Hypotes: Jag tror inte att någon i min klass får samma kombination av egenskaper som mig.
Vi alla kommer från olika ställen och bakgrunder. Framför allt har alla olika genkombinationer. Det betyder att ingen kan vara exakt likadan som någon annan.
Resultat:
NAMN: A
James
Lina
x
André
Daniel
Claudia
x
Oskar K
Vilma
Nicole
Junior
Alex
x
x
B
C D E F G
x
x
x x
x
x x x x
x
x
x
x
x x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
H I
x
x
J
x
x x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
Här visas mina resultat i en tabell. Kryssen står för de egenskaper som min klasskamrat fått
gemensamt med mig själv. Ju fler kryss kamraten har, desto fler egenskaper har hen
gemensamt med mig. Ingen fick exakt likadana resultat som jag. Det maximala är 7/10.
Slutsats:
Jag hade skrivit rätt i min hypotes. Ingens resultat blev exakt likadana som mina. Detta är
helt logiskt eftersom att i denna undersökning var vi bara fjorton människor. När jag räknar
ihop sannolikheten för att få samma resultat för någon annan, så kan man se att det finns 4603
olika kombinationer sammanlagt. Det betyder att det skulle krävas minst 4604 människor för
att garantera att någon fick samma resultat som jag.
Men även ifall någon hade fått samma resultat som jag, så är det i princip 100% säkert att
ingen ser exakt likadan ut som jag. Detta beror inte på hur många människor som deltar i
undersökningen, utan på genetiken. DNA i våra celler, avgör ens egenskaper. Allas "koder"
av DNA är olika. Därför är ingen identisk med någon annan.
Källkritik/Förbättringsförslag:
 Vissa av de punkter som stod på frågepappret handlade inte bara om ärftliga
egenskaper, utan även om miljö runt om en, var man lever etc. Detta kan både vara
felkälla och förbättringsförslag.
 Man hade kunnat göra en undersökning med bara egenskaper från uppväxt och miljö
(utan ärftliga egenskaper). Jämför man sedan resultaten och vart man kommer ifrån så
skulle man kunna få intressanta resultat.
Källa:
Heriksson, Anders (2012): TITANO Biologi, Gleerups, Malmö.