WORD - Skrivansokan

advertisement
Testen 4, 210 00 Stockholm
[email protected] - 11 222 33 44
PETER TEST
Konsulthuset Framtiden
Tjänsten som Analytiker / Konsult
00/00/00
Klar för jobb, resursstark och ambitiös fil. kand. inom samhällsvetenskap.
Min utbildning, företagsintresset och de studierelevant jobb som jag haft, ger de bästa
förutsättningarna för att bidra i det utvecklingsarbete beskrivs i Konsulenthuset Framtidens
platsannons på Arbetsförmedlingen.
Jag kan erbjuda Konsulthuset Framtiden sådant som att utarbeta ingående analyser om de logiker som
är styrande i företag och organisationer, och identifiera komplexa administrativa problem, och
klargöra maktförhållanden och beslutsfattanden som utspelar sig i organisationer och i samhället.
Under min studietid har jag arbetat hos Bank International och genomfört ett projekt vars mål var att
få en bättre förståelse om företagskunder, och deras behov, i förhållande till deras verksamhet. Här
utarbetade och bearbetade jag 2500 frågeformulär som banken sedan fick tillbaka från de involverade.
Jag skapade en databas för att sammanställa den önskade statistiken. Resultatet har banken använt
för att justera olika förfaranden, samt deras kommunikation, med relevant kundsegment.
Som fil. kand. inom samhällsvetenskap, kompletterad med arbetslivserfarenhet, känner jag mig redo
till att självständigt utföra uppgifter för Konsulenthuset Framtiden och era kunder. Med mitt intresse
för näringslivet och samhället hämtar jag inspiration, och bidrar till utvecklingen, genom att delta i
företagsföreningar och socialt arbete. Jag är ihärdig och fokuserad. Jag har drivkraft och överblick i
utförandet av mitt arbete. Gillar att ha ett bra samarbete med alla.
Jag ser med glädje fram emot att fördjupa min ansökan och mitt CV vid en personlig intervju. Jag kan
börja med kort varsel.
Med vänliga hälsningar
Peter Test
Download