Metod i
samhällsvetenskap
Analysmodell: Letar kausala samband
Orsak
Företeelse
Åtgärd
Konsekvens
Samhällsvetenskapliga ämnen

Sociologi

Statsvetenskap

Nationalekonomi

Geografi (samhälls-)
Bör sexköp avkriminaliseras?

Hur ska/kan man forska för att komma fram till resultat som kan hjälpa till
vid beslutsfattandet? Vilka frågor ska/kan man ställa?

Fundera utifrån de olika samhällsvetenskapliga ämnena och ge olika exempel.
Redskap

Fakta: påståenden om verkligheten

Begrepp: ord som har fått innehåll för att användas i vetenskapliga sammanhang
o
Definition
o
Generalisering av verkligheten
o
Begrepp som hänger ihop med mänskliga rättigheter?

Värderingar: omdöme, uppfattning, subjetivt

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-rosling-laxar-upp-dansk-programledare-i-tv

http://www.dn.se/nyheter/varlden/systrar-domda-till-valdtakt-for-broderns-brott/

https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/indien-systrar-domda-till-valdtakt-2538/

http://www.svd.se/meddela-kim-jong-un-att-vi-har-fatt-nog
Asyl, diskriminering, ras, egendom, stat, kränkt, tortyr, demokrati, diktatur
forts. Redskap

Modeller – hjälpmedel för att förstå


Phillipskurvan, analysmodellen, ekonomiska kretsloppet, lagstiftning i Sverige, hur
länder förhåller sig till varandra, demografi, behovstrappan
Teorier – antaganden, välunderbyggda, förklarar (så här blir det om vi gör så
här… - framtid)

Internationella relationsteorier

Förhandlingsteorier

Människans behov
Positivism

Vi kan inte tänka fram forskning och teorier…

Samhällsvetenskap

Experiment och undersökningar på samhället

Observera och dra slutsatser - empiri
Naturvetenskap
Strukturalism

Risk att positivismen missar i förståelse

Till exempel:

Undersökning visar att kvinnor som bär slöja vill bära slöja…

…men varför vill de bära slöja?

Vid en gruppintervjuundersökning får man fram att tjejer är mer utsatta för
mobbning än killar. Tjejerna menar själva att de ”snackar mer skit” om varandra

…men stämmer det att killar inte är så utsatta för mobbning? Vad måste man
kanske mer veta?
Hermeneutik

Forskaren är en del av resultatet

Hen kan aldrig vara objektiv
Hur tar man reda på hur det är/blir i
samhället?


Induktion

Teorier ska grundas på erfarenheter

Observationer

Sann till motsatsen har bevisats
mönster, modell, teori
Deduktion

Man måste veta vad man letar efter

Hypotes – påståenden om verkligheten

Grund i rationellt tänkande

Jmf: Varför söker elever inte till Osbeck eller Vår hypotes är att många ungdomar är
trötta på Laholm och vill till något nytt och större.
Karl Popper - falsifierbarhetsmetoden

En teori är ”sann tills vidare”.

Två krav:


Bra vetenskap ska vara så precis som möjligt.

Elevernas resultat i svenska nationella provet för åk 5 kommer att förbättras mellan åren
2011-2015.

Elevernas resultat i svenska kommer att förbättras.
Bra vetenskap ska vara falsifierbar dvs gå att motbevisa.

Det finns ett samband mellan ålder och glassätande; ju yngre desto mer glass.

I framtiden kommer Laholm att slås ihop med Halmstad
s. 451
Förklara med egna ord uppg.
1, 3 och 5-15
Litet landarbete

MR i ett land ur ett perspektiv

Syfte + frågeställning

Metod (använd begrepp vi gått igenom)

Resultat

Avslutande diskussion

Minst två källor

Källhänvisningar enligt riktlinjerna

2 sidor
Länder

Albanien

Brasilien

Bangladesh

Thailand

Indonesien

Turkiet

Filippinerna

Vietnam

Zimbabwe

Etiopien

Guatemala

Ryssland