Hudmott Kand 14-19. Hud klin. Samling kand rum ing 73 plan 5.

SCHEMA
2011-03-17
INFEKTION OCH HUD
Lokal: Infektion; Nya Cronbergsalen, ingång 36, plan 6 Malmö om inte annat angives
Lokal: HUD: Nya Cronbergsalen, ingång 36, plan 6 Malmö om inte annat angives
Vecka 14
ALLA
08.30-8.45
9.00-10.00
10.30-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30
Måndag 4/4
Upprop Inf/hud/reuma + avd kand Cronbergssalen ing 36 plan 6
Bakteriologi . Kristian Riesbäck
Introduktion Reuma. Bjarne Hansén
Antibiotikaresistens och verkningsmekanismer Inga Odenholt
Antibiotikas farmakokinetik/farmakodynamik Inga Odenholt
ALLA
08.30-10.00
10.30-12.00
13.30-15.00
Tisdag 5/4
Introduktion, status, psoriasis. Monica Hindsén. Hudkliniken ing 73 plan 5 stora konf rum
Lokalterapi och psoriasisbehandling. Monica Hindsén
Antibiotika 2. Inga Odenholt
ALLA
10.30-12.00
13.00-14.30
Onsdag 6/4
Exogena eksem. Monica Hindsén Cronbergssalen, Infektionskliniken
Hepatiter. Camilla Håkangård
ALLA
08.30-10.00
10.30-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30
Torsdag 7/4
Toxicodermier. Monica Hindsén Hudkliniken ing 73 plan 5 stora konf rum
Antibiotika 3. Inga Odenholt
Exantemsjukdomar. Camilla Håkangård
Acne, rosacea och perioral dermatit. Monica Hindsén Hudkliniken ing 73 plan 5 stora konf
rum
Fredag 8/4
Temadag
Vecka 15
ID
09.30-10.30
11.00-12.00
Måndag 11/4
13.00-14.30
Case 1
Storrond avd 2, kand 14-19
Storrond avd 3, kand 20-26
Sem med kurator hudkliniken. Alla. Stora konf rum Ing 73 plan 5
08.15-11.30
11.00-12.00
13.00-14.30
15.00-15.45
Tisdag 12/4
Hudmott Kand 14-19. Hud klin. Samling kand rum ing 73 plan 5.
Kandidatledd storrond. Förbereder:Kand från avd 2, 3 och 4. Kand 20-26
Seminarium:hud- och mjukdelsinfektioner. Förbereder: Kand 14-16
Patientredovisning kand 26
08.30-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
13.00-15.00
Onsdag 13/4
Case 2
Patientredovisning kand 25
Patientredovisning, kand 24
Besök på Bakteriologiska laboratoriet, ing 78 plan 2. (omklädda) Ingela Tjernberg
08.30-09.15
9.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.00-15.00
Torsdag 14/4
Patientredovisning kand 23
Patientredovisning kand 22
Patientredovisning kand 21
Patientredovisning kand 20
Bildövning. Loreto Ferrada Stora konf rum Ing 73 plan 5
Fredag 15/4
Temadag
Vecka 16
09.00-10.30
11.00-12.00
13.00-13.45
08.15-11.30
11.00-12.00
13.00-14.30
15-00-16.30
Måndag 18/4
Case 3
Storrond avd 2 Kand 20-26
Storrond avd 3 Kand 14-19
Patientredovisning kand 19
Tisdag 19/4
Hudmott Kand 20-26. Hud klin. Samling kand rum ing 73 plan 5.
Kandidatledd storrond. Förbereder: Kand från avd 2, 3 och 4. Kand 14-19
Bildövning. Monica Hindsén Biblioteket Ing 73 plan 5
Laser och kärlmissbildningar. Agneta Troilius. Hudkliniken Stora konf rum ing 73 plan 5
Tillsammans med T10
08.30-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
Onsdag 20/4
Seminarium : inhemska zoonoser. Förbereder: kand 17-19
Patientredovisning kand 18
Patientredovisning kand 17
09.00-10.30
11.00-11.45
13.00-15.00
Torsdag 21/4
Case 4
Patientredovisning, kand 16
Bildövning. Loreto Ferrada Stora konf rum Ing 73 plan 5
Fredag 22/4
Långfredagen
Vecka 17
Måndag 25/4
Annandag påsk
08.15-11.30
11.00-12.00
13.00-14.30
14.45-16.15
09.00-10.30
11.00-11.45
13.00-14.00
9.30-11.00
11.15-12.00
13.00-14.30
14.45-16.00
Tisdag 26/4
Hudmott Kand 14-19. Hud klin. Samling kand rum ing 73 plan 5.
Kandidatledd storrond. Förbereder: Kand från avd 2, 3 och 4. Kand 20-26
Mikrobiologisk remiss
Case 5
Onsdag 27/4
Seminarium: antibiotika. Förbereder: kand 20-23
Patientredovisning, kand 15
Storrond avd 2 Kand 14-19
Storrond avd 3 Kand 20-26
Torsdag 28/4
Case 6
Patientredovisning kand 14
Bildövning. Loreto Ferrada Stora konf rum Ing 73 plan 5
Ljusdermatoser. Monica Hindsén. Stora konf rum Ing 73 plan 5
Fredag 29/4
Temadag
Vecka 18
09.00-10.30
10.45-12.00
13.00-14.30
14.45-15.30
Måndag 2/5
Case 7 med från kl 9.45 Gunnel Henriksson
Mikrobiologisk provtagning. Kand 14-19
Endogena eksem. Cecilia Svedman. Stora konf rum Ing 73 plan 5
Eksemskola. Cecilia Svedman. Stora konf rum Ing 73 plan 5
14.15-15.30
Tisdag 3/5
Hudmott Kand 20-26
Kandidatledd storrond. Förbereder: Kand från avd 2, 3 och 4. Kand 14-19
Storrond avd 3, kand 20-26
Storrond avd 2, kand 14-19
Röntgen: Ingång 44, rum 2007 Birgitta Hillarp
9.00-10.00
10.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
Onsdag 4/5
Antibiotikadugga
Seminarium vaccinationer. Förbereder: Kand 24-26
Hudklinikens allergilab. Ing 75, plan 6. Kand 14-19
Hudklinikens allergilab. Ing 75, plan 6. Kand 20-26
9.00-10.15
10.30-11.30
13.00-14.30
Torsdag 5/5
Antibiotikasammanfattning
Avslutning case 7 med Gunnel Henriksson
Mikrobiologisk provtagning, Kand 20-26
08.15-11.30
11.00-12.00
13.00-14.00
Fredag 6/5
Temadag