Om skogsfåglar (fälthöns, skogshöns, snäppor)

Om skogsfåglar (fälthöns, skogshöns, snäppor)
Skogsfåglar lever i skogen eller dess närhet, till skillnad från sjöfågel och tamfågel.
Ingetdera av dessa är biologiska begrepp, utan allmängiltiga benämningar. Ur
matsynpunkt är fyra familjer av intresse:
Fälthöns med ca 180 arter spridda över hela världen. De minsta är vaktlar (ca 1,5 dm
långa), de största är påfåglar (upp till 1,2 m långa). Hit räknas även rapphöns och
fasaner. Fälthöns har vanligen kraftig kropp, korta ben och rundade vingar. De är
duktiga springare som försöker springa ifrån en fara.
Skogshöns med 17 arter i Europa, norra Asien och Nordamerika. De är medelstora
fåglar (3–9 dm långa), som inte flyttar, utan klarar vintern väl. Hit räknas bl.a. järpe, ripor,
orre och tjäder.
Snäppor med 80-talet arter, främst på norra halvklotet. De är 1–7 dm långa, häckande i
våt- och gräsmarker. Hit räknas bl.a. beckasiner och morkulla.
Duvor med ca 300 arter, bl.a. ringduva och