Labb vilka ämnen innehåller kol?
De flesta ämnen som vi känner till innehåller kolföreningar. När kol förbränner
blir färgen svart(förkolnar). Vid en fullgod förbränning bildas koldioxid och
vatten. Men oftast är syretillförseln otillräcklig och det bildas rök(oförbrända
gaser).
Uppdrag: Ni ska testa olika slags ämnen om de innehåller kol eller ej.
Material: Se material som jag har lagt fram, brännare
Säkerhet: Följ mina anvisningar!
Hypotes/utförande: Hur ska ni gå tillväga?
Tips!
Gör en tabell
Ämne/material
Slutsats:
Felkällor:?
hypotes
resultat