglar (upp till 1,2 m långa). Hit räknas även rapphöns och
fasaner. Fälthöns har vanligen kraftig kropp, korta ben och rundade vingar. De är
duktiga springare som försöker springa ifrån en fara.
Skogshöns med 17 arter i Europa, norra Asien och Nordamerika. De är medelstora
fåglar (3–9 dm långa), som inte flyttar, utan klarar vintern väl. Hit räknas bl.a. järpe, ripor,
orre och tjäder.
Snäppor med 80-talet arter, främst på norra halvklotet. De är 1–7 dm långa, häckande i
våt- och gräsmarker. Hit räknas bl.a. beckasiner och morkulla.
Duvor med ca 300 arter, bl.a. ringduva och
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards